1.Peter 5:6
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Derfor ydmyger eder under Guds vældige Haand, for at han i sin Tid maa ophøje eder.

Norsk (1930)
Ydmyk eder derfor under Guds veldige hånd, forat han kan ophøie eder i sin tid,

Svenska (1917)
Ödmjuken eder alltså under Guds mäktiga hand, för att han må upphöja eder i sinom tid.

King James Bible
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:

English Revised Version
Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time;
Bibel Viden Treasury

Humble.

2.Mosebog 10:3
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!

3.Mosebog 26:41
maatte ogsaa jeg handle genstridigt mod dem og føre dem bort til deres Fjenders Land; ja, da skal deres uomskaarne Hjerter ydmyges, og de skal undgælde for deres Skyld.

1.Kongebog 21:29
»Har du set, hvorledes Akab ydmyger sig for mig? Fordi han ydmyger sig for mig, vil jeg ikke lade Ulykken komme i hans Dage; i hans Søns Dage vil jeg lade Ulykken komme over hans Hus!«

2.Kongebog 22:19
men efterdi dit Hjerte bøjede sig og du ydmygede dig for HERREN, da du hørte, hvad jeg har talet mod dette Sted og dets Indbyggere, at de skal blive til Rædsel og Forbandelse, og efterdi du sønderrev dine Klæder og græd for mit Aasyn, saa har ogsaa jeg hørt dig, lyder det fra HERREN!

2.Krønikebog 12:6,7,12
Da ydmygede Israels Øverster og Kongen sig og sagde: »HERREN er retfærdig!«…

2.Krønikebog 30:11
Dog var der nogle i Aser, Manasse og Zebulon, der ydmygede sig og kom til Jerusalem;

2.Krønikebog 32:26
Men da Ezekias ydmygede sig og vendte om fra sit Hovmod sammen med Jerusalems Indbyggere, kom HERRENS Vrede ikke over dem i Ezekias's Dage.

2.Krønikebog 33:12,19,23
Men da han var i Nød, bad han HERREN sin Gud om Naade og ydmygede sig dybt for sine Fædres Gud.…

2.Krønikebog 36:12
Han gjorde, hvad der var ondt i HERREN hans Guds Øjne. Han ydmygede sig ikke under de Ord, Profeten Jeremias talte fra HERRENS Mund.

Ordsprogene 29:23
Et Menneskes Hovmod ydmyger ham, den ydmyge opnaar Ære.

Esajas 2:11
Sine stolte Øjne skal Mennesket slaa ned, Mændenes Hovmod skal bøjes, og HERREN alene være høj paa hin Dag.

Esajas 57:15
Thi saa siger den højt ophøjede, som troner evigt, hvis Navn er »Hellig«: I Højhed og Hellighed bor jeg, hos den knuste, i Aanden bøjede for at kalde de bøjedes Aand og de knustes Hjerte til Live.

Jeremias 13:18
Sig til Kongen og til Herskerinden: »Tag lavere Sæde, thi af eders Hoved faldt den dejlige Krone.«

Jeremias 44:10
Hidtil har de ikke ydmyget sig; de frygter ikke og vandrer ikke efter min Lov og mine Bud, som jeg forelagde eder og eders Fædre.

Daniel 5:22
Men du, Belsazzar, hans Søn, har ikke ydmyget dit Hjerte, skønt du vidste alt dette;

Mika 6:8
Det er sagt dig, o Menneske, hvad der er godt, og hvad HERREN kræver af dig: hvad andet end at øve Ret, gerne vise Kærlighed og vandre ydmygt med din Gud.

Lukas 14:11
Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Lukas 18:14
Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Jakob 4:10
Ydmyger eder for Herren, saa skal han ophøje eder.

Jakob 5:10
Brødre! tager Profeterne, som have talt i Herrens Navn, til Forbillede paa at lide ondt og være taalmodige.

the.

2.Mosebog 3:19
Jeg ved vel, at Ægypterkongen ikke vil tillade eder at drage bort uden med Magt;

2.Mosebog 32:11
Men Moses bønfaldt HERREN sin Gud og sagde: »Hvorfor HERRE skal din Vrede blusse op mod dit Folk, som du førte ud af Ægypten med vældig Kraft og stærk Haand?

Salmerne 89:13
Du har en Arm med Vælde, din Haand er stærk, din højre løftet.

1.Korinther 10:22
Eller skulle vi vække Herrens Nidkærhed? Mon vi ere stærkere end han?

that.

Job 36:22
Se, ophøjet er Gud i sin Vælde, hvo er en Lærer som han?

Salmerne 75:10
alle de gudløses Horn stødes af, de retfærdiges Horn skal knejse!

Salmerne 89:16,17
De lovsynger Dagen igennem dit Navn, ophøjes ved din Retfærdighed.…

Esajas 40:4
Hver Dal skal højnes, hvert Bjerg, hver Høj skal sænkes, bakket Land blive fladt og Fjeldvæg til Slette.

Ezekiel 17:21
Alle hans udvalgte Folk i alle hans Hære skal falde for Sværd, og de, der er til Rest, spredes for alle Vinde; og I skal kende, at jeg, HERREN, har talet.

Ezekiel 21:6
Men du, Menneskesøn, støn, støn for deres Øjne, som om dine Lænder skulde briste, i bitter Smerte!

Matthæus 23:12
Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.

Lukas 1:52
Han har nedstødt mægtige fra Troner og ophøjet ringe.

Jakob 1:9,10
Men den Broder, som er ringe, rose sig af sin Højhed,…

in.

5.Mosebog 32:35
til Hævnens og Regnskabets Dag, den Stund, deres Fod skal vakle? Thi deres Undergangs Dag stunder til; hvad der venter dem, kommer i Hast.«

Romerne 5:6
Thi medens vi endnu vare kraftesløse, døde Kristus til den bestemte Tid for ugudelige.

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

Titus 1:3
men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling:

Links
1.Peter 5:6 Interlinear1.Peter 5:6 Flersprogede1 Pedro 5:6 Spansk1 Pierre 5:6 Franske1 Petrus 5:6 Tysk1.Peter 5:6 Kinesisk1 Peter 5:6 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Peter 5
5Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.« 6Derfor ydmyger eder under Guds vældige Haand, for at han i sin Tid maa ophøje eder. 7Kaster al eders Sørg paa ham, thi han har Omsorg for eder.…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 10:3
Da gik Moses og Aron til Farao og sagde til ham: »Saa siger HERREN, Hebræernes Gud: Hvor længe vil du vægre dig ved at ydmyge dig for mig? Lad mit Folk rejse, at de kan dyrke mig!

Matthæus 23:12
Men den, som ophøjer sig selv, skal fornedres, og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.

Lukas 14:11
Thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; og den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Lukas 18:14
Jeg siger eder: Denne gik retfærdiggjort hjem til sit Hus fremfor den anden; thi enhver, som Ophøjer sig selv, skal fornedres; men den, som fornedrer sig selv, skal ophøjes.«

Jakob 4:7
Underordner eder derfor under Gud; men staar Djævelen imod, saa skal han fly fra eder;

Jakob 4:10
Ydmyger eder for Herren, saa skal han ophøje eder.

1.Peter 5:5
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden