Apostlenes G. 2:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.

Norsk (1930)
Da blev de alle fylt med den Hellige Ånd, og de begynte å tale med andre tunger, alt efter som Ånden gav dem å tale.

Svenska (1917)
Och de blevo alla uppfyllda av helig ande och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.

King James Bible
And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

English Revised Version
And they were all filled with the Holy Spirit, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.
Bibel Viden Treasury

filled.

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 4:8,31
Da sagde Peter, fyldt med den Helligaand, til dem: »I Folkets Raadsherrer og Ældste!…

Apostlenes G. 6:3,5,8
Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa indsætte til denne Gerning.…

Apostlenes G. 7:55
Men som han var fuld af den Helligaand, stirrede han op imod Himmelen og saa Guds Herlighed og Jesus staaende ved Guds højre Haand.

Apostlenes G. 9:17
Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: »Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der viste sig for dig paa Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med den Helligaand.«

Apostlenes G. 11:24
Thi han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.

Apostlenes G. 13:9,52
Men Saulus, som ogsaa kaldes Paulus, blev fyldt med den Helligaand, saa fast paa ham og sagde:…

Lukas 1:15,41,67
thi han skal være stor for Herren. Og Vin og stærk Drik skal han ej drikke, og han skal fyldes med den Helligaand alt fra Moders Liv,…

Lukas 4:1
Men Jesus vendte tilbage fra Jorden fuld af den Helligaand og blev ført af Aanden i Ørkenen

Johannes 14:26
Men Talsmanden, den Helligaand, som Faderen vil sende i mit Navn, han skal lære eder alle Ting og minde eder om alle Ting, som jeg har sagt eder.

Johannes 20:22
Og da han havde sagt dette, aandede han paa dem, og han siger til dem: »Modtager den Helligaand!

Romerne 15:13
Men Haabets Gud fylde eder med al Glæde og Fred, idet I tro, for at I maa blive rige i Haabet ved den Helligaands Kraft!

Efeserne 3:19
og at kende Kristi Kærlighed, som overgaar al Erkendelse, for at I kunne fyldes indtil hele Guds Fylde.

Efeserne 5:18
Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Aanden,

began.

Apostlenes G. 2:11
Jøder og Proselyter, Kretere og Arabere, vi høre dem tale om Guds store Gerninger i vore Tungemaal?«

Apostlenes G. 10:46
thi de hørte dem tale i Tunger og ophøje Gud.

Apostlenes G. 19:6
Og da Paulus lagde Hænderne paa dem, kom den Helligaand over dem, og de talte i Tunger og profeterede.

Esajas 28:11
Ja, med lallende Læber, med fremmed Maal vil han tale til dette Folk,

Markus 16:17
Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Aander; de skulle tale med nye Tunger;

1.Korinther 12:10,28-30
en anden at udføre kraftige Gerninger; en anden profetisk Gave; en anden at bedømme Aander; en anden forskellige Slags Tungetale; en anden Udlægning af Tungetale.…

1.Korinther 13:1,8
Taler jeg med Menneskers og Engles Tunger, men ikke har Kærlighed, da er jeg bleven et lydende Malm eller en klingende Bjælde.…

1.Korinther 14:5
Men jeg ønsker, at I alle maatte tale i Tunger, men endnu hellere, at I maatte profetere; den, som profeterer, er større end den, som taler i Tunger, med mindre han udlægger det, for at Menigheden kan faa Opbyggelse deraf.

1.Korinther 14:18,21-23,29
Jeg takker Gud for, at jeg mere end I alle taler i Tunger.…

as.

2.Mosebog 4:11,12
Da svarede HERREN ham: »Hvem har givet Mennesket Mund, og hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Mon ikke jeg, HERREN?…

4.Mosebog 11:25-29
Saa steg HERREN ned i Skyen og talede til ham; og han tog noget af den Aand, der var over ham, og lod den komme over de halvfjerdsindstyve Ældste, og da Aanden hvilede over dem, kom de i profetisk Henrykkelse noget, som ikke siden hændtes dem.…

1.Samuel 10:10
Da han kom hen til Gibea, se, da kom en Flok Profeter ham i Møde, og Guds Aand overvældede ham, og han faldt i profetisk Henrykkelse midt iblandt dem.

2.Samuel 23:2
Ved mig talede HERRENS Aand, hans Ord var paa min Tunge.

Esajas 59:21
Dette er min Pagt med dem, siger HERREN: Min Aand, som er over dig, og mine Ord, som jeg har lagt i din Mund, skal ikke vige fra din eller dit Afkoms eller dit Afkoms Afkoms Mund, siger HERREN, fra nu og til evig Tid.

Jeremias 1:7-9
Saa sagde HERREN til mig: »Sig ikke: Jeg er ung! men gaa, hvorhen jeg end sender dig, og tal alt, hvad jeg byder dig;…

Jeremias 6:11
Jeg er fuld af HERRENS Vrede og træt af at tæmme den.« Gyd den ud over Barnet paa Gaden, over hele de unges Flok; baade Mand og Kvinde skal fanges, gammel og Olding tillige;

Ezekiel 3:11
og gaa saa hen til dine landflygtige Landsmænd og tal til dem og sig: Saa siger den Herre HERREN! — hvad enten de saa hører eller ej!«

Mika 3:8
Jeg derimod er ved HERRENS Aand fuld af Styrke, af Ret og af Kraft til at forkynde Jakob dets Brøde, Israel, hvad det har syndet.

Matthæus 10:19
Men naar de overgive eder, da bekymrer eder ikke for, hvorledes eller hvad I skulle tale; thi det skal gives eder i den samme Time, hvad I skulle tale.

Lukas 12:12
Thi den Helligaand skal lære eder i den samme Time, hvad I bør sige.«

Lukas 21:15
Thi jeg, vil give eder Mund og Visdom, som alle eders Modstandere ikke skulle kunne modstaa eller modsige.

1.Korinther 14:26-32
Hvad da Brødre? Naar I komme sammen, da har enhver en Lovsang, en Lære, en Aabenbaring, en Tungetale, en Udlægning; alt ske til Opbyggelse!…

Efeserne 6:18
idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

1.Peter 1:12
Og det blev dem aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligaand, som blev sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

2.Peter 1:21
Thi aldrig er nogen Profeti bleven fremført ved et Menneskes Villie; men drevne af den Helligaand talte hellige Guds Mænd.

Links
Apostlenes G. 2:4 InterlinearApostlenes G. 2:4 FlersprogedeHechos 2:4 SpanskActes 2:4 FranskeApostelgeschichte 2:4 TyskApostlenes G. 2:4 KinesiskActs 2:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 2
3Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig paa hver enkelt af dem. 4Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige. 5Men der var Jøder, bosiddende i Jerusalem, gudfrygtige Mænd af alle Folkeslag under Himmelen.…
Krydshenvisninger
1.Samuel 1:14
og sagde til hende: »Hvor længe vil du gaa og være drukken? Se at komme af med din Rus!«

Markus 16:17
Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Aander; de skulle tale med nye Tunger;

Apostlenes G. 1:5
Thi Johannes døbte med Vand; men I skulle døbes med den Helligaand om ikke mange Dage.«

Apostlenes G. 1:8
Men I skulle faa Kraft, naar den Helligaand kommer over eder; og I skulle være mine Vidner baade i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og indtil Jordens Ende.«

Apostlenes G. 2:3
Og der viste sig for dem Tunger som af Ild, der fordelte sig og satte sig paa hver enkelt af dem.

Apostlenes G. 4:8
Da sagde Peter, fyldt med den Helligaand, til dem: »I Folkets Raadsherrer og Ældste!

Apostlenes G. 4:31
Og da de havde bedt, rystedes Stedet, hvor de vare forsamlede; og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de talte Guds Ord med Frimodighed.

Apostlenes G. 6:3
Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa indsætte til denne Gerning.

Apostlenes G. 6:5
Og denne Tale behagede hele Mængden; og de udvalgte Stefanus, en Mand fuld af Tro og den Helligaand, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en Proselyt fra Antiokia;

Apostlenes G. 7:55
Men som han var fuld af den Helligaand, stirrede han op imod Himmelen og saa Guds Herlighed og Jesus staaende ved Guds højre Haand.

Apostlenes G. 8:17
Da lagde de Hænderne paa dem, og de fik den Helligaand.

Apostlenes G. 9:17
Men Ananias gik hen og kom ind i Huset og lagde Hænderne paa ham og sagde: »Saul, Broder! Herren har sendt mig, den Jesus, der viste sig for dig paa Vejen, ad hvilken du kom, for at du skal blive seende igen og fyldes med den Helligaand.«

Apostlenes G. 10:46
thi de hørte dem tale i Tunger og ophøje Gud.

Apostlenes G. 10:47
Da svarede Peter: »Mon nogen kan formene disse Vandet; saa de ikke skulde døbes, de, som dog havde faaet den Helligaand lige saa vel som vi?«

Apostlenes G. 11:15
Men idet jeg begyndte at tale, faldt den Helligaand paa dem ligesom ogsaa paa os i Begyndelsen.

Apostlenes G. 11:24
Thi han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.

Apostlenes G. 13:9
Men Saulus, som ogsaa kaldes Paulus, blev fyldt med den Helligaand, saa fast paa ham og sagde:

Apostlenes G. 13:52
Men Disciplene bleve fyldte med Glæde og den Helligaand.

Apostlenes G. 15:8
Og Gud, som kender Hjerterne, gav dem Vidnesbyrd ved at give dem den Helligaand lige saa vel som os.

Apostlenes G. 19:6
Og da Paulus lagde Hænderne paa dem, kom den Helligaand over dem, og de talte i Tunger og profeterede.

Apostlenes G. 2:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden