Hebræerne 4:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde.

Norsk (1930)
La oss derfor ta oss i vare for at nogen av eder skal synes å være blitt liggende efter, da et løfte om å komme inn til hans hvile ennu er forhånden.

Svenska (1917)
Eftersom nu ett löfte att få komma in i hans vila ännu står kvar, må vi alltså med fruktan se till, att icke någon bland eder en gång befinnes hava blivit efter på vägen.

King James Bible
Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it.

English Revised Version
Let us fear therefore, lest haply, a promise being left of entering into his rest, any one of you should seem to have come short of it.
Bibel Viden Treasury

us therefore.

Hebræerne 4:11
Lader os derfor gøre os Flid for at gaa ind til hin Hvile, for at ikke nogen skal falde ved den samme Genstridighed, som hine gave Eksempel paa.

Hebræerne 2:1-3
Derfor bør vi des mere agte paa det, vi have hørt, for at vi ikke skulle rives bort.…

Hebræerne 12:15,25
og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;…

Hebræerne 13:7
Kommer eders Vejledere i Hu, som have forkyndt eder Guds Ord, og idet I betragte deres Vandrings Udgang, saa efterligner deres Tro!

Ordsprogene 14:16
Den vise ængstes og skyr det onde, Taaben buser sorgløs paa.

Ordsprogene 28:14
Saligt det Menneske, som altid ængstes, men forhærder man sit Hjerte, falder man i Ulykke.

Jeremias 32:40
Jeg slutter en evig Pagt med dem, at jeg ikke vil drage mig tilbage fra dem, men gøre vel imod dem; og min Frygt lægger jeg i deres Hjerter, saa de ikke viger fra mig.

Romerne 11:20
Vel! ved deres Vantro bleve de afbrudte, men du staar ved din Tro; vær ikke overmodig, men frygt!

1.Korinther 10:12
Derfor den, som tykkes at staa, se til, at han ikke falder!

a promise.

Hebræerne 4:9
Altsaa er der en Sabbatshvile tilbage for Guds Folk.

4.Mosebog 14:34
Som I brugte fyrretyve Dage til at undersøge Landet, saaledes skal I undgælde for eders Misgerninger i fyrretyve Aar, eet Aar for hver Dag, og saaledes faa mit Mishag at føle.

1.Samuel 2:30
Derfor lyder det fra HERREN, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit Hus og dit Fædrenehus for stedse skulde færdes for mit Aasyn; men nu, lyder det fra HERREN, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.

Romerne 3:3,4
Thi hvad? om nogle vare utro, skal da deres Utroskab gøre Guds Trofasthed til intet?…

2.Timotheus 2:13
dersom vi ere utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv kan han ikke.

his.

Hebræerne 4:3-5
Thi vi gaa ind til Hvilen, vi, som ere komne til Troen, efter hvad han har sagt: »Saa svor jeg i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile«, omendskønt Gerningerne vare fuldbragte fra Verdens Grundlæggelse.…

See on ch.

Hebræerne 3:11
saa jeg svor i min Vrede: Sandelig, de skulle ikke gaa ind til min Hvile« —

any.

Matthæus 7:21-23,26,27
Ikke enhver, som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himmeriges Rige, men den, der gør min Faders Villie, som er i Himlene.…

Matthæus 24:48-51
Men dersom den onde Tjener siger i sit Hjerte: Min Herre tøver,…

Matthæus 25:1-3
Da skal Himmeriges Rige lignes ved ti Jomfruer, som toge deres Lamper og gik Brudgommen i Møde.…

Lukas 12:45,46
Men dersom hin Tjener siger i sit Hjerte: »Min Herre tøver med at komme»« og saa begynder at slaa Karlene og Pigerne og at spise og drikke og beruse sig,…

Lukas 13:25-30
Fra den Stund Husbonden er staaet op og har lukket Døren, og I begynde at staa udenfor og banke paa Døren og sige: Herre, luk op for os! da vil han svare og sige til eder: Jeg kender eder ikke, hvorfra I ere;…

Romerne 3:23
Alle have jo syndet, og dem fattes Æren fra Gud,

1.Korinther 9:26,27
Jeg løber derfor ikke som paa det uvisse; jeg fægter som en, der ikke slaar i Luften;…

Links
Hebræerne 4:1 InterlinearHebræerne 4:1 FlersprogedeHebreos 4:1 SpanskHébreux 4:1 FranskeHebraeer 4:1 TyskHebræerne 4:1 KinesiskHebrews 4:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 4
1Lader os derfor, da der endnu staar en Forjættelse tilbage om at indgaa til hans Hvile, vogte os for, at nogen af eder skal mene, at han er kommen for silde. 2Thi ogsaa os er der forkyndt godt Budskab ligesom hine; men Ordet, som de hørte, hjalp ikke dem, fordi det ikke var forenet med Troen hos dem, som hørte det.…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 3:19
Derfor fatter et andet Sind og vender om, for at eders Synder maa blive udslettede, for at Vederkvægelsens Tider maa komme fra Herrens Aasyn,

2.Korinther 6:1
Men som Medarbejdere formane vi ogsaa til, at I ikke forgæves maa have modtaget Guds Naade;

Galaterne 5:4
I ere tabte for Kristus, I, som retfærdiggøres ved Loven; I ere faldne ud af Naaden.

Hebræerne 12:15
og ser til, at ikke nogen gaar Glip af Guds Naade, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;

Hebræerne 3:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden