Apostlenes G. 6:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa indsætte til denne Gerning.

Norsk (1930)
utse derfor iblandt eder, brødre, syv menn som har godt vidnesbyrd, fulle av Ånd og visdom! dem vil vi innsette til å røkte dette hverv;

Svenska (1917)
Så utsen nu bland eder, I bröder, sju män som hava gott vittnesbörd om sig och äro fulla av ande och vishet, män som vi kunna sätta till att sköta denna syssla.

King James Bible
Wherefore, brethren, look ye out among you seven men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business.

English Revised Version
Look ye out therefore, brethren, from among you seven men of good report, full of the Spirit and of wisdom, whom we may appoint over this business.
Bibel Viden Treasury

brethren.

Apostlenes G. 9:30
Men da Brødrene fik dette at vide, førte de ham ned til Kæsarea og sendte ham videre til Tarsus.

Apostlenes G. 15:23
Og de skreve saaledes med dem: »Apostlene og de Ældste og Brødrene hilse Brødrene af Hedningerne i Antiokia og Syrien og Kilikien.

Matthæus 23:8
Men I skulle ikke lade eder kalde Rabbi; thi een er eders Mester, men I ere alle Brødre.

1.Johannes 3:14-16
Vi vide, at vi ere gaaede over fra Døden til Livet, thi vi elske Brødrene. Den, som ikke elsker, bliver i Døden.…

look.

Apostlenes G. 1:21
Derfor bør en af de Mænd, som vare sammen med os i hele den Tid, da den Herre Jesus gik ind og gik ud hos os,

4.Mosebog 11:16
HERREN svarede Moses: »Kald mig halvfjerdsindstyve af Israels Ældste sammen, Mænd, som du ved hører til Folkets Ældste og Tilsynsmænd, før dem hen til Aabenbaringsteltet og lad dem stille sig op hos dig der.

5.Mosebog 1:13
Sørg derfor for at finde nogle kloge, forstandige og erfarne Mænd i hver Stamme, som jeg kan sætte i Spidsen for eder!«

1.Korinther 16:3
Men naar jeg kommer, vil jeg sende, hvem I maatte finde skikkede dertil, med Breve for at bringe eders Gave til Jerusalem.

2.Korinther 8:19-21
og ikke det alene, men han er ogsaa udvalgt af Menighederne til at rejse med os med denne Gave, som besørges af os, for at fremme selve Herrens Ære og vor Redebonhed,…

honest.

Apostlenes G. 10:22
Men de sagde: »Høvedsmanden Kornelius, en retfærdig og gudfrygtig Mand, som har godt Vidnesbyrd af hele Jødernes Folk, har af en hellig Engel faaet Befaling fra Gud til at lade dig hente til sit Hus og høre, hvad du har at sige.«

Apostlenes G. 16:2
Han havde godt Vidnesbyrd af Brødrene i Lystra og Ikonium.

Apostlenes G. 22:12
Men en vis Ananias, en Mand, gudfrygtig efter Loven, som havde godt Vidnesbyrd af alle Jøderne, som boede der,

1.Timotheus 3:7,8,10
Men han bør ogsaa have et godt Vidnesbyrd af dem, som ere udenfor; for at han ikke skal falde i Forhaanelse og Djævelens Snare.…

1.Timotheus 5:10
har Vidnesbyrd for gode Gerninger, har opfostret Børn, har vist Gæstfrihed, har toet helliges Fødder, har hjulpet nødlidende, har lagt sig efter al god Gerning.

3.Johannes 1:12
Demetrius har et godt Vidnesbyrd af alle og af Sandheden selv; ogsaa vi vidne, og du ved, at vort Vidnesbyrd er sandt.

full.

Apostlenes G. 2:4
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.

1.Mosebog 41:38,39
og Farao sagde til sine Tjenere: »Hvor finder vi en Mand, i hvem Guds Aand er som i ham?«…

4.Mosebog 11:17-25
Saa vil jeg stige ned og tale med dig der, og jeg vil tage noget af den Aand, der er over dig, og lade den komme over dem, for at de kan hjælpe dig med at bære Folkets Byrde, saa du ikke ene skal bære den.…

4.Mosebog 27:18,19
Da sagde HERREN til Moses: »Tag Josua, Nuns Søn, en Mand, i hvem der er Aand, læg din Haand paa ham,…

Job 32:7,8
jeg tænkte: »Lad Alderen tale og Aarenes Mængde kundgøre Visdom!«…

Esajas 11:2-5
og HERRENS Aand skal hvile over ham, Visdoms og Forstands Aand, Raads og Styrkes Aand, HERRENS Kundskabs og Frygts Aand.…

Esajas 28:6,26
og en Rettens Aand for dem, som sidder til Doms, og Styrke for dem, der driver Krigen tilbage til Portene.…

1.Korinther 12:8
En gives der nemlig ved Aanden Visdoms Tale; en anden Kundskabs Tale ifølge den samme Aand;

Efeserne 5:18
Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Aanden,

Jakob 1:17
Al god Gave og al fuldkommen Gave er ovenfra og kommer ned fra Lysenes Fader, hos hvem der ikke er Forandring eller skiftende Skygge.

Jakob 3:17,18
Men Visdommen herovenfra er først ren, dernæst fredsommelig, mild, føjelig, fuld at Barmhjertighed og gode Frugter, upartisk, uden Skrømt.…

whom.

Apostlenes G. 6:6
dem stillede de frem for Apostlene; og disse bade og lagde Hænderne paa dem.

Apostlenes G. 13:2,3
Medens de nu holdt Gudstjeneste og fastede, sagde den Helligaand: »Udtager mig Barnabas og Saulus til den Gerning, hvortil jeg har kaldet dem.«…

1.Timotheus 3:8-15
Menighedstjenere bør ligeledes være ærbare, ikke tvetungede, ikke hengivne til megen Vin, ikke til slet Vinding,…

Links
Apostlenes G. 6:3 InterlinearApostlenes G. 6:3 FlersprogedeHechos 6:3 SpanskActes 6:3 FranskeApostelgeschichte 6:3 TyskApostlenes G. 6:3 KinesiskActs 6:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Apostlenes G. 6
2Da sammenkaldte de tolv Disciplenes Skare og sagde: »Det huer os ikke at forlade Guds Ord for at tjene ved Bordene. 3Udser derfor, Brødre! iblandt eder syv Mænd, som have godt Vidnesbyrd og ere fulde af Aand og Visdom; dem ville vi saa indsætte til denne Gerning. 4Men vi ville holde trolig ved i Bønnen og Ordets Tjeneste.«…
Krydshenvisninger
2.Mosebog 18:21
Men du skal af hele Folket udvælge dig dygtige Mænd, som frygter Gud, Mænd, som er til at lide paa og hader uretfærdig Vinding, og dem skal du sætte over dem som Forstandere, nogle over tusinde, andre over hundrede, andre over halvtredsindstyve, andre over ti;

Johannes 21:23
Saa kom da dette Ord ud iblandt Brødrene: »Denne Discipel dør ikke;« og Jesus havde dog ikke sagt til ham, at han ikke skulde dø, men: »Dersom jeg vil, at han skal blive, indtil jeg kommer, hvad vedkommer det dig?«

Apostlenes G. 1:15
Og i disse Dage stod Peter op midt iblandt Brødrene og sagde: (og der var en Skare samlet paa omtrent hundrede og tyve Personer):

Apostlenes G. 2:4
Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at udsige.

Apostlenes G. 6:2
Da sammenkaldte de tolv Disciplenes Skare og sagde: »Det huer os ikke at forlade Guds Ord for at tjene ved Bordene.

Apostlenes G. 6:5
Og denne Tale behagede hele Mængden; og de udvalgte Stefanus, en Mand fuld af Tro og den Helligaand, og Filip og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus, en Proselyt fra Antiokia;

Apostlenes G. 22:12
Men en vis Ananias, en Mand, gudfrygtig efter Loven, som havde godt Vidnesbyrd af alle Jøderne, som boede der,

Apostlenes G. 28:14
Der fandt vi Brødre og bleve opfordrede til at blive hos dem i syv Dage. Og saa droge vi til Rom.

3.Johannes 1:12
Demetrius har et godt Vidnesbyrd af alle og af Sandheden selv; ogsaa vi vidne, og du ved, at vort Vidnesbyrd er sandt.

Apostlenes G. 6:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden