2.Timotheus 4:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring!

Norsk (1930)
Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære!

Svenska (1917)
Predika ordet, träd upp i tid och otid, bestraffa tillrättavisa, förmana med allt tålamod och med undervisning i alla stycken.

King James Bible
Preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort with all longsuffering and doctrine.

English Revised Version
preach the word; be instant in season, out of season; reprove, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.
Bibel Viden Treasury

Preach.

Salmerne 40:9
I en stor Forsamling forkyndte jeg Retfærd, se, mine Læber lukked jeg ikke; HERRE, du ved det.

Esajas 61:1-3
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,…

Jonas 3:2
»Staa op og gaa til Nineve, den store Stad, og udraab over den, hvad jeg tilsiger dig!«

Lukas 4:18,19
»Herrens Aand er over mig, fordi han salvede mig til at forkynde Evangelium for fattige; han har sendt mig for at forkynde fangne, at de skulle lades løs, og blinde, at de skulle faa deres Syn, for at sætte plagede i Frihed,…

Lukas 9:60
Men han sagde til ham: »Lad de døde begrave deres døde; men gaa du hen og forkynd Guds Rige!«

Romerne 10:15
og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.«

See on

Kolossenserne 1:25,28
hvis Tjener jeg er bleven efter den Guds Husholdning, som blev given mig over for eder, nemlig fuldelig at forkynde Guds Ord,…

be.

Lukas 7:4,23
Men da de kom til Jesus, bade de ham indtrængende og sagde: »Han er vel værd, at du gør dette for ham;…

Apostlenes G. 13:5
Og da de vare komne til Salamis, forkyndte de Guds Ord i Jødernes Synagoger; men de havde ogsaa Johannes til Medhjælper.

*marg:

Romerne 12:12
værer glade i Haabet, udholdende i Trængselen, vedholdende i Bønnen!

1.Timotheus 4:15,16
Tænk paa dette, lev i dette, for at din Fremgang maa være aabenbar for alle.…

in.

Johannes 4:6-10,32-34
Og der var Jakobs Brønd. Jesus satte sig da, træt af Rejsen, ned ved Brønden; det var ved den sjette Time.…

Apostlenes G. 16:13,31-33
Og paa Sabbatsdagen gik vi uden for Porten ved en Flod, hvor vi mente, at der var et Bedested, og vi satte os og talte til de Kvinder, som kom sammen.…

Apostlenes G. 20:7,18-21
Men paa den første Dag i Ugen, da vi vare forsamlede for at bryde Brødet, samtalede Paulus med dem, da han den næste Dag vilde rejse derfra, og han blev ved med at tale indtil Midnat.…

Apostlenes G. 28:16,30,31
Men da vi kom til Rom, [overgav Høvedsmanden Fangerne til Høvdingen for Livvagten. Dog] blev det tilstedt Paulus at bo for sig selv sammen med den Stridsmand, der bevogtede ham.…

reprove.

Kolossenserne 1:28,29
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;…

1.Thessaloniker 2:11,12
ligesom I vide, hvorledes vi formanede og opmuntrede hver enkelt af eder som en Fader sine Børn…

1.Thessaloniker 5:14
Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

1.Thessaloniker 5:20
ringeagter ikke Profetier,

Titus 1:13
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

Titus 2:15
Tal dette, og forman og irettesæt med al Myndighed; lad ingen ringeagte dig!

Hebræerne 13:22
Jeg beder eder, Brødre! at I finde eder i dette Formaningsord; thi jeg har jo skrevet til eder i Korthed.

Aabenbaring 3:19
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

exhort.

1.Timotheus 4:13
Indtil jeg kommer, saa giv Agt paa Oplæsningen, Formaningen, Undervisningen.

all.

2.Timotheus 2:21,25
Dersom da nogen holder sig ren fra disse, han skal være et Kar til Ære, helliget, Husbonden nyttigt, tilberedt til al god Gerning.…

2.Timotheus 3:10
Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,

Links
2.Timotheus 4:2 Interlinear2.Timotheus 4:2 Flersprogede2 Timoteo 4:2 Spansk2 Timothée 4:2 Franske2 Timotheus 4:2 Tysk2.Timotheus 4:2 Kinesisk2 Timothy 4:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Timotheus 4
1Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Aasyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Aabenbarelse og hans Rige: 2Prædike Ordet, vær rede i Tide og i Utide, irettesæt, straf, forman med al Langmodighed og Belæring! 3Thi den Tid skal komme, da de ikke skulle fordrage den sunde Lære, men efter deres egne Begæringer tage sig selv Lærere i Hobetal, efter hvad der kildrer deres Øren,…
Krydshenvisninger
Galaterne 6:6
Men den, som undervises i Ordet skal dele alt godt med den, som underviser ham.

Kolossenserne 4:3
idet I tillige bede ogsaa for os, at Gud vil oplade os en Ordets Dør til at tale Kristi Hemmelighed, for hvis Skyld jeg ogsaa er bunden,

1.Thessaloniker 1:6
Og I ere blevne vore Efterfølgere, ja, Herrens, idet I modtoge Ordet under megen Trængsel med Glæde i den Helligaand,

1.Timotheus 5:20
Dem, som Synde, irettesæt dem for alles Aasyn, for at ogsaa de andre maa have Frygt.

2.Timotheus 3:10
Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,

Titus 1:13
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

Titus 2:15
Tal dette, og forman og irettesæt med al Myndighed; lad ingen ringeagte dig!

2.Timotheus 4:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden