Lukas 18:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Norsk (1930)
Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Svenska (1917)
Jag säger eder: Denne gick hem igen rättfärdig mer an den andre. Ty var och en som upphöjer sig, han skall bliva förödmjukad, men den som ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd.»

King James Bible
I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.

English Revised Version
I say unto you, This man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be humbled; but he that humbleth himself shall be exalted.
Bibel Viden Treasury

went.

Lukas 5:24,25
Men for at I skulle vide, at Menneskesønnen har Magt paa Jorden til at forlade Synder,« saa sagde han til den værkbrudne: »Jeg siger dig, staa op, og tag din Seng, og gaa til dit Hus!«…

Lukas 7:47-50
Derfor siger jeg dig: Hendes mange Synder ere hende forladte, eftersom hun elskede meget; men den, hvem lidet forlades, elsker lidet.«…

1.Samuel 1:18
Da sagde hun: »Maatte din Trælkvinde finde Naade for dine Øjne!« Saa gik Kvinden sin Vej, og hun spiste og saa ikke længer forgræmmet ud.

Prædikeren 9:7
Saa spis da dit Brød med Glæde, drik vel til Mode din Vin; thi din Id har Gud for længst kendt god.

justified.

Lukas 10:29
Men han vilde gøre sig selv retfærdig og sagde til Jesus: »Hvem er da min Næste?«

Lukas 16:15
Og han sagde til dem: »I ere de, som gøre eder selv retfærdige for Menneskene; men Gud kender eders Hjerter; thi det, som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed for Gud.

Job 9:20
Har jeg end Ret, maa min Mund dog fælde mig, er jeg end skyldfri, han gør mig dog vrang!

Job 25:4
Hvor kan en Mand have Ret imod Gud, hvor kan en kvindefødt være ren?

Salmerne 143:2
gaa ikke i Rette med din Tjener, thi for dig er ingen, som lever, retfærdig!

Esajas 45:25
Ved HERREN naar al Israels Æt til sin Ret og jubler.

Esajas 53:11
Fordi hans Sjæl har haft Møje, skal han se det, hvorved han skal mættes. Naar han kendes, skal min retfærdige Tjener retfærdiggøre de mange, han, som bar deres Overtrædelser.

Romerne 3:20
efterdi intet Kød vil blive retfærdiggjort for ham af Lovens Gerninger; thi ved Loven kommer Erkendelse af Synd.

Romerne 4:5
den derimod, som ikke gør Gerninger, men tror paa ham, som retfærdiggør den ugudelige, regnes hans Tro til Retfærdighed;

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

Romerne 8:33
Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud er den, som retfærdiggør.

Galaterne 2:16
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro paa Jesus Kristus, saa have ogsaa vi troet paa Kristus Jesus, for at vi maatte blive retfærdiggjorte al Tro paa Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.

Jakob 2:21-25
Blev ikke vor Fader Abraham retfærdiggjort af Gerninger, da han ofrede sin Søn Isak paa Alteret?…

every.

Lukas 1:52
Han har nedstødt mægtige fra Troner og ophøjet ringe.

Lukas 14:11
Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

2.Mosebog 18:11
Nu ved jeg, at HERREN er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Haand.«

Job 22:29
thi stolte, hovmodige ydmyger han, men hjælper den, der slaar Øjnene ned;

Job 40:9-13
Har du en Arm som Gud, kan du tordne med Brag som han?…

Salmerne 138:6
thi HERREN er ophøjet, ser til den ringe, han kender den stolte i Frastand.

Ordsprogene 3:34
Over for Spottere bruger han Spot, men ydmyge giver han Naade.

Ordsprogene 15:33
HERRENS Frygt er Tugt til Visdom, Ydmyghed først og siden Ære.

Ordsprogene 16:18,19
Hovmod gaar forud for Fald, Overmod forud for Snublen.…

Ordsprogene 18:12
Mands Hovmod gaar forud for Fald, Ydmyghed forud for Ære.

Ordsprogene 29:23
Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnaar Ære.

Esajas 2:11-17
Sine stolte Øjne skal Mennesket slaa ned, Mændenes Hovmod skal bøjes, og HERREN alene være høj paa hin Dag.…

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Daniel 4:37
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge: Alle hans Gerninger er Sandhed, hans Veje Retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i Hovmod.

Habakkuk 2:4
Se, opblæst, uredelig er Sjælen i ham, men den retfærdige skal leve ved sin Tro.

Matthæus 5:3
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.

Matthæus 23:12
Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.

Jakob 4:6,10
Derfor siger Skriften: »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«…

1.Peter 5:5,6
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«…

Links
Lukas 18:14 InterlinearLukas 18:14 FlersprogedeLucas 18:14 SpanskLuc 18:14 FranskeLukas 18:14 TyskLukas 18:14 KinesiskLuke 18:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 18
13Men Tolderen stod langt borte og vilde end ikke opløfte Øjnene til Himmelen, men slog sig for sit Bryst og sagde: Gud, vær mig Synder naadig! 14Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«
Krydshenvisninger
Ordsprogene 29:23
Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnaar Ære.

Esajas 66:2
Alt dette skabte min Haand, saa det fremkom, lyder det fra HERREN. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Aand, og den, som bæver for mit Ord.

Matthæus 23:12
Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.

Lukas 14:11
Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Lukas 16:15
Og han sagde til dem: »I ere de, som gøre eder selv retfærdige for Menneskene; men Gud kender eders Hjerter; thi det, som er højt iblandt Mennesker, er en Vederstyggelighed for Gud.

1.Peter 5:6
Derfor ydmyger eder under Guds vældige Haand, for at han i sin Tid maa ophøje eder.

Lukas 18:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden