Hoseas 14:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.

Norsk (1930)
Hvem er vis, så han skjønner dette, forstandig, så han merker sig det? For Herrens veier er rette, og de rettferdige ferdes på dem, men overtrederne snubler der.

Svenska (1917)
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

King James Bible
Who is wise, and he shall understand these things? prudent, and he shall know them? for the ways of the LORD are right, and the just shall walk in them: but the transgressors shall fall therein.

English Revised Version
Who is wise, and he shall understand these things? prudent, and he shall know them? for the ways of the LORD are right, and the just shall walk in them; but transgressors shall fall therein.
Bibel Viden Treasury

wise.

Salmerne 107:43
Hvo som er viis, han mærke sig det og lægge sig HERRENS Naade paa Sinde!

Ordsprogene 1:5,6
den vise høre og øge sin Viden, den forstandige vinde sig Levekunst;…

Ordsprogene 4:18
Gudløses Vej er som Mørket, de skønner ej, hvad de snubler over,

Jeremias 9:12
Hvem er viis nok til at fatte dette, og til hvem har HERRENS Mund talet, saa han kan sige det: Hvorfor er Landet lagt øde, afsvedet som en Ørken, mennesketomt?

Daniel 12:10
Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstaa, men det skal de forstandige.

Matthæus 13:11,12
Men han svarede og sagde til dem: »Fordi det er eder givet at kende Himmeriges Riges Hemmeligheder; men dem er det ikke givet.…

Johannes 8:47
Den, som er af Gud, hører Guds Ord; derfor høre I ikke, fordi I ere ikke af Gud.«

Johannes 18:37
Da sagde Pilatus til ham: »Du er altsaa dog en Konge?« Jesus svarede: »Du siger det, jeg er en Konge. Jeg er dertil født og dertil kommen til Verden, at jeg skal vidne om Sandheden. Hver den, som er af Sandheden, hører min Røst.«

for.

1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

5.Mosebog 32:4
Han er Klippen, fuldkomment hans Værk, thi alle hans Veje er Retfærd! En trofast Gud, uden Svig, retfærdig og sanddru er Han.

Job 34:10-12,18,19
Derfor, I kloge, hør mig: Det være langt fra Gud af synde, fra den Almægtige at gøre ondt;…

Salmerne 19:7,8
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,…

Salmerne 119:75,128
HERRE, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i Trofasthed har du ydmyget mig.…

Ezekiel 18:25
Og I siger: »HERRENS Vej er ikke ret!« Hør dog, Israels Hus! Er det min Vej, der ikke er ret? Er det ikke snarere eders Vej, der ikke er ret?

Ezekiel 33:17-20
Og saa siger dine Landsmænd: »Herrens Vej er ikke ret!« Men det er deres Vej, som ikke er ret.…

Sefanias 3:5
HERREN er retfærdig i dens Midte, gør ikke Uret; hver Morgen gør han Ret, ej svigte Lyset, til Uret kender han ikke.

Romerne 7:12
Altsaa er Loven vel hellig, og Budet helligt og retfærdigt og godt.

and the.

Job 17:9
men den retfærdige holder sin Vej, en renhaandet vokser i Kraft.

Salmerne 84:5,7
Salig den, hvis Styrke er i dig, naar hans Hu staar til Højtidsrejser!…

Ordsprogene 10:29
For lydefri Vandel er HERREN et Værn, men en Rædsel for Udaadsmænd.

Esajas 8:13-15
Hærskarers HERRE, ham skal I holde hellig, han skal være eders Frygt, han skal være eders Rædsel.…

Matthæus 11:19
Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og de sige: Se, en Fraadser og en Vindranker, Tolderes og Synderes Ven! Dog, Visdommen er retfærdiggjort ved sine Børn.«

but.

Lukas 2:34
Og Simeon velsignede dem og sagde til hans Moder Maria: »Se, denne er sat mange i Israel til Fald og Oprejsning og til et Tegn, som imodsiges,

Lukas 4:28,29
Og alle, som vare i Synagogen, bleve fulde af Harme, da de hørte dette.…

Lukas 7:23
og salig er den, som ikke forarges paa mig.«

Johannes 3:19,20
Og dette er Dommen, at Lyset er kommet til Verden, og Menneskene elskede Mørket mere end Lyset; thi deres Gerninger vare onde.…

Johannes 9:39
Og Jesus sagde: »Til Dom er jeg kommen til denne Verden, for at de, som ikke se, skulle blive seende, og de, som se, skulle blive blinde.«

Johannes 15:24
Havde jeg ikke gjort de Gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke Synd; men nu have de set dem og dog hadet baade mig og min Fader.

Romerne 9:32,33
Hvorfor? fordi de ikke søgte den af Tro, men som af Gerninger. De stødte an paa Anstødsstenen,…

2.Korinther 2:15,16
Thi en Kristi Vellugt ere vi for Gud, iblandt dem, som frelses, og iblandt dem, som fortabes,…

2.Thessaloniker 2:9-12
han, hvis Komme sker ifølge Satans Kraft, med al Løgnens Magt og Tegn og Undere…

1.Peter 2:7,8
Eder altsaa, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en Forargelses Klippe;…

Links
Hoseas 14:9 InterlinearHoseas 14:9 FlersprogedeOseas 14:9 SpanskOsée 14:9 FranskeHosea 14:9 TyskHoseas 14:9 KinesiskHosea 14:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hoseas 14
8Hvad skal Efraim mere med Afguder? Jeg hører ham, ser ned til ham. Jeg er som en grøn Cypres, du faar din Frugt fra mig. 9Hvem er saa viis, at han fatter det, saa klog, at han ved det? Thi rette er HERRENS Veje; retfærdige vandrer paa dem, men Syndere snubler paa dem.
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 13:10
»O, du Djævelens Barn, fuld af al Svig og al Underfundighed, du Fjende af al Retfærdighed! vil du ikke holde op med at forvende Herrens de lige Veje?

Aabenbaring 15:3
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!

Salmerne 107:43
Hvo som er viis, han mærke sig det og lægge sig HERRENS Naade paa Sinde!

Salmerne 111:7
Hans Hænders Værk er Sandhed og Ret, man kan lide paa alle hans Bud;

Salmerne 111:8
de staar i al Evighed fast, udført i Sandhed og Retsind.

Ordsprogene 10:29
For lydefri Vandel er HERREN et Værn, men en Rædsel for Udaadsmænd.

Ordsprogene 16:21
Den vise kaldes forstandig, Læbernes Sødme øger Viden.

Esajas 1:28
Men Overtrædere og Syndere knuses til Hobe; hvo HERREN svigter, forgaar.

Esajas 26:7
Den retfærdiges Sti er jævn, du jævner den retfærdiges Vej.

Jeremias 9:12
Hvem er viis nok til at fatte dette, og til hvem har HERRENS Mund talet, saa han kan sige det: Hvorfor er Landet lagt øde, afsvedet som en Ørken, mennesketomt?

Daniel 12:10
Mange skal sigtes, renses og lutres, men de gudløse handler gudløst, og ingen af de gudløse skal forstaa, men det skal de forstandige.

Sefanias 3:5
HERREN er retfærdig i dens Midte, gør ikke Uret; hver Morgen gør han Ret, ej svigte Lyset, til Uret kender han ikke.

Hoseas 14:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden