Titus 3:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.

Norsk (1930)
For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av mangehånde begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre;

Svenska (1917)
Vi voro ju själva förut oförståndiga, ohörsamma och vilsefarande, vi voro trälar under allahanda begärelser och lustar, vi levde i ondska och avund, vi voro värda att avskys, och vi hatade varandra.

King James Bible
For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

English Revised Version
For we also were aforetime foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, hating one another.
Bibel Viden Treasury

we.

Romerne 3:9-20
Hvad da? have vi noget forud? Aldeles ikke; vi have jo ovenfor anklaget baade Jøder og Grækere for alle at være under Synd,…

1.Korinther 6:9-11
Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,…

Efeserne 2:1-3
Ogsaa eder, da I vare døde ved eders Overtrædelser og Synder,…

Kolossenserne 1:21
Ogsaa eder, som fordum vare fremmedgjorte og fjendske af Sindelag i eders onde Gerninger,

Kolossenserne 3:7
I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri.

1.Peter 4:1-3
Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, saa skulle ogsaa I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd),…

foolish.

Ordsprogene 1:22,23
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?…

Ordsprogene 8:5
I tankeløse, vind jer dog Klogskab, I Taaber, saa faa dog Forstand!

Ordsprogene 9:6
Lad Tankeløshed fare, saa skal I leve, skrid frem ad Forstandens Vej! —

disobedient.

Matthæus 21:29
Men han svarede og sagde: Nej, jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen.

Apostlenes G. 9:1-6
Men Saulus, som endnu fnøs med Trusel og Mord imod Herrens Disciple, gik til Ypperstepræsten…

Apostlenes G. 26:19,20
Derfor, Kong Agrippa! blev jeg ikke ulydig imod det himmelske Syn;…

Efeserne 2:2
hvori I fordum vandrede efter denne Verdens Tidsaand, efter hans Vis, som hersker over Luftens Magt, over den Aand, der nu er virksom i Genstridighedens Børn,

1.Peter 1:14
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;

deceived.

Esajas 44:20
Den, som tillægger Aske Værd, ham har et vildfarende Hjerte daaret; han redder ikke sin Sjæl, saa han siger: »Er det ikke en Løgn, jeg har i min højre Haand?«

Obadias 1:3
Dit Hjertes Hovmod bedrog dig, du, som bor i Klippekløft, som troner i det høje og siger i Hjertet: »Hvo kan styrte mig til Jorden?«

Lukas 21:8
Men han sagde: »Ser til, at I ikke blive forførte; thi mange skulle paa mit Navn komme og sige: Det er mig, og: Tiden er kommen nær. Gaar ikke efter dem!

Galaterne 6:3
Thi naar nogen mener, at han er noget, skønt han intet er, da bedrager han sig selv.

Jakob 1:26
Dersom nogen synes, at han dyrker Gud, og ikke holder sin Tunge i Tømme, men bedrager sit Hjerte, hans Gudsdyrkelse er forgæves.

Aabenbaring 12:9
Og den store Drage blev nedstyrtet; den gamle Slange, som kaldes Djævelen og Satan, som forfører den hele Verden, blev nedstyrtet paa Jorden, og hans Engle bleve nedstyrtede med ham.

Aabenbaring 13:14
Og det forfører dem, som bo paa Jorden, for de Tegns Skyld, som det blev givet det at gøre for Dyrets Aasyn, og siger til dem, som bo paa Jorden, at de skulle gøre et Billede af Dyret, ham, som har Sværdhugget og kom til Live.

serving.

Johannes 8:34
Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig, siger jeg eder, hver den, som gør Synden, er Syndens Træl.

Romerne 6:17,22
Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne.…

living.

Romerne 1:29-31
opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;…

2.Korinther 12:20
Thi jeg frygter for, at, naar jeg kommer, jeg da maaske ikke skal finde eder saadanne, som jeg ønsker, og at jeg skal findes af eder saadan, som I ikke ønske; at der skal være Kiv, Nid, Hidsighed, Rænker, Bagtalelser, Øretuderier, Opblæsthed, Klammerier,

2.Timotheus 3:2,3
Thi Menneskene skulle være egenkærlige, pengegridske, praleriske, hovmodige, spottelystne, ulydige imod Forældre, utaknemmelige, ryggesløse,…

hateful.

Salmerne 36:2
thi den smigrer ham frækt og siger, at ingen skal finde hans Brøde og hade ham.

Aabenbaring 18:2
Og han raabte med stærk Røst og sagde: Falden, falden er Babylon den store, og den er bleven Dæmoners Bolig og et Fængsel for alle Haande urene Aander og et Fængsel for alle Haande urene og afskyede Fugle!

Links
Titus 3:3 InterlinearTitus 3:3 FlersprogedeTito 3:3 SpanskTite 3:3 FranskeTitus 3:3 TyskTitus 3:3 KinesiskTitus 3:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 3
3Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre. 4Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…
Krydshenvisninger
Romerne 1:29
opfyldte med al Uretfærdighed, Ondskab, Havesyge, Slethed; fulde af Avind, Mord, Kiv, Svig, Ondsindethed;

Romerne 6:6
idet vi erkende dette, at vort gamle Menneske blev korsfæstet med ham, for at Syndens Legeme skulde blive til intet, for at vi ikke mere skulde tjene Synden.

Romerne 6:12
Saa lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, saa I lyde dets Begæringer;

Romerne 11:30
Thi ligesom I tilforn bleve ulydige imod Gud, men nu fik Barmhjertighed ved disses Ulydighed,

1.Korinther 6:11
Og saadanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Aand.

Kolossenserne 3:7
I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri.

2.Timotheus 3:6
Thi til dem høre de, som snige sig ind i Husene og fange Kvindfolk, der ere belæssede med Synder og drives af mange Haande Begæringer

2.Timotheus 3:13
Men onde Mennesker og Bedragere ville gaa frem til det værre; de forføre og forføres.

Titus 1:16
De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de ham, vederstyggelige, som de ere, og ulydige og uduelige til al god Gerning.

Titus 2:12
og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden;

Titus 3:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden