2.Korinther 13:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi vel blev han korsfæstet i Magtesløshed, men han lever ved Guds Kraft; ogsaa vi ere svage i ham, men vi skulle leve med ham ved Guds Kraft over for eder.

Norsk (1930)
for blev han enn korsfestet i skrøpelighet, så lever han dog i Guds kraft; for også vi er skrøpelige i ham; men vi skal leve med ham i Guds kraft hos eder.

Svenska (1917)
Ty om han än blev korsfäst i följd av svaghet, så lever han dock av Guds kraft. Också vi äro ju svaga i honom, men av Guds kraft skola vi leva med honom och bevisa det på eder.

King James Bible
For though he was crucified through weakness, yet he liveth by the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him by the power of God toward you.

English Revised Version
for he was crucified through weakness, yet he liveth through the power of God. For we also are weak in him, but we shall live with him through the power of God toward you.
Bibel Viden Treasury

he was.

Lukas 22:43,44
Men en Engel fra Himmelen viste sig for ham og styrkede ham.…

Johannes 10:18
Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har Magt til at sætte det til, og jeg har Magt til at tage det igen. Dette Bud modtog jeg af min Fader.«

1.Korinther 15:43
det saaes i Vanære, det oprejses i Herlighed; det saaes i Skrøbelighed, det oprejses i Kraft;

Filipperne 2:7,8
men forringede sig selv, idet han tog en Tjeners Skikkelse paa og blev Mennesker lig;…

Hebræerne 5:7
han, som i sit Køds Dage med stærkt Raab og Taarer frembar Bønner og ydmyge Begæringer til den, der kunde frelse ham fra Døden, og blev bønhørt i sin Angst,

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

yet.

Apostlenes G. 2:36
Derfor skal hele Israels Hus vide for vist, at denne Jesus, hvem I korsfæstede, har Gud gjort baade til Herre og til Kristus.«

Apostlenes G. 4:10-12
da skal det være eder alle og hele Israels Folk vitterligt, at ved Jesu Kristi Nazaræerens Navn, hvem I have korsfæstet, hvem Gud har oprejst fra de døde, ved dette Navn er det, at denne staar rask her for eders Øjne,…

Romerne 6:4,9,10
Vi bleve altsaa begravne med ham ved Daaben til Døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, saaledes ogsaa vi skulle vandre i et nyt Levned.…

Romerne 14:9
Dertil er jo Kristus død og bleven levende, at han skal herske baade over døde og levende.

Efeserne 1:19-23
og hvilken hans Krafts overvættes Storhed er over for os, som tro, alt efter hans Styrkes vældige Virkekraft,…

Filipperne 2:9-11
Derfor har ogsaa Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn, som er over alle Navne,…

1.Peter 3:18,22
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,…

Aabenbaring 1:17,18
Og da jeg saa ham, faldt jeg ned for hans Fødder som død; og han lagde sin højre Haand paa mig og sagde:…

we also.

2.Korinther 4:7-12
Men denne Skat have vi i Lerkar, for at den overvættes Kraft maa være Guds, og ikke fra os,…

2.Korinther 10:3,4,10
Thi om vi end vandre i Kødet, saa stride vi dog ikke efter Kødet;…

1.Korinther 2:3
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,

in him.

Filipperne 3:10
for at jeg maa kende ham og hans Opstandelses Kraft og hans Lidelsers Samfund, idet jeg bliver ligedannet med hans Død,

2.Timotheus 2:11,12
Den Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham, skulle vi ogsaa leve med ham;…

but.

Apostlenes G. 3:16
Og i Troen paa hans Navn har hans Navn styrket denne, hvem I se og kende, og Troen, som virkedes ved ham, har givet denne hans Førlighed i Paasyn af eder alle.

Romerne 6:8-11
Men dersom vi ere døde med Kristus, da tro vi, at vi ogsaa skulle leve med ham,…

Links
2.Korinther 13:4 Interlinear2.Korinther 13:4 Flersprogede2 Corintios 13:4 Spansk2 Corinthiens 13:4 Franske2 Korinther 13:4 Tysk2.Korinther 13:4 Kinesisk2 Corinthians 13:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 13
3efterdi I fordre Bevis paa, at Kristus taler i mig, han, som ikke er magtesløs over for eder, men er stærk iblandt eder. 4Thi vel blev han korsfæstet i Magtesløshed, men han lever ved Guds Kraft; ogsaa vi ere svage i ham, men vi skulle leve med ham ved Guds Kraft over for eder. 5Ransager eder selv, om I ere i Troen; prøver eder selv! Eller erkende I ikke om eder selv, at Jesus Kristus er i eder? ellers ere I udygtige.…
Krydshenvisninger
Romerne 1:4
kraftelig bevist som Guds Søn efter Helligheds Aand ved Opstandelse fra de døde, Jesus Kristus, vor Herre,

Romerne 6:4
Vi bleve altsaa begravne med ham ved Daaben til Døden, for at, ligesom Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens Herlighed, saaledes ogsaa vi skulle vandre i et nyt Levned.

Romerne 6:8
Men dersom vi ere døde med Kristus, da tro vi, at vi ogsaa skulle leve med ham,

1.Korinther 1:25
Thi Guds Daarskab er visere end Menneskene, og Guds Svaghed er stærkere end Menneskene.

1.Korinther 2:3
og jeg færdedes hos eder i Svaghed og i Frygt og megen Bæven,

1.Korinther 6:14
og Gud har baade oprejst Herren og skal oprejse os ved sin Kraft.

2.Korinther 12:10
Derfor er jeg veltilfreds under Magtesløshed, under Overlast, under Nød, under Forfølgelser, under Angster for Kristi Skyld; thi naar jeg er magtesløs, da er jeg stærk.

2.Korinther 13:9
Thi vi glæde os, naar vi ere magtesløse, og I ere stærke; dette ønske vi ogsaa, at I maa blive fuldkommengjorte.

Filipperne 2:7
men forringede sig selv, idet han tog en Tjeners Skikkelse paa og blev Mennesker lig;

1.Peter 3:18
Thi ogsaa Kristus led een Gang for Synder, en retfærdig for uretfærdige, for at han kunde føre os hen til Gud, han, som led Døden i Kødet, men blev levendegjort i Aanden,

2.Korinther 13:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden