Jakob 4:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

Norsk (1930)
Derfor heter det: Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.

Svenska (1917)
Men så mycket större är den nåd han giver; därför heter det: »Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka giver han nåd.»

King James Bible
But he giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble.

English Revised Version
But he giveth more grace. Wherefore the scripture saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble.
Bibel Viden Treasury

God.

2.Mosebog 10:3,4
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!…

2.Mosebog 15:9,10
Fjenden tænkte: »Jeg sætter efter dem, indhenter dem, uddeler Bytte, stiller mit Begær paa dem; jeg drager mit Sværd, min Haand skal udrydde dem.«…

2.Mosebog 18:11
Nu ved jeg, at HERREN er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Haand.«

1.Samuel 2:3
Vær varsomme med eders store Ord, Frækhed undslippe ej eders Mund! Thi en vidende Gud er HERREN, og Gerninger vejes af ham.

Job 22:29
thi stolte, hovmodige ydmyger han, men hjælper den, der slaar Øjnene ned;

Job 40:10-12
Smyk dig med Højhed og Storhed, klæd dig i Glans og Herlighed!…

Salmerne 138:6
thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

Ordsprogene 3:34
Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.

Ordsprogene 6:16,17
Seks Ting hader HERREN, syv er hans Sjæl en Gru:…

Ordsprogene 29:23
Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnaar Ære.

Esajas 2:11,12,17
Sine stolte Øjne skal Mennesket slaa ned, Mændenes Hovmod skal bøjes, og HERREN alene være høj paa hin Dag.…

Esajas 10:8-14
Thi han siger: »Er ej mine Høvedsmænd Konger til Hobe?…

Esajas 16:6,7
»Vi har hørt om Moabs Hovmod, det saare store, dets Overmod, Hovmod og Frækhed, dets tomme Snak.«…

Daniel 4:37
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge: Alle hans Gerninger er Sandhed, hans Veje Retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i Hovmod.

Daniel 5:20-23
Men da hans Hjerte blev hovmodigt og hans Aand stolt og overmodig, stødtes han fra Kongetronen, og hans Herlighed fratoges ham.…

Matthæus 23:12
Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.

Lukas 1:52
Han har nedstødt mægtige fra Troner og ophøjet ringe.

Lukas 14:11
Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Lukas 18:14
Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

giveth grace.

2.Krønikebog 32:26
Men da Ezekias ydmygede sig og vendte om fra sit Hovmod sammen med Jerusalems Indbyggere, kom HERRENS Vrede ikke over dem i Ezekias's Dage.

2.Krønikebog 33:12,19,23
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

2.Krønikebog 34:27
men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for Gud, da du hørte hans Ord mod dette Sted og dets Indbyggere, og efterdi du ydmygede dig for mit Aasyn og sønderrev, dine Klæder og græd for mit Aasyn, saa har ogsaa jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

Job 22:29
thi stolte, hovmodige ydmyger han, men hjælper den, der slaar Øjnene ned;

Salmerne 9:12
Lovsyng HERREN, der bor paa Zion, kundgør blandt Folkene, hvad han har gjort!

Ordsprogene 15:33
HERRENS Frygt er Tugt til Visdom, Ydmyghed først og siden Ære.

Ordsprogene 18:12
Mands Hovmod gaar forud for Fald, Ydmyghed forud for Ære.

Ordsprogene 22:4
Lønnen for Ydmyghed og HERRENS Frygt er Rigdom, Ære og Liv.

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Links
Jakob 4:6 InterlinearJakob 4:6 FlersprogedeSantiago 4:6 SpanskJacques 4:6 FranskeJakobus 4:6 TyskJakob 4:6 KinesiskJames 4:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Jakob 4
5Eller mene I, at Skriftens Ord ere tomme Ord? Med Nidkærhed længes han efter den Aand, han har givet Bolig i os, men han skænker desto større Naade. 6Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«
Krydshenvisninger
Job 22:29
thi stolte, hovmodige ydmyger han, men hjælper den, der slaar Øjnene ned;

Salmerne 138:6
thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

Ordsprogene 3:34
Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.

Ordsprogene 29:23
Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnaar Ære.

Esajas 54:7
Jeg forlod dig et lidet Øjeblik, men favner dig i stor Barmhjertighed;

Matthæus 13:12
Thi den, som har, ham skal der gives, og han skal faa Overflod; men den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har.

Matthæus 23:12
Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.

Jakob 4:10
Ydmyger eder for Herren, saa skal han ophøje eder.

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

Jakob 4:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden