1.Peter 4:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.

Norsk (1930)
så I ikke lenger skal leve efter menneskers lyster, men efter Guds vilje, den tid I ennu skal være i kjødet.

Svenska (1917)
Och leven sedan, under den tid som återstår eder här i köttet, icke mer efter människors onda begärelser, utan efter Guds vilja.

King James Bible
That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.

English Revised Version
that ye no longer should live the rest of your time in the flesh to the lusts of men, but to the will of God.
Bibel Viden Treasury

no.

1.Peter 2:1,14
Derfor aflægger al Ondskab og al Svig og Hykleri og Avind og al Bagtalelse,…

Romerne 7:4
Altsaa ere ogsaa I, mine Brødre! gjorte døde for Loven ved Kristi Legeme, for at I skulle blive en andens, hans, som blev oprejst fra de døde, for at vi skulle bære Frugt for Gud.

Romerne 14:7
Thi ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv;

Efeserne 4:17,22-24
Dette siger jeg da og vidner i Herren, at I skulle ikke mere vandre, saaledes som Hedningerne vandre i deres Sinds Tomhed,…

Efeserne 5:7,8
Derfor, bliver ikke meddelagtige med dem!…

Kolossenserne 3:7,8
I dem vandrede ogsaa I fordum, da I levede deri.…

Titus 3:3-8
Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.…

the lusts.

Hoseas 6:7
De bryder Pagten i Adam, er mig utro der;

*marg:

Markus 7:21
Thi indvortes fra, fra Menneskenes Hjerte, udgaa de onde Tanker, Utugt, Tyveri, Mord,

Efeserne 2:3
iblandt hvilke ogsaa vi fordum alle vandrede i vort Køds Begæringer og gjorde Kødets og Tankernes Villie og vare af Natur Vredes Børn ligesom ogsaa de andre,

the will.

1.Peter 2:15
Thi saaledes er det Guds Villie, at I ved at gøre det gode skulle bringe de uforstandige Menneskers Vankundighed til at tie;

Salmerne 143:10
lær mig at gøre din Vilje, thi du er min Gud, mig føre din gode Aand ad den jævne Vej!

Matthæus 7:21
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.

Matthæus 12:50
Thi enhver, der gør min Faders Villie, som er i Himlene, han er min Broder og Søster og Moder.«

Matthæus 21:31
Hvem af de to gjorde Faderens Villie?« De sige: »Den første.« Jesus siger til dem: »Sandelig, siger jeg eder, at Toldere og Skøger gaa forud for eder ind i Guds Rige.

Markus 3:35
Thi den, som gør Guds Villie, det er min Broder og Søster og Moder.«

Johannes 1:13
hvilke ikke bleve fødte af Blod, ej heller af Køds Villie, ej heller af Mands Villie, men af Gud.

Johannes 7:17
Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

Romerne 6:11
Saaledes skulle ogsaa I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Romerne 12:2
Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, saa I maa skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.

2.Korinther 5:15
idet vi have sluttet saaledes: Een er død for alle, altsaa ere de alle døde; og han døde for alle, for at de levende ikke mere skulle leve for sig selv, men for ham, som er død og oprejst for dem.

Galaterne 2:19,20
Thi jeg er ved Loven død fra Loven, for at jeg skal leve for Gud.…

Efeserne 5:17
Derfor bliver ikke uforstandige, men skønner, hvad Herrens Villie er.

Efeserne 6:6
ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, saa I gøre Guds Villie af Hjertet,

Kolossenserne 1:9
Derfor have ogsaa vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I maatte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og aandelige Indsigt

Kolossenserne 4:12
Epafras hilser eder, han, som er fra eders By, en Kristi Jesu Tjener, som altid strider for eder i sine Bønner, før at I maa staa fuldkomne og fuldvisse i al Guds Villie.

1.Thessaloniker 5:18
takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

Hebræerne 13:21
han bringe eder til Fuldkommenhed i alt godt, til at gøre hans Villie, og han virke i eder det, som er velbehageligt for hans Aasyn, ved Jesus Kristus: ham være Æren i Evighedernes Evigheder: Amen.

Jakob 1:18
Efter sin Villie fødte han os ved Sandheds Ord, for at vi skulde være en Førstegrøde af hans Skabninger.

1.Johannes 2:17
Og Verden forgaar og dens Lyst; men den, som gør Guds Villie, bliver til evig Tid.

Links
1.Peter 4:2 Interlinear1.Peter 4:2 Flersprogede1 Pedro 4:2 Spansk1 Pierre 4:2 Franske1 Petrus 4:2 Tysk1.Peter 4:2 Kinesisk1 Peter 4:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 4
1Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, saa skulle ogsaa I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd), 2saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie. 3Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;…
Krydshenvisninger
Markus 3:35
Thi den, som gør Guds Villie, det er min Broder og Søster og Moder.«

Romerne 6:2
Det være langt fra! Vi, som jo ere døde fra Synden, hvorledes skulle vi endnu leve i den?

Kolossenserne 3:3
Thi I ere døde, og eders Liv er skjult med Kristus i Gud.

1.Peter 1:14
Som lydige Børn skulle I ikke skikke eder efter de forrige Lyster i eders Vankundighed;

1.Peter 4:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden