Salmerne 13:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre, hvor længe skjule dit Aasyn for mig?

Norsk (1930)
Hvor lenge, Herre, vil du glemme mig evindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for mig?

Svenska (1917)
Huru länge, HERRE; skall du så alldeles förgäta mig? Huru länge skall du fördölja ditt ansikte för mig?

King James Bible
How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall mine enemy be exalted over me?

English Revised Version
How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart all the day? how long shall mine enemy be exalted over me?
Bibel Viden Treasury

take

Salmerne 77:2-12
jeg søger Herren paa Nødens Dag, min Haand er om Natten utrættet udrakt, min Sjæl vil ikke lade sig trøste;…

Salmerne 94:18,19
Naar jeg tænkte: »Nu vakler min Fod«, støtted din Naade mig, HERRE;…

Salmerne 142:4-7
Jeg skuer til højre og spejder, men ingen vil kendes ved mig, afskaaret er mig hver Tilflugt, ingen bryder sig om min Sjæl.…

Job 7:12-15
Er jeg et Hav, eller er jeg en Drage, siden du sætter Vagt ved mig?…

Job 9:19-21,27,28
Gælder det Kæmpekraft, melder han sig! Gælder det Ret, hvo stævner ham da!…

Job 10:15
I Fald jeg forbrød mig, da ve mig! Var jeg retfærdig, jeg skulde dog ikke løfte mit Hoved, men mættes med Skændsel, kvæges med Nød.

Job 23:8-10
Men gaar jeg mod Øst, da er han der ikke, mod Vest, jeg mærker ej til ham;…

Jeremias 15:18
Hvorfor er min Smerte evig, ulægeligt mit Saar? Det vil ikke læges. Du blev mig som en skuffende Bæk, som Vand, der sviger.

sorrow

Salmerne 38:17
Thi jeg staar allerede for Fald, mine Smerter minder mig stadig;

Salmerne 116:3
Dødens Baand omspændte mig, Dødsrigets Angster greb mig, i Trængsel og Nød var jeg stedt.

Nehemias 2:2
Og Kongen sagde til mig: »Hvorfor ser du saa modfalden ud? Du er jo ikke syg; det kan ikke være andet, end at du har en Hjertesorg!« Da blev jeg saare bange,

Ordsprogene 15:13
Glad Hjerte giver venligt Ansigt, ved Hjertesorg bliver Modet brudt.

Prædikeren 5:17
Og dertil kommer et helt Liv i Mørke, Sorg og stor Kvide, Sygdom og Kummer.

Jeremias 8:18
Min Kvide er ikke til at læge, mit Hjerte er sygt.

Jeremias 45:3
Fordi Baruk siger: Ve mig, thi Kummer har HERREN føjet til min Smerte, jeg er træt af at sukke og finder ej Hvile!

Matthæus 26:38
Da siger han til dem: »Min Sjæl er dybt bedrøvet indtil Døden; bliver her og vaager med mig!«

Johannes 16:6
Men fordi jeg har talt dette til eder, har Bedrøvelsen opfyldt eders Hjerte.

Romerne 9:2
at jeg har en stor Sorg og en uafladelig Kummer i mit Hjerte.

Filipperne 2:27
Ja, han var ogsaa syg og Døden nær; men Gud forbarmede sig over ham, ja, ikke alene over ham, men ogsaa over mig, for at jeg ikke skulde have Sorg paa Sorg.

enemy

Salmerne 7:2,4,5
at han ej som en Løve skal rive mig sønder, bortrive, uden at nogen befrier.…

Salmerne 8:2
Af spædes og diendes Mund har du rejst dig et Værn for dine Modstanderes Skyld, for at bringe til Tavshed Fjende og Hævner.

Salmerne 9:6
Du trued ad Folkene, rydded de gudløse ud, deres Navn har du slettet for evigt.

Salmerne 10:18
for at skaffe fortrykte og faderløse Ret. Ikke skal dødelige mer øve Vold.

Salmerne 17:9
for gudløse, der øver Vold imod mig, glubske Fjender, som omringer mig;

Salmerne 74:10,18
Hvor længe, o Gud, skal vor Modstander smæde, Fjenden blive ved at haane dit Navn?…

1.Samuel 18:29
frygtede han David endnu mere, og Saul blev for stedse David fjendsk.

1.Samuel 24:19
Hvem træffer vel sin Fjende og lader ham gaa i Fred? HERREN gengælde dig det gode, du har øvet imod mig i Dag!

Ester 7:6
Ester svarede: »En fjendsk og ildesindet Mand, den onde Haman der!« Da blev Haman slaget af Rædsel for Kongen og Dronningen.

Klagesangene 1:9
Hendes Urenhed pletter hendes Slæb, hun betænkte ej Enden; hun sank forfærdende dybt, og ingen trøster. Se min Elendighed, HERRE, thi Fjenden hoverer.

Mika 7:8-10
Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi jeg faldt, men staar op; om end jeg sidder i Mørke, er HERREN mit Lys.…

exalted

Salmerne 22:7,8
alle, der ser mig, haaner mig, vrænger Mund og ryster paa Hovedet:…

Salmerne 31:18
Lad de falske Læber forstumme, som taler frækt om den retfærdige med Hovmod og Foragt.

Salmerne 42:10
Det er, som knustes mine Ben, naar Fjenderne haaner mig, naar de stadig spørger mig: »Hvor er din Gud?«

Salmerne 44:14-16
du gør os til Mundheld blandt Folkene, lader Folkeslagene ryste paa Hovedet ad os.…

Salmerne 123:3,4
Forbarm dig over os, HERRE, forbarm dig! Thi overmætte er vi af Spot,…

Salmerne 143:3,4
Thi Fjender forfølger min Sjæl, de træder mit Liv i Støvet, lader mig bo i Mørke som de, der for længst er døde.…

Klagesangene 1:5
Hendes Avindsmænd er Herrer, hendes Fjender trygge, thi Kvide fik hun af HERREN for Mængden af Synder, hendes Børn drog bort som Fanger for Fjendens Aasyn.

Lukas 22:53
Da jeg var daglig hos eder i Helligdommen, udrakte I ikke Hænderne imod mig; men dette er eders Time og Mørkets Magt.«

Links
Salmerne 13:2 InterlinearSalmerne 13:2 FlersprogedeSalmos 13:2 SpanskPsaume 13:2 FranskePsalm 13:2 TyskSalmerne 13:2 KinesiskPsalm 13:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 13
1Til Sangmesteren. En Salme af David. 2Hvor længe vil du evigt glemme mig, Herre, hvor længe skjule dit Aasyn for mig? 3Hvor længe skal jeg huse Sorg i min Sjæl, Kvide i Hjertet Dag og Nat? Hvor længe skal Fjenden ophøje sig over mig?…
Krydshenvisninger
Salmerne 31:10
Thi mit Liv svinder hen i Sorg, mine Aar i Suk, min Kraft er brudt for min Brødes Skyld, mine Ben hentæres.

Salmerne 38:17
Thi jeg staar allerede for Fald, mine Smerter minder mig stadig;

Salmerne 42:4
Min Sjæl er opløst, naar jeg kommer i Hu, hvorledes jeg vandred med Skaren op til Guds Hus under Jubelraab og Lovsang i Højtidsskaren.

Salmerne 42:9
Jeg siger til Gud, min Klippe: Hvorfor har du glemt mig, hvorfor skal jeg vandre sorgfuld, trængt af Fjender?

Salmerne 89:42
Du har løftet hans Uvenners højre og glædet alle hans Fjender;

Habakkuk 1:2
Hvor længe skal jeg klage, HERRE, uden du hører, skrige til dig over Vold, uden du frelser?

Salmerne 13:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden