Hebræerne 12:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;

Norsk (1930)
Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren.

Svenska (1917)
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

King James Bible
Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord:

English Revised Version
Follow after peace with all men, and the sanctification without which no man shall see the Lord:
Bibel Viden Treasury

Follow.

1.Mosebog 13:7-9
Da opstod der Strid mellem Abrams og Lots Hyrder; det var dengang Kana'anæerne og Perizziterne boede i Landet.…

Salmerne 34:14
hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.

Salmerne 38:20
som lønner mig godt med ondt, som staar mig imod, fordi jeg søger det gode.

Salmerne 120:6
Min Sjæl har længe nok boet blandt Folk, som hader Fred.

Salmerne 133:1
Sang til Festrejserne. Af David. Se, hvor godt og lifligt er det, naar Brødre bor tilsammen:

Ordsprogene 15:1
Mildt svar stiller Vrede, saarende Ord vækker Nag.

Ordsprogene 16:7
Naar HERREN har Behag i et Menneskes Veje, gør han endog hans Fjender til Venner.

Ordsprogene 17:14
At yppe Strid er at aabne for Vand, hold derfor inde, før Strid bryder løs.

Esajas 11:6-9
Og Ulven skal gaa hos Lammet, Panteren hvile hos Kiddet, Kalven og Ungløven græsse sammen, dem driver en lille Dreng.…

Matthæus 5:9
Salige ere de, som stifte Fred, thi de skulle kaldes Guds Børn.

Markus 9:50
Saltet er godt; men dersom Saltet bliver saltløst, hvormed ville I da give det sin Kraft igen? Haver Salt i eder selv, og holder Fred med hverandre!«

Romerne 12:18
Dersom det er muligt — saa vidt det staar til eder — da holder Fred med alle Mennesker!

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

1.Korinther 1:10
Men jeg formaner eder, Brødre! ved vor Herres Jesu Kristi Navn, at I alle skulle føre samme Tale, og at der ikke maa findes Splittelser iblandt eder, men at I skulle være forenede i det samme Sind og i den samme Mening.

Galaterne 5:22,23
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,…

Efeserne 4:1-8
Jeg formaner eder derfor, jeg, der fangne i Herren, til at vandre værdig den Kaldelse, med hvilken I bleve kaldede,…

1.Thessaloniker 5:15
Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

1.Timotheus 6:11
Men du, o Guds Menneske! fly disse Ting; jag derimod efter Retfærdighed, Gudsfrygt, Tro, Kærlighed, Udholdenhed, Sagtmodighed;

2.Timotheus 2:22
Men fly de ungdommelige Begæringer; jag derimod efter Retfærdighed, Troskab, Kærlighed og Fred sammen med dem, som paakalde Herren af et rent Hjerte;

Jakob 3:17,18
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.…

1.Peter 3:11
han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!

and holiness.

Hebræerne 12:10
thi hine tugtede os for nogle faa Dage efter deres Tykke, men han gør det til vort Gavn, for at vi skulle faa Del i hans Hellighed.

Salmerne 94:15
Den retfærdige kommer igen til sin Ret, en Fremtid har hver oprigtig af Hjertet.

Esajas 51:1
Hør mig, I, som jager efter Retfærd, som søger HERREN! Se til Klippen, I huggedes af, til Gruben, af hvilken I brødes,

Lukas 1:75
i Hellighed og Retfærdighed for hans Aasyn, alle vore Dage.

Romerne 6:22
Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;

2.Korinther 6:17
»Derfor gaar ud fra dem og udskiller eder fra dem, siger Herren, og rører ikke noget urent; og jeg vil antage mig eder,«

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Filipperne 3:12
Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er fuldkommen; men jeg jager derefter, om jeg dog kunde gribe det, efterdi jeg ogsaa er greben af Kristus Jesus.

1.Thessaloniker 3:13
saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

1.Thessaloniker 4:7
Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggørelse.

1.Peter 1:15,16
men efter den hellige, som kaldte eder, skulle ogsaa I vorde hellige i al eders Vandel;…

1.Peter 3:13
Og hvem er der, som kan volde eder ondt, dersom I ere nidkære for det gode?

2.Peter 3:11,18
Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,…

3.Johannes 1:11
Du elskede! efterfølg ikke det onde, men det gode. Den, som gør godt, er af Gud; den, som gør ondt, har ikke set Gud.

no man.

1.Mosebog 32:30
Og Jakob kaldte Stedet Peniel, idet han sagde: »Jeg har skuet Gud Ansigt til Ansigt og har mit Liv frelst.«

Job 19:26
Naar min sønderslidte Hud er borte, skal jeg ud fra mit Kød skue Gud,

Job 33:26
Han beder til Gud, og han er ham naadig, han skuer med Jubel hans Aasyn, fortæller Mennesker om sin Frelse.

Matthæus 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

1.Korinther 13:12
Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skulle vi se Ansigt til Ansigt; nu kender jeg stykkevis, men da skal jeg erkende, ligesom jeg jo blev erkendt.

2.Korinther 7:1
Derfor, efterdi vi have disse Forjættelser, I elskede! saa lader os rense os selv fra al Kødets og Aandens Besmittelse, saa vi gennemføre Hellighed i Guds Frygt!

Efeserne 5:5
Thi dette vide og erkende I, at ingen utugtig eller uren eller havesyg, hvilket er en Afgudsdyrker, har Arv i Kristi og Guds Rige.

Galaterne 3:21
Er da Loven imod Guds Forjættelser? Det være langtfra! Ja, hvis der var givet en Lov, som kunde levendegøre, da var Retfærdigheden virkelig af Lov.

1.Johannes 3:2,3
I elskede! nu ere vi Guds Børn, og det er endnu ikke aabenbaret, hvad vi skulle vorde. Vi vide, at naar det aabenbares, da skulle vi vorde ham lige; thi i skulle se ham, som han er.…

Aabenbaring 21:24-27
Og Folkeslagene skulle vandre i dens Lys, og Jordens Konger bringe deres Herlighed til den,…

Aabenbaring 22:3,4,11-15
Og der skal intet bandlyst være mere; og Guds og Lammets Trone skal være i den, og hans Tjenere skulle tjene ham,…

Links
Hebræerne 12:14 InterlinearHebræerne 12:14 FlersprogedeHebreos 12:14 SpanskHébreux 12:14 FranskeHebraeer 12:14 TyskHebræerne 12:14 KinesiskHebrews 12:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 12
14Stræber efter Fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren; 15og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;…
Krydshenvisninger
Salmerne 34:14
hold dig fra ondt og øv godt, søg Fred og jag derefter.

Matthæus 5:8
Salige ere de rene af Hjertet, thi de skulle se Gud.

Romerne 6:22
Men nu, da I ere blevne frigjorde fra Synden og ere blevne Guds Tjenere, have I eders Frugt til Helliggørelse og som Enden derpaa et evigt Liv;

Romerne 14:19
Derfor, lader os tragte efter det, som tjener til Fred og indbyrdes Opbyggelse!

Hebræerne 9:28
saaledes skal ogsaa Kristus, efter at være bleven een Gang ofret for at bære manges Synder, anden Gang, uden Synd, vise sig for dem, som forvente ham til Frelse.

Hebræerne 12:10
thi hine tugtede os for nogle faa Dage efter deres Tykke, men han gør det til vort Gavn, for at vi skulle faa Del i hans Hellighed.

Hebræerne 12:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden