Salmerne 103:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn

Norsk (1930)
Men Herrens miskunnhet er fra evighet og inntil evighet over dem som frykter ham, og hans rettferdighet mot barnebarn,

Svenska (1917)
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,

King James Bible
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;

English Revised Version
But the mercy of the LORD is from everlasting to everlasting upon them that fear him, and his righteousness unto children's children;
Bibel Viden Treasury

the mercy

Salmerne 89:1,2
En Maskil af Ezraiten Etan. (2) Om HERRENS Naade vil jeg evigt synge, fra Slægt til Slægt med min Mund forkynde din Trofasthed.…

Salmerne 100:5
Thi god er HERREN, hans Miskundhed varer evindelig, fra Slægt til Slægt hans Trofasthed!

Salmerne 118:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god, thi hans Miskundhed varer evindelig.

Salmerne 136:1
Halleluja! Tak HERREN, thi han er god; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Jeremias 31:3
i det fjerne aabenbarede HERREN sig for det. Jeg elsked dig med evig Kærlighed, drog dig derfor i Naade.

Romerne 8:28-30
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.…

Efeserne 1:4-8
ligesom han har udvalgt os i ham før Verdens Grundlæggelse til at være hellige og ulastelige for hans Aasyn,…

Efeserne 2:4-7
men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os,…

2.Thessaloniker 2:13,14
Men vi ere skyldige at takke Gud altid for eder, I af Herren elskede Brødre! fordi Gud har udvalgt eder fra Begyndelsen til Frelse ved Aandens Helligelse og Tro paa Sandheden,…

2.Timotheus 1:9
han, som frelste os og kaldte os med en hellig Kaldelse, ikke efter vore Gerninger, men efter sit eget Forsæt og Naaden, som blev given os i Kristus Jesus fra evige Tider,

his righteousness

Salmerne 22:31
de skal forkynde et Folk, der fødes, hans Retfærd. Thi han greb ind.

Esajas 46:13
Jeg bringer min Ret, den er ej fjern, min Frelse tøver ikke; jeg giver Frelse paa Zion, min Herlighed giver jeg Israel.

Esajas 51:6
Løft eders Øjne mod Himlen og se paa Jorden hernede! Thi Himlen skal svinde som Røg, Jorden som en opslidt Klædning, dens Beboere skal dø som Myg. Men min Frelse varer evigt, min Retfærd ophører aldrig.

Daniel 9:24
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.

Mika 6:5
Mit Folk, kom i Hu, hvad Kong Balak af Moab havde i Sinde, og hvad Bileam, Beors Søn, svarede ham, fra Sjittim til Gilgal, for at du kan kende HERRENS Retfærdsgerninger.

Romerne 1:17
Thi deri aabenbares Guds Retfærdighed af Tro for Tro, som der er skrevet: »Men den retfærdige skal leve af Tro.«

Romerne 3:21-25
Men nu er uden Lov Guds Retfærdighed aabenbaret, om hvilken der vidnes af Loven og Profeterne,…

2.Peter 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:

unto children's

Salmerne 90:16
Lad dit Værk aabenbares for dine Tjenere og din Herlighed over deres Børn!

2.Mosebog 20:6
men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

5.Mosebog 10:15
men kun til dine Fædre fattede han Velbehag, saa han elskede dem, og eder, deres Afkom, udvalgte han af alle Folkeslag, som det nu er kendeligt.

Esajas 41:8
Men Israel, du min Tjener, Jakob, hvem jeg har udvalgt, — Ætling af Abraham, min Ven —

Jeremias 33:24-26
Har du ikke lagt Mærke til, hvorledes dette Folk siger: »De to Slægter, HERREN udvalgte, har han forkastet!« Og de smæder mit Folk, fordi det i deres Øjne ikke mer er et Folk.…

Apostlenes G. 13:32-34
Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;…

Romerne 15:8
Jeg siger nemlig, at Kristus er bleven Tjener for omskaarne for Guds Sanddruheds Skyld for at stadfæste Forjættelserne til Fædrene;

Links
Salmerne 103:17 InterlinearSalmerne 103:17 FlersprogedeSalmos 103:17 SpanskPsaume 103:17 FranskePsalm 103:17 TyskSalmerne 103:17 KinesiskPsalm 103:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 103
16naar et Vejr farer over ham, er han ej mere, hans Sted faar ham aldrig at se igen. 17Men HERRENS Miskundhed varer fra Evighed og til Evighed over dem, der frygter ham, og hans Retfærd til Børnenes Børn 18for dem, der holder hans Pagt og kommer hans Bud i Hu, saa de gør derefter.…
Krydshenvisninger
Lukas 1:50
og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham.

2.Mosebog 20:6
men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

5.Mosebog 5:10
men i tusind Led viser Miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mine Bud!

Salmerne 25:6
HERRE, kom din Barmhjertighed i Hu og din Naade, den er jo fra Evighed af.

Salmerne 69:27
Tilregn dem hver eneste Brøde, lad dem ikke faa Del i din Retfærd;

Salmerne 89:2
Thi du har sagt: »En evig Bygning er Naaden!« I Himlen har du grundfæstet din Trofasthed.

Salmerne 105:8
han ihukommer for evigt sin Pagt, i tusind Slægter sit Tilsagn,

Salmerne 128:6
og se dine Sønners Sønner! Fred over Israel!

Salmerne 103:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden