Efeserne 2:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Norsk (1930)
I som er bygget op på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Svenska (1917)
uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv,

King James Bible
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;

English Revised Version
being built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the chief corner stone;
Bibel Viden Treasury

built.

Efeserne 4:12
til de helliges fuldkomne Beredelse, til en Tjenestegerning, til Kristi Legemes Opbyggelse,

1.Peter 2:4,5
Kommer til ham, den levende Sten, der vel er forkastet af Menneskene, men er udvalgt og dyrebar for Gud,…

the foundation.

Efeserne 4:11-13
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,…

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

1.Korinther 3:9-11
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.…

1.Korinther 12:28
Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.

Galaterne 2:9
og da de lærte den mig givne Naade at kende, gave Jakob og Kefas og Johannes, som ansaas for at være Søjler, mig og Barnabas Samfundshaand for at vi skulde gaa til Hedningerne og de til de omskaarne;

Aabenbaring 21:14
Og Stadens Mur havde tolv Grundsten, og paa dem Lammets tolv Apostles tolv Navne.

Jesus.

Salmerne 118:22
Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Matthæus 21:42
Jesus siger til dem: »Have I aldrig læst i Skrifterne: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten; fra Herren er dette kommet, og det er underligt for vore Øjne.

Markus 12:10,11
Have I ikke ogsaa læst dette Skriftord: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?…

Lukas 20:17,18
Men han saa paa dem og sagde: »Hvad er da dette, som er skrevet: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?…

Apostlenes G. 4:11,12
Han er den Sten, som blev agtet for intet af eder, I Bygningsmænd, men som er bleven til en Hovedhjørnesten.…

1.Peter 2:7,8
Eder altsaa, som tro, hører Æren til; men for de vantro er denne Sten, som Bygningsmændene forkastede, bleven til en Hovedhjørnesten og en Anstødssten og en Forargelses Klippe;…

Links
Efeserne 2:20 InterlinearEfeserne 2:20 FlersprogedeEfesios 2:20 SpanskÉphésiens 2:20 FranskeEpheser 2:20 TyskEfeserne 2:20 KinesiskEphesians 2:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Efeserne 2
19Saa ere I da ikke mere fremmede og Udlændinge, men I ere de helliges Medborgere og Guds Husfolk, 20opbyggede paa Apostlenes og Profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv, 21i hvem enhver Bygning sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren,…
Krydshenvisninger
Salmerne 118:22
Den Sten, Bygmestrene forkastede, er blevet Hovedhjørnesten.

Ordsprogene 9:1
Visdommen bygged sig Hus, rejste sig støtter syv,

Esajas 28:16
derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, jeg lægger i Zion en prøvet Sten, en urokkelig, kostelig Hjørnesten; tror man, haster man ikke.

Zakarias 10:4
Fra ham kommer Hjørne og Teltpæl, fra ham kommer Krigens Bue, fra ham kommer hver en Hersker.

Matthæus 16:18
Saa siger jeg ogsaa dig, at du er Petrus, og paa denne Klippe vil jeg bygge min Menighed, og Dødsrigets Porte skulle ikke faa Overhaand over den.

Lukas 20:17
Men han saa paa dem og sagde: »Hvad er da dette, som er skrevet: Den Sten, som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en Hovedhjørnesten?

1.Korinther 3:9
Thi Guds Medarbejdere ere vi; Guds Ager, Guds Bygning ere I.

1.Korinther 3:10
Efter den Guds Naade, som blev given mig, har jeg som en viis Bygmester lagt Grundvold, men en anden bygger derpaa. Men enhver se til, hvorledes han bygger derpaa!

1.Korinther 3:11
thi anden Grundvold kan ingen lægge end den, som er lagt, hvilken er Jesus Kristus.

1.Korinther 12:28
Og nogle satte Gud i Menigheden for det første til Apostle, for det andet til Profeter, for det tredje til Lærere, dernæst kraftige Gerninger, dernæst Gaver til at helbrede, til at hjælpe, til at styre, og forskellige Slags Tungetale.

Efeserne 3:5
som i andre Slægter ikke blev kundgjort for Menneskenes Børn, saaledes som den nu er bleven aabenbaret hans hellige Apostle og Profeter ved Aanden:

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

1.Peter 2:6
Thi det hedder i et Skriftsted: »Se, jeg lægger i Zion en Hovedhjørnesten, som er udvalgt og dyrebar; og den, som tror paa ham, skal ingenlunde blive til Skamme.«

Aabenbaring 21:14
Og Stadens Mur havde tolv Grundsten, og paa dem Lammets tolv Apostles tolv Navne.

Efeserne 2:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden