Mika 7:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi jeg faldt, men staar op; om end jeg sidder i Mørke, er HERREN mit Lys.

Norsk (1930)
Gled eder ikke over mig, I mine fiender! Når jeg er falt, står jeg op igjen; når jeg sitter i mørket, er Herren lys for mig.

Svenska (1917)
Glädjens icke över mig, I mina fiender. Om jag än har fallit, skall jag dock stå upp igen; om jag än sitter i mörkret, är dock HERREN mitt ljus.

King James Bible
Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD shall be a light unto me.

English Revised Version
Rejoice not against me, O mine enemy: when I fall, I shall arise; when I sit in darkness, the LORD shall be a light unto me.
Bibel Viden Treasury

Rejoice.

Job 31:29
Var min Avindsmands Fald min Glæd jubled jeg, naar han ramtes af Vanheld —

Salmerne 13:4-6
Se til og svar mig, HERRE min Gud, klar mine Øjne, saa jeg ej sover ind i Døden…

Salmerne 35:15,16,19,24-26
Men nu jeg vakler, glæder de sig, de stimler sammen, Uslinger, fremmede for mig, stimler sammen imod mig, haaner mig uden Ophør;…

Salmerne 38:16
naar jeg siger: »Lad dem ikke glæde sig over mig, hovmode sig over min vaklende Fod!«

Ordsprogene 24:17,18
Falder din Fjende, saa glæd dig ikke, snubler han, juble dit Hjerte ikke,…

Jeremias 50:11
Glæd eder kun og jubl, I, som plyndrede min Arvelod, spring som Kalve i Engen, vrinsk som Hingste —

Klagesangene 4:21,22
Glæd dig og fryd dig, Edom, som bor i Uz! Ogsaa dig skal Bægeret naa, du skal blotte dig drukken.…

Ezekiel 25:6
Thi saa siger den Herre HERREN: Fordi du klappede i Hænderne og stampede med Fødderne og med dyb Ringeagt godtede dig af Hjertet over Israels Land,

Ezekiel 35:15
som det var din Glæde, at Israels Hus's Arvelod blev Ørk, saaledes vil jeg gøre med dig. Ørk skal du blive, Se'irs Bjergland og hele Edom med; og de skal kende, at jeg er HERREN.

Obadias 1:12
At nyde din Broders Dag, hans Vanhelds Dag, og glæde dig over Judæerne paa Undergangens Dag! At opspærre Munden paa Trængselens Dag,

Johannes 16:20
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, I skulle græde og jamre, men Verden skal glæde sig; I skulle være bedrøvede, men eders Bedrøvelse skal blive til Glæde.

Aabenbaring 11:10-12
Og de, som bo paa Jorden, glæde sig over dem og fryde sig; og de sende hverandre Gaver, fordi disse to Profeter vare til Plage for dem, som bo paa Jorden.…

when I fall.

Salmerne 37:21
Den gudløse laaner og bliver i Gælden, den retfærdige ynkes og giver;

Salmerne 41:10-12
Men du, o HERRE, vær mig naadig og rejs mig, saa jeg kan øve Gengæld imod dem.…

Ordsprogene 24:16
thi syv Gange falder en retfærdig og staar op, men gudløse styrter i Fordærv.

when I sit.

Salmerne 107:10-15
De sad i Mulm og Mørke, bundne i Pine og Jern,…

Salmerne 112:4
For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig, retfærdig.

Esajas 9:2
Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue saa stort et Lys; Lys straaler frem over dem, som bor i Mulmets Land.

Esajas 49:9
og sige til de bundne: »Gaa ud!« til dem i Mørket: »Kom frem!« Græs skal de finde langs Vejene, Græsgang paa hver nøgen Høj;

Esajas 50:10
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

Matthæus 4:16
det Folk, som sad i Mørke, har set et stort Lys, og for dem, som sad i Dødens Land og Skygge, for dem er der opgaaet et Lys.«

Lukas 1:78,79
for vor Guds inderlige Barmhjertigheds Skyld, ved hvilken Lyset fra det høje har besøgt os…

the Lord.

Salmerne 27:1
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Salmerne 84:11
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Salmerne 97:11
over de retfærdige oprinder Lys og Glæde over de oprigtige af Hjertet.

Salmerne 112:4
For den oprigtige oprinder Lys i Mørke; han er mild, barmhjertig, retfærdig.

Esajas 2:5
Kom, Jakobs Hus, lad os vandre i HERRENS Lys!

Esajas 60:1-3,19,20
Gør dig rede, bliv Lys, thi dit Lys er kommet, HERRENS Herlighed er oprundet over dig.…

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

Johannes 8:12
Jesus talte da atter til dem og sagde: »Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.«

Apostlenes G. 26:18
for at oplade deres Øjne, saa de maa omvende sig fra Mørke til Lys og fra Satans Magt til Gud, for at de kunne faa Syndernes Forladelse og Lod iblandt dem, som ere helligede ved Troen paa mig.

2.Korinther 4:6
Thi Gud, som sagde: »Af Mørke skal Lys skinne frem«, han har ladet det skinne i vore Hjerter for, at bringe Kundskaben om Guds Herlighed paa Kristi Aasyn for Lyset.

Aabenbaring 21:23
Og Staden trænger ikke til Sol eller Maane til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lys.

Aabenbaring 22:5
Og Nat skal der ikke være mere, og de trænge ikke til Lys af Lampe eller Lys af Sol, fordi Gud Herren skal lyse over dem; og de skulle, være Konger i Evighedernes Evigheder.

Links
Mika 7:8 InterlinearMika 7:8 FlersprogedeMiqueas 7:8 SpanskMichée 7:8 FranskeMica 7:8 TyskMika 7:8 KinesiskMicah 7:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Mika 7
7Men jeg vil spejde efter HERREN, jeg bier paa min Frelses Gud; min Gud vil høre mig. 8Glæd dig ej over mig, min Fjende! Thi jeg faldt, men staar op; om end jeg sidder i Mørke, er HERREN mit Lys. 9Jeg vil bære HERRENS Vrede — jeg synded jo mod ham — indtil han strider for mig og skaffer mig Ret; han fører mig ud i Lys, jeg skal skue hans Retfærd.…
Krydshenvisninger
2.Korinther 4:9
forfulgte, men ikke forladte, nedslagne, men ikke ihjelslagne,

Salmerne 20:8
De synker i Knæ og falder, vi rejser os og kommer atter paa Fode.

Salmerne 27:1
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Salmerne 37:24
om end han snubler, falder han ikke, thi HERREN støtter hans Haand.

Salmerne 107:10
De sad i Mulm og Mørke, bundne i Pine og Jern,

Ordsprogene 24:16
thi syv Gange falder en retfærdig og staar op, men gudløse styrter i Fordærv.

Ordsprogene 24:17
Falder din Fjende, saa glæd dig ikke, snubler han, juble dit Hjerte ikke,

Esajas 9:2
Det Folk, som vandrer i Mørke, skal skue saa stort et Lys; Lys straaler frem over dem, som bor i Mulmets Land.

Jeremias 8:4
Og du skal sige til dem: Saa siger HERREN: Mon man falder og ej staar op, gaar tilbage og ej vender om?

Jeremias 48:27
Var ikke Israel til Latter for dig? Blev det maaske grebet blandt Tyve, siden du bliver saa ivrig, hver Gang du taler derom?

Ezekiel 36:5
derfor, saa siger den Herre HERREN: Sandelig, i brændende Nidkærhed vil jeg tale mod Resten af Folkene og mod hele Edom, som med al Hjertets Glæde og Sjælens Ringeagt udsaa sig mit Land til Ejendom for at drive Indbyggerne bort og gøre det til Rov.

Amos 9:11
Paa hin Dag rejser jeg Davids faldne Hytte; jeg tætter dens Revner, opfører, hvad der sank i Grus, og bygger den som i gamle Dage,

Obadias 1:12
At nyde din Broders Dag, hans Vanhelds Dag, og glæde dig over Judæerne paa Undergangens Dag! At opspærre Munden paa Trængselens Dag,

Mika 4:10
Vrid dig og vaand dig som i Barnsnød, Zions Datter! Thi nu skal du ud af Byen og bo paa Marken, og du skal komme til Babel; der skal du frelses, der vil HERREN genløse dig af dine Fjenders Haand.

Mika 7:10
Min Fjende skal se derpaa og fyldes med Skam, han, som spørger mig: »Hvor er HERREN din Gud?« Mine Øjne skal med Skadefryd se ham, naar han trampes ned som Skarn paa Gaden.

Zakarias 12:8
Paa hin Dag værner HERREN om Jerusalems Indbyggere, og den skrøbeligste iblandt dem skal paa hin Dag blive som David, men Davids Hus som Gud, som HERRENS Engel foran dem.

Mika 7:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden