Salmerne 50:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
»Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!«

Norsk (1930)
Samle til mig mine fromme, som har inngått pakt med mig om offer!

Svenska (1917)
»Församlen till mig mina fromma, som sluta förbund med mig vid offer.»

King James Bible
Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.

English Revised Version
Gather my saints together unto me; those that have made a covenant with me by sacrifice.
Bibel Viden Treasury

Gather

Matthæus 24:31
Og han skal udsende sine Engle med stærktlydende Basun, og de skulle samle hans udvalgte fra de fire Vinde, fra den ene Ende af Himmelen til den anden.

1.Thessaloniker 4:16,17
Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstaa først;…

2.Thessaloniker 2:1
Men vi bede eder, Brødre! angaaende vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse og vor Samling til ham,

my saints

Salmerne 97:10
I, som elsker HERREN, had det onde! Han vogter sine frommes Sjæle og frier dem af de gudløses Haand;

5.Mosebog 33:2,3
Han sagde: HERREN kom fra Sinaj, fra Se'ir fremstraaled han for dem, brød frem i Lysglans fra Parans Bjerge og kom fra Meribat-Kadesj. Ved hans højre lued Ild dem i Møde.…

Ordsprogene 2:8
idet han værner Rettens Stier og vogter sine frommes Vej.

Esajas 13:3
Jeg har opbudt min viede Hær til at tjene min Vrede og kaldt mine Helte hid, de jublende, stolte.

Zakarias 14:5
I skal flygte til mine Bjerges Dal, thi Bjergdalen naar til Azal. I skal fly, som I flyede for Jordskælvet i Kong Uzzija af Judas Dage. Og HERREN min Gud kommer og alle de Hellige med ham.

1.Korinther 6:2,3
Eller vide I ikke, at de hellige skulle dømme Verden? og naar Verden dømmes ved eder, ere I da uværdige til at sidde til Doms i de ringeste Sager?…

1.Thessaloniker 3:13
saa at han styrker eders Hjerter og gør dem udadlelige i Hellighed for Gud og vor Fader i vor Herres Jesu Tilkommelse med alle hans hellige!

Judas 1:14
Men om disse har ogsaa Enok, den syvende fra Adam, profeteret, da han sagde: »Se, Herren kom med sine hellige Titusinder

made

2.Mosebog 24:3-8
Derpaa kom Moses og kundgjorde hele Folket alle HERRENS Ord og alle Lovbudene, og hele Folket svarede enstemmigt: »Alle de Ord, HERREN har talet, vil vi overholde.«…

Matthæus 26:28
thi dette er mit Blod, Pagtens, hvilket udgydes for mange til Syndernes Forladelse.

Hebræerne 9:10-23
men som kun, ved Siden af Mad og Drikke og forskellige Tvættelser, ere kødelige Forskrifter, paalagte indtil den rette Ordnings Tid.…

Hebræerne 12:24
og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end Abel.

Hebræerne 13:20
Men Fredens Gud, som førte den store Faarenes Hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig Pagts Blod,

Links
Salmerne 50:5 InterlinearSalmerne 50:5 FlersprogedeSalmos 50:5 SpanskPsaume 50:5 FranskePsalm 50:5 TyskSalmerne 50:5 KinesiskPsalm 50:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 50
4han stævned Himlen deroppe hid og Jorden for at dømme sit Folk: 5»Saml mig mine fromme, der sluttede Pagt med mig ved Ofre!« 6Og Himlen forkyndte hans Retfærd, at Gud er den, der dømmer. — Sela.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 24:7
Saa tog han Pagtsbogen og læste den op i Folkets Paahør, og de sagde: »Vi vil gøre alt, hvad HERREN har talet, og lyde ham!«

5.Mosebog 7:6
Thi du er et Folk, der er helliget HERREN din Gud; dig har HERREN din Gud udvalgt til sit Ejendomsfolk blandt alle Folk paa Jorden.

2.Krønikebog 6:11
og jeg har der beredt en Plads til Arken med den Pagt, HERREN sluttede med Israeliterne.«

Salmerne 4:3
Vid dog, at HERREN er mig underfuldt god; naar jeg paakalder HERREN, hører han mig.

Salmerne 25:10
Alle HERRENS Stier er Miskundhed og Trofasthed for dem, der holder hans Pagt og hans Vidnesbyrd.

Salmerne 30:4
Lovsyng HERREN, I hans fromme, pris hans hellige Navn!

Salmerne 31:23
Elsk HERREN, alle hans fromme; de trofaste skærmer HERREN; men den, der handler i Hovmod, gengælder han mangefold.

Salmerne 37:28
thi HERREN elsker Ret og svigter ej sine fromme. De onde udslettes for evigt, de gudløses Afkom udryddes;

Salmerne 50:8
Jeg laster dig ikke for dine Slagtofre, dine Brændofre har jeg jo stadig for Øje;

Salmerne 52:9
Evindelig takker jeg dig, fordi du greb ind; jeg vidner iblandt dine fromme, at godt er dit Navn.

Salmerne 86:2
Vogt min Sjæl, thi jeg ærer dig; frels din Tjener, som stoler paa dig!

Salmerne 50:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden