Salmerne 51:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. En Salme af David, (2) dengang Natan kom til ham, efter at han havde været inde hos Batseba. (3) Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed,

Norsk (1930)
Til sangmesteren; en salme av David, (2) da profeten Natan var kommet til ham, efterat han var gått inn til Batseba. (3) Vær mig nådig, Gud, efter din miskunnhet, utslett mine overtredelser efter din store barmhjertighet!

Svenska (1917)
För sångmästaren; en psalm av David,

King James Bible
To the chief Musician, A Psalm of David, when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bathsheba. Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness: according unto the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.

English Revised Version
For the Chief Musician. A psalm of David: when Nathan the prophet came unto him, after he had gone in to Bath-sheba. Have mercy upon me, O God, according to thy lovingkindness; according to the multitude of thy tender mercies blot out my transgressions.
Bibel Viden Treasury

A.

2970 B.C.

1034 (Title.) when

2.Samuel 12:1-13
Og HERREN sendte Natan til David. Da han kom ind til ham, sagde han: »Der boede to Mænd i samme By, en rig og en fattig.…

after

2.Samuel 11:2
Saa skete det en Aftenstund, da David havde rejst sig fra sit Leje og vandrede paa Kongepaladsets Tag, at han fik Øje paa en Kvinde, der var i Færd med at bade sig; og Kvinden, var meget smuk.

O God

Salmerne 25:6,7
HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af.…

Salmerne 109:21
Men du, o HERRE, min Herre, gør med mig efter din Godhed og Naade, frels mig for dit Navns Skyld!

Salmerne 119:124
Gør med din Tjener efter din Miskundhed og lær mig dine Vedtægter!

2.Mosebog 34:6,7
Og HERREN gik forbi ham og raabte: »HERREN, HERREN, Gud, som er barmhjertig og naadig, langmodig og rig paa Miskundhed og Trofasthed,…

4.Mosebog 14:18,19
HERREN er langmodig og rig paa Miskundhed, han forlader Misgerning og Overtrædelse, men han lader ingen ustraffet, og han hjemsøger Fædrenes Brøde paa Børnene i tredje og fjerde Led.…

Daniel 9:9,18
Men hos Herren vor Gud er Barmhjertighed og Tilgivelse, thi vi stod ham imod…

Mika 7:18
Hvo er en Gud som du, der tilgiver Brøde, bærer over med Synd hos din Ejendoms Rest, ej evigt gemmer paa Vrede, men gerne er naadig?

Mika 7:19
Han vil atter forbarme sig over os, træde vor Brøde under Fod, du vil kaste alle vore Synder i Havets Dyb!

Romerne 5:20,21
Men Loven kom til, for at Faldet kunde blive større; men hvor Synden blev større, der blev Naaden end mere overvættes,…

Efeserne 1:6-8
til Pris for sin Naades Herlighed, som han benaadede os med i den elskede,…

Efeserne 2:4-7
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

multitude

Salmerne 5:7
Men jeg kan gaa ind i dit Hus af din store Naade og vendt mod dit hellige Tempel bøje mig i din Frygt.

Salmerne 69:13,16
Men jeg beder, HERRE, til dig i Naadens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig!…

Salmerne 106:7,45
Vore Fædre i Ægypten ænsede ej dine Undere, kom ikke din store Miskundhed i Hu, stod den Højeste imod ved det røde Hav.…

Esajas 63:7,15
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.…

Klagesangene 3:32
har han voldt Kvide, saa ynkes han, stor er hans Naade;

tender

Salmerne 40:11
Du, HERRE, vil ikke lukke dit Hjerte for mig, din Naade og Sandhed skal altid være mit Værn.

Salmerne 77:9
har Gud da glemt at ynkes, lukket sit Hjerte i Vrede? — Sela.

Salmerne 145:9
God er HERREN mod alle, hans Barmhjertighed er over alle hans Værker.

blot

Salmerne 50:9
jeg tager ej Tyre fra dit Hus eller Bukke fra dine Stalde;

Nehemias 4:5
Skjul ikke deres Brøde og lad ikke deres Synd blive udslettet for dit Aasyn, thi med deres Ord krænkede de dem, der byggede!

Esajas 43:25
Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.

Esajas 44:22
jeg sletted som Taage din Misgerning og som en Sky dine Synder. Vend om til mig, thi jeg genløser dig!

Jeremias 18:23
Ja du, o HERRE, du kender alle deres Dødsraad imod mig. Tilgiv ikke deres Brøde, slet ikke deres Synd for dit Aasyn, lad dem komme til Fald for dit Aasyn, faa med dig at gøre i din Vredes Stund!

Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

Kolossenserne 2:14
og udslettede det imod os rettede Gældsbrev med dets Befalinger, hvilket gik os imod, og han har taget det bort ved at nagle det til Korset;

Links
Salmerne 51:1 InterlinearSalmerne 51:1 FlersprogedeSalmos 51:1 SpanskPsaume 51:1 FranskePsalm 51:1 TyskSalmerne 51:1 KinesiskPsalm 51:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 51
1Til Sangmesteren. En Salme af David, (2) dengang Natan kom til ham, efter at han havde været inde hos Batseba. (3) Gud, vær mig naadig efter din Miskundhed, udslet mine Overtrædelser efter din store Barmhjertighed, 2tvæt mig fuldkommen ren for min Skyld og rens mig for min Synd!…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

Kolossenserne 2:14
og udslettede det imod os rettede Gældsbrev med dets Befalinger, hvilket gik os imod, og han har taget det bort ved at nagle det til Korset;

2.Samuel 11:4
Saa lod David hende hente, og da hun kom til ham, laa han hos hende; hun havde lige renset sig efter sin Urenhed. Derefter vendte hun hjem igen.

2.Samuel 12:1
Og HERREN sendte Natan til David. Da han kom ind til ham, sagde han: »Der boede to Mænd i samme By, en rig og en fattig.

1.Krønikebog 21:13
David svarede Gad: »Jeg er i saare stor Vaande — lad mig saa falde i HERRENS Haand, thi hans Barmhjertighed er saare stor; i Menneskehaand vil jeg ikke falde!«

Salmerne 4:1
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme af David. (2) Svar, naar jeg raaber, min Retfærds Gud! I Trængsel skaffede du mig Rum. Vær naadig og hør min Bøn!

Salmerne 19:12
Hvo mærker selv, at han fejler? Tilgiv mig lønlige Brøst!

Salmerne 25:7
Mine Ungdomssynder og Overtrædelser komme du ikke i Hu, men efter din Miskundhed kom mig i Hu, for din Godheds Skyld, o HERRE!

Salmerne 51:9
skjul dit Aasyn for mine Synder, udslet alle mine Misgerninger;

Salmerne 69:13
Men jeg beder, HERRE, til dig i Naadens Tid, o Gud, i din store Miskundhed svare du mig!

Salmerne 69:16
Svar mig, HERRE, thi god er din Naade, vend dig til mig efter din store Barmhjertighed;

Salmerne 77:9
har Gud da glemt at ynkes, lukket sit Hjerte i Vrede? — Sela.

Salmerne 106:45
han kom sin Pagt i Hu og ynkedes efter sin store Miskundhed;

Salmerne 109:26
Hjælp mig, HERRE min Gud, frels mig efter din Miskundhed,

Salmerne 119:124
Gør med din Tjener efter din Miskundhed og lær mig dine Vedtægter!

Salmerne 123:3
Forbarm dig over os, HERRE, forbarm dig! Thi overmætte er vi af Spot,

Esajas 43:25
Din Misgerning sletter jeg ud, jeg, jeg, for min egen Skyld, kommer ej dine Synder i Hu.

Esajas 44:22
jeg sletted som Taage din Misgerning og som en Sky dine Synder. Vend om til mig, thi jeg genløser dig!

Esajas 63:7
Jeg vil synge om HERRENS Naade, kvæde hans Pris, efter alt, hvad HERREN har gjort os, huld imod Israels Hus, gjort os efter sin Miskundhed, sin Naades Fylde.

Jeremias 9:24
men den, som vil rose sig, skal rose sig af, at han har Forstand til at kende mig, at jeg, HERREN, øver Miskundhed, Ret og Retfærdighed paa Jorden; thi i saadanne har jeg Behag, lyder det fra HERREN.

Salmerne 50:23
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden