1.Samuel 2:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
HERREN — hans Fjender forfærdes, den Højeste tordner i Himmelen, HERREN dømmer den vide Jord! Han skænker sin Konge Kraft, løfter sin Salvedes Horn!

Norsk (1930)
Forferdes skal hver den som strider mot Herren; over ham lar han det tordne i himmelen. Herren dømmer jordens ender, og han vil gi sin konge styrke og ophøie sin salvedes horn.

Svenska (1917)
De som strida mot HERREN bliva krossade, ovan dem dundrar han i himmelen; ja, HERREN dömer jordens ändar. Men han giver makt åt sin konung, han upphöjer sin smordes horn.

King James Bible
The adversaries of the LORD shall be broken to pieces; out of heaven shall he thunder upon them: the LORD shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed.

English Revised Version
They that strive with the LORD shall be broken to pieces; against them shall he thunder in heaven: the LORD shall judge the ends of the earth; and he shall give strength unto his king, and exalt the horn of his anointed.
Bibel Viden Treasury

adversaries

2.Mosebog 15:6
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.

Dommer 5:31
Saaledes skal alle dine Fjender forgaa, HERRE, men de, der elsker dig, skal være, som naar Sol gaar op i sin Vælde! Derpaa havde Landet Ro i fyrretyve Aar.

Salmerne 2:9
med Jernspir skal du knuse dem og sønderslaa dem som en Pottemagers Kar!«

Salmerne 21:8,9
Til alle dine Fjender naar din Haand, din højre naar dine Avindsmænd.…

Salmerne 68:1,2
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. En Sang. (2) Naar Gud staar op, da splittes hans Fjender, hans Avindsmænd flyr for hans Aasyn,…

Salmerne 92:9
Thi se, dine Fjender, HERRE, se, dine Fjender gaar under, alle Udaadsmænd spredes!

Lukas 19:27
Men fører disse mine Fjender hid, som ikke vilde, at jeg skulde være Konge over dem, og hugger dem ned for mine Øjne!«

out of heaven The LXX.

he thunder

1.Samuel 7:10
Medens Samuel var i Færd med at bringe Brændofferet, rykkede Filisterne frem til Kamp mod Israel, men HERREN sendte den Dag et vældigt Tordenvejr over Filisterne og bragte dem i Uorden, saa de blev slaaet af Israel;

1.Samuel 12:18
Derpaa raabte Samuel til HERREN, og HERREN sendte samme Dag Torden og Regn. Da frygtede hele Folket saare for HERREN og Samuel,

Job 40:9
Har du en Arm som Gud, kan du tordne med Brag som han?

Salmerne 18:13,14
HERREN tordned fra Himlen, den Højeste lod høre sin Røst, Hagl og Ildgløder.…

judge

Salmerne 50:1-6
En Salme af Asaf. Gud, Gud HERREN taled og stævnede Jorden hid fra Sol i Opgang til Sol i Bjærge;…

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Salmerne 98:9
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

Prædikeren 11:9
Glæd dig, Yngling, i din Ungdom, vær vel til Mode i Livets Vaar; gaa, hvor dit Hjerte lyster, og nyd, hvad dit Øje skuer; men vid, at for alle disse Ting skal du kræves til Regnskab af Gud.

Prædikeren 12:14
Thi hver en Gerning bringer Gud for Retten, naar han dømmer alt, hvad der er skjult, være sig godt eller ondt.

Matthæus 25:31,32
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.…

Johannes 5:21,22
Thi ligesom Faderen oprejser de døde og gør levende, saaledes gør ogsaa Sønnen levende, hvem han vil.…

Romerne 14:10-12
Men du, hvorfor dømmer du din Broder? eller du, hvorfor ringeagter du din Broder? Vi skulle jo alle fremstilles for Guds Domstol.…

2.Korinther 5:10
Thi vi skulle alle aabenbares for Kristi Domstol, for at hver kan faa igen, hvad der ved Legemet er gjort, efter det, som han har øvet, enten godt eller ondt.

Aabenbaring 20:11-15
Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem.…

he shall

1.Samuel 12:13
Og nu, her staar Kongen, som I har valgt og krævet; se, HERREN har sat en Konge over eder!

1.Samuel 15:28
Da sagde Samuel til ham: »HERREN har i Dag revet Kongedømmet over Israel fra dig og givet det til en anden, som er bedre end du!

1.Samuel 16:1
og HERREN sagde til Samuel: »Hvor længe vil du gaa og sørge over Saul? Jeg har jo dog forkastet ham, saa han ikke mere skal være Konge over Israel. Fyld dit Horn med Olie og drag af Sted! Jeg sender dig til Betlehemiten Isaj, thi jeg har udset mig en Konge blandt hans Sønner.«

2.Samuel 7:8,13
Sig derfor til min Tjener David: Saa siger Hærskarers HERRE: Jeg tog dig fra Græsgangen, fra din Plads bag Smaakvæget til at være Fyrste over mit Folk Israel,…

Salmerne 2:6
»Jeg har dog indsat min Konge paa Zion, mit hellige Bjerg!«

Salmerne 21:1,7
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) HERRE, Kongen er glad ved din Vælde, hvor frydes han højlig over din Frelse!…

Esajas 32:1
Se, en Konge skal herske med Retfærd, Fyrster styre med Ret,

Esajas 45:24
»Kun hos HERREN,« skal man sige, »er Retfærd og Styrke; til ham skal alle hans Avindsmænd komme med Skam.«

Matthæus 25:34
Da skal Kongen sige til dem ved sin højre Side: Kommer hid. I min Faders velsignede! arver det Rige, som har været eder beredt fra Verdens Grundlæggelse.

Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

exalt

Salmerne 89:17,24
Thi du er vor Styrkes Stolthed, du løfter vort Horn ved din Yndest;…

Salmerne 92:10
Du har løftet mit Horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;

Salmerne 148:14
Han løfter et Horn for sit Folk, lovprist af alle sine fromme, af Israels Børn, det Folk, der staar ham nær. Halleluja!

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

anointed

1.Samuel 12:3
Se, her staar jeg; viden imod mig i HERRENS og hans, Salvedes Paahør! Hvis Okse har jeg taget? Hvis Æsel har jeg taget? Hvem har jeg, undertrykt? Hvem har jeg gjort Uret? Af hvem har jeg taget Gave og derfor lukket Øjnene? I saa Fald vil jeg give eder Erstatning!«

Salmerne 2:2
Jordens Konger rejser sig, Fyrster samles til Raad mod HERREN og mod hans Salvede:

Salmerne 20:6
Nu ved jeg, at HERREN frelser sin Salvede og svarer ham fra sin hellige Himmel med sin højres frelsende Vælde.

Salmerne 28:8
HERREN er Værn for sit Folk, sin Salvedes Tilflugt og Frelse.

Salmerne 45:7
Du elsker Ret og hader Uret; derfor salvede Gud, din Gud, dig med Glædens Olie fremfor dine Fæller,

Apostlenes G. 4:27
Ja, de have i Sandhed forsamlet sig i denne Stad imod din hellige Tjener Jesus, hvem du har salvet, baade Herodes og Pontius Pilatus tillige med Hedningerne og Israels Folkestammer

Apostlenes G. 10:38
det om Jesus fra Nazareth, hvorledes Gud salvede ham med den Helligaand og Kraft, han, som drog omkring og gjorde vel og helbredte alle, som vare overvældede af Djævelen; thi Gud var med ham;

Links
1.Samuel 2:10 Interlinear1.Samuel 2:10 Flersprogede1 Samuel 2:10 Spansk1 Samuel 2:10 Franske1 Samuel 2:10 Tysk1.Samuel 2:10 Kinesisk1 Samuel 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Samuel 2
9Han vogter sine frommes Skridt, men gudløse omkommer i Mørket; thi ingen vinder Sejr ved egen kraft. 10HERREN — hans Fjender forfærdes, den Højeste tordner i Himmelen, HERREN dømmer den vide Jord! Han skænker sin Konge Kraft, løfter sin Salvedes Horn! 11Saa drog hun til Rama, men Drengen gjorde Tjeneste for HERREN under Præsten Elis Tilsyn.
Krydshenvisninger
Matthæus 25:31
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.

Matthæus 25:32
Og alle Folkeslagene skulle samles foran ham, og han skal skille dem fra hverandre, ligesom Hyrden skiller Faarene fra Bukkene.

Lukas 1:69
og har oprejst os et Frelsens Horn i sin Tjener Davids Hus,

2.Mosebog 15:6
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.

1.Samuel 7:10
Medens Samuel var i Færd med at bringe Brændofferet, rykkede Filisterne frem til Kamp mod Israel, men HERREN sendte den Dag et vældigt Tordenvejr over Filisterne og bragte dem i Uorden, saa de blev slaaet af Israel;

2.Samuel 22:14
HERREN tordned fra Himlen, den Højeste lod høre sin Røst;

Salmerne 2:9
med Jernspir skal du knuse dem og sønderslaa dem som en Pottemagers Kar!«

Salmerne 18:13
HERREN tordned fra Himlen, den Højeste lod høre sin Røst, Hagl og Ildgløder.

Salmerne 18:14
Han udslynged Pile, adsplittede dem, Lyn i Mængde og skræmmede dem.

Salmerne 21:1
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) HERRE, Kongen er glad ved din Vælde, hvor frydes han højlig over din Frelse!

Salmerne 21:7
Thi Kongen stoler paa HERREN, ved den Højestes Naade rokkes han ikke.

Salmerne 89:24
med ham skal min Trofasthed og Miskundhed være, hans Horn skal løfte sig ved mit Navn;

Salmerne 96:13
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkene i sin Trofasthed.

Salmerne 98:9
for HERRENS Aasyn, thi han kommer, han kommer at dømme Jorden; han dømmer Jorden med Retfærd og Folkeslag med Ret!

Esajas 29:6
hjemsøges skal du af Hærskarers HERRE under Torden og Brag og vældigt Drøn, Storm og Vindstød og ædende Lue.

Ezekiel 29:21
Paa den Dag lader jeg et Horn vokse frem for Israels Hus, og dig giver jeg at aabne din Mund iblandt dem; og de skal kende, at jeg er HERREN.

1.Samuel 2:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden