Salmerne 4
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn!

2Hvor længe, I Mænd, skal min Ære skændes? Hvor længe vil I elske Tomhed, søge Løgn? — Sela.

3Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; naar jeg paakalder HERREN, hører han mig.

4Vredes kun, men forsynd eder ikke, tænk efter paa eders Leje og ti! — Sela.

5Bring rette Ofre og stol paa HERREN!

6Mange siger: »Hvo bringer os Lykke?« Opløft paa os dit Aasyns Lys!

7HERRE, du skænked mit Hjerte en Glæde, større end deres, da Korn og Most flød over.

8I Fred gaar jeg til Hvile og slumrer straks, thi, HERRE, du lader mig bo alene i Tryghed.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 3
Top of Page
Top of Page