Romerne 13:12
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Vaaben;

Norsk (1930)
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!

Svenska (1917)
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

King James Bible
The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.

English Revised Version
The night is far spent, and the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
Bibel Viden Treasury

night.

Højsangen 2:17
til Dagen svales og Skyggerne længes, kom hid, min Ven, og vær som Gazellen, som den unge Hjort paa duftende Bjerge!

1.Johannes 2:8
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.

cast.

Esajas 2:20
Paa hin Dag skal Mennesket slænge sine Guder af Sølv og Guld, som han lavede sig for at tilbede dem, hen til Muldvarpe og Flagermus

Esajas 30:22
Da skal du holde dine Sølvbilleders Overtræk og dine Guldbilleders Klædning for urene; du skal slænge dem bort som Skarn. »Herud!« skal du sige til dem.

Ezekiel 18:31,32
Gør eder fri for alle de Overtrædelser, I har øvet imod mig, og skab eder et nyt Hjerte og en ny Aand; thi hvorfor vil I dø, Israels Hus?…

Efeserne 4:22
at I, hvad eders forrige Vandel angaar, skulle aflægge det gamle Menneske, som fordærves ved bedrageriske Begæringer,

Kolossenserne 3:8,9
Men nu skulle ogsaa I aflægge det alt sammen, Vrede, Hidsighed, Ondskab, Forhaanelse, slem Snak af eders Mund.…

Jakob 1:21
Derfor, aflægger alt Smuds og Levning af Slethed, og modtager med Sagtmodighed Ordet, som er indplantet i eder, og som formaar at frelse eders Sjæle.

1.Peter 2:1
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,

works.

Job 24:14-17
Før det lysner, staar Morderen op, han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;…

Johannes 3:19-21
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.…

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

1.Thessaloniker 5:5-7
Thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens eller Mørkets Børn.…

1.Johannes 1:5-7
Og dette er det Budskab, som vi have hørt af ham og forkynde eder, at Gud er Lys, og der er slet intet Mørke i ham.…

1.Johannes 2:8,9
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.…

put.

Romerne 13:14
men ifører eder den Herre Jesus Kristus, og drager ikke Omsorg for Kødet, saa Begæringer vækkes!

2.Korinther 6:7
ved Sandheds Ord, ved Guds Kraft, ved Retfærdighedens Vaaben baade til Angreb og Forsvar;

Efeserne 6:11-18
Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb.…

Kolossenserne 3:10-17
og iført eder det nye, som fornyes til Erkendelse efter hans Billede, der skabte det;…

1.Thessaloniker 5:8
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

Links
Romerne 13:12 InterlinearRomerne 13:12 FlersprogedeRomanos 13:12 SpanskRomains 13:12 FranskeRoemer 13:12 TyskRomerne 13:12 KinesiskRomans 13:12 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 13
11Og dette just, fordi I kende Tiden, at det alt er paa Tide, at I skulle staa op af Søvne; thi nu er vor Frelse nærmere, end da vi bleve troende. 12Natten er fremrykket, og Dagen er kommen nær. Lader os derfor aflægge Mørkets Gerninger og iføre os Lysets Vaaben; 13lader os vandre sømmeligt som om Dagen, ikke i Svir og Drik, ikke i Løsagtighed og Uterlighed, ikke i Kiv og Avind;…
Krydshenvisninger
1.Korinther 7:29
Men dette siger jeg eder, Brødre! at Tiden er kort, for at herefter baade de, der have Hustruer, skulle være, som om de ingen have,

1.Korinther 10:11
Men dette skete dem forbilledligt, men det blev skrevet til Advarsel for os, til hvem Tidernes Ende er kommen.

2.Korinther 6:7
ved Sandheds Ord, ved Guds Kraft, ved Retfærdighedens Vaaben baade til Angreb og Forsvar;

2.Korinther 10:4
thi vore Stridsvaaben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse,

Efeserne 5:8
Thi I vare forhen Mørke, men nu ere I Lys i Herren; vandrer som Lysets Børn;

Efeserne 5:11
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;

Efeserne 6:11
Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb.

Efeserne 6:13
Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og bestaa efter at have fuldbyrdet alt.

Efeserne 6:14
Saa staar da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.

1.Thessaloniker 5:8
Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

Hebræerne 10:25
og ikke forlade vor egen Forsamling, som nogle have for Skik, men formane hverandre, og det saa meget mere, som I se, at Dagen nærmer sig.

Hebræerne 12:1
Derfor lader ogsaa os, efterdi vi have saa stor en Sky af Vidner omkring os, aflægge enhver Byrde og Synden, som lettelig hilder os, og med Udholdenhed gennemløbe den foran os liggende Bane,

Jakob 5:8
Værer ogsaa I taalmodige, styrker eders Hjerter; thi Herrens Tilkommelse er nær.

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

2.Peter 3:9
Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders Skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.

2.Peter 3:11
Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,

1.Johannes 2:8
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.

1.Johannes 2:18
Mine Børn! det er den sidste Time, og som I have hørt, at Antikrist kommer, saaledes ere nu mange Antikrister fremtraadte; deraf kende vi, at det er den sidste Time.

Aabenbaring 1:3
Salig er den, som oplæser, og de, som høre Profetiens Ord og bevare det, som er skrevet i den; thi Tiden er nær.

Aabenbaring 22:10
Og han siger til mig: Du skal ikke forsegle denne Bogs Profetis Ord, thi Tiden er nær.

Romerne 13:11
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden