Aabenbaring 20:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem.

Norsk (1930)
Og jeg så en stor hvit trone, og ham som satt på den; og for hans åsyn vek jorden og himmelen bort, og det blev ikke funnet sted for dem.

Svenska (1917)
Och jag såg en stor vit tron och honom som satt därpå; och för hans ansikte flydde jord och himmel, och ingen plats blev funnen för dem.

King James Bible
And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.

English Revised Version
And I saw a great white throne, and him that sat upon it, from whose face the earth and the heaven fled away; and there was found no place for them.
Bibel Viden Treasury

I saw.

Aabenbaring 20:2
Og han greb Dragen, den gamle Slange, som er Djævelen og Satan, og bandt ham for tusinde Aar

Aabenbaring 19:11
Og jeg saa Himmelen aaben, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, kaldes trofast og sanddru, og han dømmer og kæmper med Retfærdighed.

1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

Salmerne 9:7,8
Fjenden er borte, lagt øde for stedse, du omstyrted Byer, de mindes ej mer.…

Salmerne 14:6,7
Gør kun den armes Raad til Skamme, HERREN er dog hans Tilflugt.…

Salmerne 47:8
Gud har vist, han er Folkenes Konge, paa sin hellige Trone har Gud taget Sæde.

Salmerne 89:14
Retfærd og Ret er din Trones Grundvold, Naade og Sandhed staar for dit Aasyn.

Salmerne 97:2
Skyer og Mulm er om ham, Retfærd og Ret er hans Trones Støtte;

Matthæus 25:31
Men naar Menneskesønnen kommer i sin Herlighed og alle Englene med ham, da skal han sidde paa sin Herligheds Trone.

Apostlenes G. 17:30,31
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.…

Romerne 2:5
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,

from.

Aabenbaring 6:14
Og Himmelen veg bort, lig en Bog, der sammenrulles, og hvert Bjerg og hver Ø flyttedes fra deres Steder.

Aabenbaring 16:20
Og hver Ø flyede, og Bjerge bleve ikke fundne.

Aabenbaring 21:1
Og jeg saa en ny Himmel og en ny Jord; thi den forrige Himmel og den forrige Jord var veget bort, og Havet var ikke mere.

Jeremias 4:23-26
Jeg saa paa Jorden, og se, den var øde og tom, paa Himlen, dens Lys var borte;…

Daniel 2:35
og paa een Gang knustes Jern, Ler, Kobber, Sølv og Guld og blev som Avner fra Somrens Tærskepladser, og Vinden bar det sporløst bort; men Stenen, som ramte Billedstøtten, blev til et stort Bjerg, der fyldte hele Jorden.

Matthæus 24:35
Himmelen og Jorden skulle forgaa, men mine Ord skulle ingenlunde forgaa.

2.Peter 3:7,10-12
Men de nuværende Himle og Jorden holdes ved det samme Ord i Forvaring til Ild, idet de bevares til de ugudelige Menneskers Doms og Undergangs Dag.…

and there.

Aabenbaring 12:8
Men de magtede det ikke, og deres Sted fandtes ikke mere i Himmelen.

Job 9:6
ryster Jorden ud af dens Fuger, saa dens Grundstøtter bæver;

Links
Aabenbaring 20:11 InterlinearAabenbaring 20:11 FlersprogedeApocalipsis 20:11 SpanskApocalypse 20:11 FranskeOffenbarung 20:11 TyskAabenbaring 20:11 KinesiskRevelation 20:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Aabenbaring 20
11Og jeg saa en stor, hvid Trone og ham, som sad derpaa; for hans Aasyn flyede Jorden og Himmelen, og der blev ikke fundet Sted for dem. 12Og jeg saa de døde, de store og de smaa, staaende for Tronen, og Bøger bleve aabnede; og en anden Bog blev aabnet, som er Livets Bog; og de døde bleve dømte efter det, som var skrevet i Bøgerne, efter deres Gerninger.…
Krydshenvisninger
Salmerne 102:26
de falder, men du bestaar, alle slides de op som en Klædning;

Esajas 6:1
I Kong Uzzijas Dødsaar saa jeg Herren sidde paa en saare høj Trone, og hans Slæb fyldte Helligdommen.

Daniel 2:35
og paa een Gang knustes Jern, Ler, Kobber, Sølv og Guld og blev som Avner fra Somrens Tærskepladser, og Vinden bar det sporløst bort; men Stenen, som ramte Billedstøtten, blev til et stort Bjerg, der fyldte hele Jorden.

Daniel 7:10
En Strøm af Ild flød ud og strømmede frem derfra. Tusinde Tusinder tjente ham, og titusind Titusinder stod ham til Rede. Derpaa sattes Retten, og Bøgerne lukkedes op.

Matthæus 11:22
Men jeg siger eder: Det skal gaa Tyrus og Sidon taaleligere paa Dommens Dag end eder.

Aabenbaring 4:2
Straks henryktes jeg i Aanden; og se, en Trone stod i Himmelen, og en sad paa Tronen,

Aabenbaring 6:14
Og Himmelen veg bort, lig en Bog, der sammenrulles, og hvert Bjerg og hver Ø flyttedes fra deres Steder.

Aabenbaring 12:8
Men de magtede det ikke, og deres Sted fandtes ikke mere i Himmelen.

Aabenbaring 16:20
Og hver Ø flyede, og Bjerge bleve ikke fundne.

Aabenbaring 21:1
Og jeg saa en ny Himmel og en ny Jord; thi den forrige Himmel og den forrige Jord var veget bort, og Havet var ikke mere.

Aabenbaring 21:5
Og han, som sad paa Tronen, sagde: Se, jeg gør alle Ting nye. Og han siger til mig: Skriv; thi disse Ord ere troværdige og sande.

Aabenbaring 20:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden