2.Korinther 13:5
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Ransager eder selv, om I ere i Troen; prøver eder selv! Eller erkende I ikke om eder selv, at Jesus Kristus er i eder? ellers ere I udygtige.

Norsk (1930)
Ransak eder selv om I er i troen; prøv eder selv! Eller kjenner I ikke eder selv at Kristus Jesus er i eder? det måtte da være at I ikke holder prøve.

Svenska (1917)
Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva. Eller kännen I icke med eder själva att Jesus Kristus är i eder? Varom icke, så hållen I ej provet.

King James Bible
Examine yourselves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates?

English Revised Version
Try your own selves, whether ye be in the faith; prove your own selves. Or know ye not as to your own selves, that Jesus Christ is in you? unless indeed ye be reprobate.
Bibel Viden Treasury

Examine.

Salmerne 17:3
Prøv mit Hjerte, se efter om Natten, ransag mig, du finder ej Svig hos mig.

Salmerne 26:2
Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

Salmerne 119:59
Jeg overtænkte mine Veje og styred min Fod tilbage til dine Vidnesbyrd.

Salmerne 139:23,24
Ransag mig, Gud, og kend mit Hjerte, prøv mig og kend mine Tanker!…

Klagesangene 3:40
Lad os ransage, granske vore Veje og vende os til HERREN,

Ezekiel 18:28
Han vendte sig fra alle de Overtrædelser, han havde øvet; han skal visselig leve og ikke dø.

Haggaj 1:5,7
Derfor, saa siger Hærskarers HERRE: Læg Mærke til, hvorledes det gaar eder!…

1.Korinther 11:28,31
Men hvert Menneske prøve sig selv, og saaledes æde han af Brødet og drikke af Kalken!…

Galaterne 6:4
Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten;

Hebræerne 4:1
Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde.

Hebræerne 12:15
og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;

1.Johannes 3:20,21
hvad end vort Hjerte maatte fordømme os for; thi Gud er større end vort Hjerte og kender alle Ting.…

Aabenbaring 2:5
Kom derfor i Hu, hvorfra du er falden, og omvend dig, og gør de forrige Gerninger; men hvis ikke, da kommer jeg over dig, og jeg vil flytte din Lysestage fra dens Sted, hvis du ikke omvender dig.

Aabenbaring 3:2,3
Bliv vaagen og styrk det øvrige, som ellers vilde dø; thi jeg har ikke fundet dine Gerninger fuldkommede for min Gud.…

in the faith.

Kolossenserne 1:23
saa sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

1.Timotheus 2:15
Men hun skal frelses igennem sin Barnefødsel, dersom de blive i Tro og Kærlighed og Hellighed med Ærbarhed.

Titus 1:13
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

Titus 2:2
at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden;

1.Peter 5:9
Staar ham imod, faste i Troen, vidende, at de samme Lidelser fuldbyrdes paa eders Brødre i Verden.

Know.

1.Korinther 3:16
Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?

1.Korinther 6:2,15,19
Eller vide I ikke, at de hellige skulle dømme Verden? og naar Verden dømmes ved eder, ere I da uværdige til at sidde til Doms i de ringeste Sager?…

1.Korinther 9:24
Vide I ikke, at de, som løbe paa Banen, løbe vel alle, men ikkun een faar Prisen? Saaledes skulle I løbe, for at I kunne vinde den.

Jakob 4:4
I utro! vide I ikke, at Venskab med Verden er Fjendskab imod Gud? Derfor, den, som vil være Verdens Ven, bliver Guds Fjende.

Jesus Christ.

2.Korinther 6:16
Hvad Samstemning har Guds Tempel med Afguder? Thi vi ere den levende Guds Tempel, ligesom Gud har sagt: »Jeg vil bo og vandre iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skulle være mit Folk.«

Johannes 6:56
Den, som æder mit Kød og drikker mit Blod, han bliver i mig, og jeg i ham.

