2.Timotheus 3:16
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed,

Norsk (1930)
Den hele Skrift er innblest av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet,

Svenska (1917)
All skrift som är ingiven av Gud är ock nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet,

King James Bible
All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness:

English Revised Version
Every scripture inspired of God is also profitable for teaching, for reproof, for correction, for instruction which is in righteousness:
Bibel Viden Treasury

All.

2.Samuel 23:2
Ved mig talede HERRENS Aand, hans Ord var paa min Tunge.

Matthæus 21:42
Jesus siger til dem: »Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt for vore Øjne.

Matthæus 22:31,32,43
Men hvad de dødes Opstandelse angaar, have I da ikke læst, hvad der er talt til eder af Gud, naar han siger:…

Matthæus 26:54,56
Hvorledes skulde da Skrifterne opfyldes, at det bør gaa saaledes til?«…

Markus 12:24,36
Jesus sagde til dem: »Er det ikke derfor, I fare vild, fordi I ikke kende Skrifterne, ej heller Guds Kraft?…

Johannes 10:35
Naar den nu har kaldt dem Guder, til hvem Guds Ord kom (og Skriften kan ikke rokkes),

Apostlenes G. 1:16
»I Mænd, Brødre! det Skriftens Ord burde opfyldes, som den Helligaand forud havde talt ved Davids Mund om Judas, der blev Vejleder for dem, som grebe Jesus;

Apostlenes G. 28:25
Og under indbyrdes Uenighed gik de bort, da Paulus havde sagt dette ene Ord: »Rettelig har den Helligaand talt ved Profeten Esajas til eders Fædre og sagt:

Romerne 3:2
Meget i alle Maader; først nemlig dette, at Guds Ord ere blevne dem betroede.

Romerne 15:4
Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst.

Galaterne 3:8
Men da Skriften forudsaa, at det er af Tro, at Gud retfærdiggør Hedningerne, forkyndte den forud Abraham det Evangelium: »I dig skulle alle Folkeslagene velsignes«,

Hebræerne 3:7
Derfor, som den Helligaand siger: »I Dag, naar I høre hans Røst,

Hebræerne 4:12
Thi Guds Ord er levende og kraftigt og skarpere end noget tveægget Sværd og trænger igennem, indtil det deler Sjæl og Aand, Ledemod saavel som Marv, og dømmer over Hjertets Tanker og Raad.

2.Peter 1:19-21
Og des mere stadfæstet have vi det profetiske Ord, hvilket I gøre vel i at agte paa som paa et Lys, der skinner paa et mørkt Sted, indtil Dagen bryder frem, og Morgenstjernen oprinder i eders Hjerter,…

and is.

Salmerne 19:7-11
HERRENS Lov er fuldkommen, kvæger Sjælen, HERRENS Vidnesbyrd holder, gør enfoldig viis,…

Salmerne 119:97-104,130
Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele Dagen grunder jeg paa den.…

Mika 2:7
»Er HERREN da hastig til Vrede, handler han saa? Er hans Ord ej milde mod den, som vandrer ret?«

Apostlenes G. 20:20,27
hvorledes jeg ikke har unddraget mig fra at forkynde eder noget som helst af det, som kunde være til Gavn, og at lære eder offentligt og i Husene,…

1.Korinther 12:7
Men til enhver gives Aandens Aabenbarelse til det, som er gavnligt.

Efeserne 4:11-16
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,…

for doctrine.

2.Timotheus 3:10
Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,

for reproof.

2.Timotheus 4:2
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

Ordsprogene 6:23
thi Budet er en Lygte, Læren Lys, og Tugtens Revselse Livets Vej

Ordsprogene 15:10,31
Streng Tugt er for den, der forlader Vejen; den, der hader Revselse, dør.…

Johannes 3:20
Thi hver den, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans Gerninger ikke skulle revses.

Efeserne 5:11-13
Og haver ikke Samfund med Mørkets ufrugtbare Gerninger. Men revser dem hellere;…

Hebræerne 11:1
Men Tro er en Fortrøstning til det, som haabes, en Overbevisning om Ting, som ikke ses.

*Gr:

for instruction.

2.Timotheus 2:25
med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,

5.Mosebog 4:36
Fra Himmelen lod han dig høre sin Røst for at undervise dig, og paa Jorden lod han dig se sin store Ild, og hans Ord hørte du ud fra Ilden.

Nehemias 9:20
Du gav dem din gode Aand for at give dem Indsigt og forholdt ikke deres Mund din Manna, og du gav dem Vand til at slukke deres Tørst.

Salmerne 119:9,11
Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.…

Matthæus 13:52
Men han sagde til dem: »Derfor er hver skriftklog, som er oplært for Himmeriges Rige, ligesom en Husbond, der tager nyt og gammelt frem af sit Forraad.«

Apostlenes G. 18:25
Denne var undervist om Herrens Vej, og brændende i Aanden talte og lærte han grundigt om Jesus, skønt han kun kendte Johannes's Daab.

Romerne 2:20
uforstandiges Opdrager, umyndiges Lærer, idet du i Loven har Udtrykket for Erkendelsen og Sandheden,

Links
2.Timotheus 3:16 Interlinear2.Timotheus 3:16 Flersprogede2 Timoteo 3:16 Spansk2 Timothée 3:16 Franske2 Timotheus 3:16 Tysk2.Timotheus 3:16 Kinesisk2 Timothy 3:16 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 3
15og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus. 16Hvert Skrift er indaandet af Gud og nyttig til Belæring, til Irettesættelse, til Forbedring, til Optugtelse i Retfærdighed, 17for at Guds-Mennesket maa vorde fuldkomment, dygtiggjort til al god Gerning.
Krydshenvisninger
5.Mosebog 29:29
De skjulte Ting er for HERREN vor Gud, men de aabenbare er for os og vore Børn evindelig, at vi maa lære at handle efter alle denne Lovs Ord!

Sefanias 3:2
Den hører ej HERRENS Røst, tager ikke mod Tugt. Paa HERREN stoler den ej, holder sig ej til Gud.

Romerne 4:23
Men det blev, ikke skrevet for hans Skyld alene, at det blev ham tilregnet,

Romerne 15:4
Thi alt, hvad der er skrevet tilforn, det er skrevet til vor Belæring, for at vi skulle have Haabet ved Udholdenheden og Skrifternes Trøst.

2.Peter 1:20
idet I fornemmelig mærke eder dette, at ingen Profeti i Skriften beror paa egen Tydning.

2.Peter 1:21
Thi aldrig er nogen Profeti bleven fremført ved et Menneskes Villie; men drevne af den Helligaand talte hellige Guds Mænd.

2.Timotheus 3:15
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden