Salmerne 17:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Prøv mit Hjerte, se efter om Natten, ransag mig, du finder ej Svig hos mig.

Norsk (1930)
Du har prøvd mitt hjerte, gjestet det om natten, du har ransaket mig, du fant intet; min munn viker ikke av fra mine tanker.

Svenska (1917)
Du prövar mitt hjärta, du utrannsakar mig, men du finner intet; ingen ond tanke går ut ur min mun.

King James Bible
Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and shalt find nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.

English Revised Version
Thou hast proved mine heart; thou hast visited me in the night; thou hast tried me, and findest nothing; I am purposed that my mouth shall not transgress.
Bibel Viden Treasury

proved

Salmerne 11:5
retfærdige og gudløse ransager HERREN; dem, der elsker Uret, hader hans Sjæl;

Salmerne 26:2
Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

Salmerne 66:10
Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;

Salmerne 139:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. HERRE, du ransager mig og kender mig!

Job 23:10
Thi han kender min Vej og min Vandel, som Guld gaar jeg frem af hans Prøve.

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Malakias 3:2
Men hvo kan udholde den Dag, han kommer, og hvo kan staa, naar han kommer til Syne? Han er jo som Metalsmelterens Ild og Tvætternes Lud.

1.Korinther 4:4
Thi vel ved jeg intet med mig selv, dog er jeg ikke dermed retfærdiggjort; men den, som bedømmer mig, er Herren.

1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

thou hast

Salmerne 16:7
Jeg vil prise HERREN, der gav mig Raad, mine Nyrer maner mig, selv om Natten.

Job 24:14
Før det lysner, staar Morderen op, han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;

Hoseas 7:6
thi lumskelig nærmed de sig. Hjertet er som en Ovn; deres Vrede sover om Natten, men brænder i Lue ved Gry.

Mika 2:1
Ve dem, der paa Lejet udtænker Uret og Udaad, og sætter det i Værk, naar det dages, da det staar i deres Magt.

Apostlenes G. 16:9
Og et Syn viste sig om Natten for Paulus: En makedonisk Mand stod der og bad ham og sagde: »Kom over til Makedonien og hjælp os!«

Apostlenes G. 18:9,10
Men Herren sagde til Paulus i et Syn om Natten: »Frygt ikke, men tal og ti ikke,…

shalt

Salmerne 7:4
har jeg voldet dem ondt, der holdt Fred med mig, uden Aarsag gjort mine Fjender Men,

Salmerne 44:17-21
Alt det kom over os, skønt vi glemte dig ikke, sveg ikke heller din Pagt!…

1.Samuel 24:10,12
I Dag har du dog med egne Øjne set, at HERREN gav dig i min Haand inde i Hulen; og dog vilde jeg ikke dræbe dig, men skaanede dig og sagde: Jeg vil ikke lægge Haand paa min Herre, thi han er HERRENS Salvede!…

1.Samuel 26:11,23
HERREN lade det være langt fra mig at lægge Haand paa HERRENS Salvede! Men tag nu Spydet ved hans Hovedgærde og Vandkrukken, og lad os saa gaa vor Vej!«…

2.Korinther 1:12
Thi dette er vor Ros, vor Samvittigheds Vidnesbyrd, at i Guds Hellighed og Renhed, ikke i kødelig Visdom, men i Guds Naade have vi færdedes i Verden, men mest hos eder.

I am

Salmerne 39:1
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Jeg sagde: »Mine Veje vil jeg vogte paa, saa jeg ikke synder med Tungen; min Mund vil jeg holde i Tømme, saa længe den gudløse er mig nær!«

Salmerne 119:106
Jeg svor en Ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.

Ordsprogene 13:3
Vogter man Munden, bevarer man Sjælen, den aabenmundede falder i Vaade.

Apostlenes G. 11:23
Da han nu kom derhen og saa Guds Naade, glædede han sig og formanede alle til med Hjertets Forsæt at blive ved Herren.

Jakob 3:2
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

Links
Salmerne 17:3 InterlinearSalmerne 17:3 FlersprogedeSalmos 17:3 SpanskPsaume 17:3 FranskePsalm 17:3 TyskSalmerne 17:3 KinesiskPsalm 17:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 17
2Fra dig skal min Ret udgaa, thi hvad ret er, ser dine Øjne. 3Prøv mit Hjerte, se efter om Natten, ransag mig, du finder ej Svig hos mig. 4Ej synded min Mund, hvad end Mennesker gjorde; ved dine Læbers Ord vogted jeg mig for Voldsmænds Veje;…
Krydshenvisninger
1.Peter 1:7
for at eders prøvede Tro, som er meget dyrebarere end det forgængelige Guld, der dog prøves ved Ild, maa findes til Ros og Herlighed og Ære i Jesu Kristi Aabenbarelse,

Job 23:10
Thi han kender min Vej og min Vandel, som Guld gaar jeg frem af hans Prøve.

Salmerne 26:1
Af David. Skaf mig Ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler paa HERREN uden at vakle.

Salmerne 26:2
Ransag mig, HERRE, og prøv mig, gransk mine Nyrer og mit Hjerte;

Salmerne 39:1
Til Sangmesteren. Til Jedutun. En Salme af David. (2) Jeg sagde: »Mine Veje vil jeg vogte paa, saa jeg ikke synder med Tungen; min Mund vil jeg holde i Tømme, saa længe den gudløse er mig nær!«

Salmerne 66:10
Thi du ransaged os, o Gud, rensede os, som man renser Sølv;

Salmerne 139:1
Til Sangmesteren. Af David. En Salme. HERRE, du ransager mig og kender mig!

Jeremias 20:12
Du Hærskarers HERRE, som prøver den retfærdige, gennemskuer Nyrer og Hjerte, lad mig skue din Hævn paa dem, thi paa dig har jeg væltet min Sag.

Jeremias 50:20
I hine Dage og til hin Tid, lyder det fra HERREN, skal man søge efter Israels Brøde, og den er der ikke, efter Judas Synder, og de findes ikke; thi jeg tilgiver dem, jeg lader blive til Rest,

Zakarias 13:9
Og denne Tredjedel fører jeg i Ild og renser den, som man renser Sølv, prøver den, som man prøver Guld. Den skal paakalde mit Navn, og jeg svarer; jeg siger: »Den er mit Folk.« Og den skal sige: »HERREN er min Gud.«

Salmerne 17:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden