Salmenes 4
Norsk (1930)
1Til sangmesteren, med strengelek; en salme av David. (2) Når jeg roper, da svar mig, min rettferdighets Gud! I trengsel har du gitt mig rum; vær mig nådig og hør min bønn!

2I veldige menn! Hvor lenge skal min ære være til spott? Hvor lenge vil I elske det som fåfengt er, søke løgn? Sela.

3Vit dog at Herren har utkåret sig en from! Herren hører når jeg roper til ham.

4Vredes, men synd ikke! Tenk efter i eders hjerte på eders leie og vær stille! Sela.

5Ofre rettferdighets offere, og sett eders lit til Herren!

6Mange sier: Hvem vil dog la oss se godt? Opløft du ditt åsyns lys over oss, Herre!

7Du har gitt mig glede i mitt hjerte, større enn deres når deres korn og most er mangfoldig.

8I fred vil jeg både legge mig ned og sove inn; for du, Herre, lar mig bo for mig selv, i trygghet.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Psalm 3
Top of Page
Top of Page