Salmerne 50:23
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter paa Vejen, lader jeg se Guds Frelse.

Norsk (1930)
Den som ofrer takksigelse, ærer mig, og den som går den rette vei, ham vil jeg la skue Guds frelse.

Svenska (1917)
den som offrar lovets offer, han ärar mig; och den som aktar på sin väg, honom skall jag låta se Guds frälsning.»

King James Bible
Whoso offereth praise glorifieth me: and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.

English Revised Version
Whoso offereth the sacrifice of thanksgiving glorifieth me; and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God.
Bibel Viden Treasury

Whoso

Salmerne 50:14,15
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.…

Salmerne 22:23
»I, som frygter HERREN, pris ham, ær ham; al Jakobs Æt, bæv for ham, al Israels Æt!

Salmerne 27:6
Derfor løfter mit Hoved sig over mine Fjender omkring mig. I hans Telt vil jeg ofre Jubelofre, med Sang og med Spil vil jeg prise HERREN.

Salmerne 86:9,12
Alle Folk, som du har skabt, skal komme, Herre, og tilbede dig, og de skal ære dit Navn.…

Romerne 12:1
Jeg formaner eder altsaa, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.

Romerne 15:6,9
for at I endrægtigt med een Mund kunne prise Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader.…

Galaterne 1:24
og de priste Gud for mig.

1.Peter 2:9
Men I ere en udvalgt Slægt, et kongeligt Præsteskab, et helligt Folk, et Folk til Ejendom, for at I skulle forkynde hans Dyder, som kaldte eder fra Mørke til sit underfulde Lys,

to him

Salmerne 24:4,5
Den med skyldfri Hænder og Hjertet rent, som ikke sætter sin Hu til Løgn og ikke sværger falsk;…

Salmerne 25:14
Fortroligt Samfund har HERREN med dem, der frygter ham, og han kundgør dem sin Pagt.

Salmerne 85:9
ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;

Johannes 7:17
Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

Johannes 8:31,32
Jesus sagde da til de Jøder, som vare komne til Tro paa ham: »Dersom I blive i mit Ord, ere I sandelig mine Disciple,…

Apostlenes G. 10:2-4
en from Mand, der frygtede Gud tillige med hele sit Hus og gav Folket mange Almisser og altid bad til Gud,…

Apostlenes G. 11:14
Han skal tale Ord til dig, ved hvilke du og hele dit Hus skal frelses.

Apostlenes G. 13:26
I Mænd, Brødre, Sønner af Abrahams Slægt, og de iblandt eder, som frygte Gud! Til os er Ordet om denne Frelse sendt.

Galaterne 6:16
Og saa mange, som vandre efter denne Rettesnor, over dem være Fred og Barmhjertighed, og over Guds Israel!

ordereth his conversation [heb.

Filipperne 1:27
Kun skulle I leve Kristi Evangelium værdigt, for at, hvad enten jeg kommer og ser eder eller er fraværende, jeg dog kan høre om eder, at I staa faste i een Aand, saa at I med een Sjæl stride tilsammen for Troen paa Evangeliet

Jakob 3:13
Er nogen viis og forstandig iblandt eder, da vise han ved god Omgængelse sine Gerninger i viis Sagtmodighed!

1.Peter 1:15
men efter den hellige, som kaldte eder, skulle ogsaa I vorde hellige i al eders Vandel;

salvation

Salmerne 91:16
med et langt Liv mætter jeg ham og lader ham skue min Frelse!«

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:17
Israel frelses ved HERREN, en evig Frelse, i Evighed bliver I ikke til Skam og Skændsel.

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Esajas 51:5,6
min Retfærd nærmer sig hastigt, min Frelse oprinder, mine Arme bringer Folkeslag Ret; fjerne Strande bier paa mig og længes efter min Arm.…

Lukas 2:30
Thi mine Øjne have set din Frelse,

Links
Salmerne 50:23 InterlinearSalmerne 50:23 FlersprogedeSalmos 50:23 SpanskPsaume 50:23 FranskePsalm 50:23 TyskSalmerne 50:23 KinesiskPsalm 50:23 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 50
22Mærk jer det, I, som glemmer Gud, at jeg ikke skal rive jer redningsløst sønder. 23Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter paa Vejen, lader jeg se Guds Frelse.
Krydshenvisninger
1.Samuel 2:30
Derfor lyder det fra HERREN, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit Hus og dit Fædrenehus for stedse skulde færdes for mit Aasyn; men nu, lyder det fra HERREN, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.

Salmerne 50:14
Lovsang skal du ofre til Gud og holde den Højeste dine Løfter.

Salmerne 85:13
Retfærd vandrer foran ham og følger ogsaa hans Fjed.

Salmerne 91:16
med et langt Liv mætter jeg ham og lader ham skue min Frelse!«

Jonas 2:9
men jeg vil bringe dig Ofre med Lovsangs Toner og indfri de Løfter, jeg gav. Hos HERREN er Frelse.

Salmerne 50:22
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden