Salmerne 4:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? — Sela.

Norsk (1930)
I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

Svenska (1917)
I herrar, huru länge skall min ära vara vänd i smälek, huru länge skolen I älska fåfänglighet och fara efter lögn? Sela.

King James Bible
O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek after leasing? Selah.

English Revised Version
O ye sons of men, how long shall my glory be turned into dishonour? how long will ye love vanity, and seek after falsehood? Selah
Bibel Viden Treasury

O

Salmerne 57:4
Jeg maa ligge midt iblandt Løver, bo mellem Folk, der spyr Ild, hvis Tænder er Spyd og Pile, hvis Tunge er hvas som et Sværd.

Salmerne 58:1
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam. (2) Er det virkelig Ret, I taler, I Guder, dømmer I Menneskens Børn retfærdigt?

Prædikeren 8:11
Fordi den onde Gerning ikke i Hast rammes af Dommen faar Menneskenes Hjerte Mod til at gøre det onde,

Prædikeren 9:3
Det er det, der er Fejlen ved alt, hvad der sker under Solen, at alle faar en og samme Skæbne; derfor er ogsaa Menneskebørnenes Hjerte fuldt af ondt, og der er Daarskab i deres Hjerte Livet igennem, og til sidst maa de ned til de døde.

how

Salmerne 72:2
saa han dømmer dit Folk med Retfærdighed og dine arme med Ret!

2.Mosebog 10:3
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!

4.Mosebog 14:11
Og HERREN sagde til Moses: »Hvor længe skal dette Folk haane mig, og hvor længe vil det vægre sig ved at tro paa mig, til Trods for alle de Tegn jeg har gjort i det?

Ordsprogene 1:22
Hvor længe vil I tankeløse elske Tankeløshed, Spotterne finde deres Glæde i Spot og Daarerne hade Kundskab?

my glory

Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 14:6
Gør kun den armes Raad til Skamme, HERREN er dog hans Tilflugt.

Salmerne 106:20
de bytted deres Herlighed bort for et Billed af en Okse, hvis Føde er Græs;

Esajas 20:5
Da skal de forfærdes og blues over Ætiopien, som de saa hen til, og over Ægypten, som var deres Stolthed.

Esajas 45:17
Israel frelses ved HERREN, en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til Skam og Skændsel.

Jeremias 2:11
Har et Hedningefolk nogen Sinde skiftet Guder? Og saa er de endda ikke Guder. Men mit Folk har skiftet sin Ære bort for det, der intet gavner.

Hoseas 4:7
Jo fler, des mere de synded, ombytted deres Ære med Skændsel;

1.Korinther 1:31
for at, som der er skrevet: »Den, som roser sig, rose sig af Herren!«

love

Salmerne 2:1
Hvorfor fnyser Hedninger, hvi pønser Folkefærd paa, hvad faafængt er?

1.Samuel 12:21
og vend eder ikke til dem, som er Tomhed og hverken kan hjælpe eller frelse, fordi de er Tomhed.

Esajas 59:4
Med Ret stævner ingen til Doms eller fører ærligt sin Sag. Man stoler paa tomt, taler falsk, man undfanger Kval, føder Uret.

Jeremias 2:5
Saa siger HERREN: Hvad ondt fandt eders Fædre hos mig, siden de gik bort fra mig og holdt sig til Tomhed, til de selv blev tomme?

Jonas 2:8
De, der dyrker det tomme Gøgl, lader Gudsfrygt fare;

leasing

Salmerne 5:6
tilintetgør dem, der farer med Løgn; en blodstænkt, svigefuld Mand er HERREN en Afsky.

Salmerne 58:3
Fra Moders Liv vanslægted de gudløse, fra Moders Skød for Løgnerne vild.

Salmerne 63:11
Men Kongen glædes i Gud; enhver, der sværger ved ham, skal juble, thi Løgnernes Mund skal lukkes.

Jeremias 9:3
de spænder deres Tunges Bue. Løgn, ikke Sandhed raader i Landet; thi de gaar fra Ondskab til Ondskab og kender ej mig, saa lyder det fra HERREN.

Efeserne 4:25
Derfor aflægger Løgnen og taler Sandhed, hver med sin Næste, efterdi vi ere hverandres Lemmer.

Links
Salmerne 4:2 InterlinearSalmerne 4:2 FlersprogedeSalmos 4:2 SpanskPsaume 4:2 FranskePsalm 4:2 TyskSalmerne 4:2 KinesiskPsalm 4:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 4
1Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn! 2Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? — Sela. 3Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; naar jeg paakalder HERREN, hører han mig.…
Krydshenvisninger
Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 12:2
de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

Salmerne 31:6
du hader dem, der holder paa Løgneguder. Men jeg, jeg stoler paa HERREN,

Salmerne 31:18
Lad de falske Læber forstumme, som taler frækt om den retfærdige med Hovmod og Foragt.

Salmerne 62:4
Ja, de oplægger Raad om at styrte ham fra hans Højhed. De elsker Løgn, velsigner med Munden, men forbander i deres Indre. — Sela.

Salmerne 69:7
Thi for din Skyld bærer jeg Spot, mit Aasyn dækkes af Skændsel;

Salmerne 69:19
Du ved, hvorledes jeg smædes og bærer Skam og Skændsel; du har Rede paa alle mine Fjender.

Salmerne 4:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden