Salmerne 10
Dansk (1917 / 1931)
1HERRE, slaa dem med Rædsel, lad Folkene kende, at de er Mennesker! — Sela. (2) Hvorfor staar du saa fjernt, o Herre, hvi dølger du dig i Trængselstider?

2Den gudløse jager i Hovmod den arme, fanger ham i de Rænker, han spinder;

3thi den gudløse praler af sin Sjæls Attraa, den gridske forbander, ringeagter HERREN.

4Den gudløse siger i Hovmod: »Han hjemsøger ej, der er ingen Gud«; det er alle hans Tanker.

5Dog altid lykkes hans Vej, højt over ham gaar dine Domme; han blæser ad alle sine Fjender.

6Han siger i Hjertet: »Jeg rokkes ej, kommer ikke i Nød fra Slægt til Slægt.«

7Hans Mund er fuld af Banden og Svig og Vold, Fordærv og Uret er under hans Tunge;

8han lægger sig paa Lur i Landsbyer, dræber i Løn den skyldfri, efter Staklen spejder hans Øjne;

9han lurer i Skjul som Løve i Krat, paa at fange den arme lurer han, han fanger den arme ind i sit Garn;

10han dukker sig, sidder paa Spring, og Staklerne falder i hans Kløer.

11Han siger i Hjertet: »Gud glemmer, han skjuler sit Aasyn; han ser det aldrig.«

12Rejs dig, HERRE! Gud, løft din Haand, de arme glemme du ikke!

13Hvorfor skal en gudløs spotte Gud, sige i Hjertet, du hjemsøger ikke?

14Du skuer dog Møje og Kvide, ser det og tager det i din Haand; Staklen tyr hen til dig, du er den faderløses Hjælper.

15Knus den ondes, den gudløses Arm, hjemsøg hans Gudløshed, saa den ej findes!

16HERREN er Konge evigt og altid, Hedningerne er ryddet bort af hans Land;

17du har hørt de ydmyges Ønske, HERRE, du styrker deres Hjerte, vender Øret til

18for at skaffe fortrykte og faderløse Ret. Ikke skal dødelige mer øve Vold.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 9
Top of Page
Top of Page