Johannes 14:23
Jesus svarede og sagde til ham: »Om nogen elsker mig, vil han holde mit Ord; og min Fader skal elske ham, og vi skulle komme til ham og tage Bolig hos ham.

Johannes 15:4
Bliver i mig, da bliver ogsaa jeg i eder. Ligesom Grenen ikke kan bære Frugt af sig selv, uden den bliver paa Vintræet, saaledes kunne I ikke heller, uden I blive i mig.

Johannes 17:23,26
jeg i dem og du i mig, for at de maa være fuldkommede til eet, for at Verden maa erkende, at du har udsendt mig og har elsket dem, ligesom du har elsket mig.…

Romerne 8:10
Men om Kristus er i eder, da er vel Legemet dødt paa Grund at Synd, men Aanden er Liv paa Grund af Retfærdighed.

Galaterne 2:20
Med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke mere mig, der lever, men Kristus lever i mig; men hvad jeg nu lever, i Kødet, det lever jeg i Troen, paa Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig.

Galaterne 4:19
Mine Børn, som jeg atter føder med Smerte, indtil Kristus har vundet Skikkelse i eder!

Efeserne 2:20-22
opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,…

Efeserne 3:17
at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter,

Kolossenserne 1:27
hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom paa Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Haab,

Kolossenserne 2:19
og ikke holder fast ved Hovedet, ud fra hvem hele Legemet, idet det hjælpes og sammenknyttes ved sine Bindeled og Baand, vokser Guds Vækst.

1.Peter 2:4,5
Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,…

reprobates.

2.Korinther 13:6,7
Men jeg haaber, at I skulle kende, at vi ere ikke udygtige.…

Jeremias 6:30
Giv dem Navn af vraget Sølv, thi dem har HERREN vraget.

Romerne 1:28
Og ligesom de forkastede af have Gud i Erkendelse, saaledes gav Gud dem hen i et forkasteligt Sind til at gøre det usømmelige,

2.Timotheus 3:8
Men ligesom Jannes og Jambres stode Moses imod, saaledes modstaa ogsaa disse Sandheden: Mennesker, fordærvede i Sindet, forkastelige i Troen.

Titus 1:16
De sige, at de kende Gud, men med deres Gerninger fornægte de ham, vederstyggelige, som de ere, og ulydige og uduelige til al god Gerning.

1.Korinther 9:27
men jeg bekæmper mit Legeme og holder det i Trældom, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet.

Hebræerne 6:8
men naar den bærer Torne og Tidsler, er den ubrugbar og Forbandelse nær; Enden med den er at brændes.

Links
2.Korinther 13:5 Interlinear2.Korinther 13:5 Flersprogede2 Corintios 13:5 Spansk2 Corinthiens 13:5 Franske2 Korinther 13:5 Tysk2.Korinther 13:5 Kinesisk2 Corinthians 13:5 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 13
4Thi vel blev han korsfæstet i Magtesløshed, men han lever ved Guds Kraft; ogsaa vi ere svage i ham, men vi skulle leve med ham ved Guds Kraft over for eder. 5Ransager eder selv, om I ere i Troen; prøver eder selv! Eller erkende I ikke om eder selv, at Jesus Kristus er i eder? ellers ere I udygtige. 6Men jeg haaber, at I skulle kende, at vi ere ikke udygtige.…
Krydshenvisninger
Klagesangene 3:40
Lad os ransage, granske vore Veje og vende os til HERREN,

Johannes 6:6
Men dette sagde han for at prøve ham; thi han vidste selv, hvad han vilde gøre.

1.Korinther 9:27
men jeg bekæmper mit Legeme og holder det i Trældom, for at ikke jeg, som har prædiket for andre, selv skal blive forkastet.

1.Korinther 11:28
Men hvert Menneske prøve sig selv, og saaledes æde han af Brødet og drikke af Kalken!

2.Korinther 13:6
Men jeg haaber, at I skulle kende, at vi ere ikke udygtige.

Efeserne 3:17
at Kristus maa bo ved Troen i eders Hjerter,

2.Korinther 13:4
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden