Titus 2:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden;

Norsk (1930)
at gamle menn skal være edrue, verdige, sindige, sunde i troen, i kjærligheten, i tålmodet;

Svenska (1917)
Förmana de äldre männen att vara nyktra, att skicka sig värdigt och tuktigt, att vara sunda i tro, i kärlek, i ståndaktighet.

King James Bible
That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.

English Revised Version
that aged men be temperate, grave, soberminded, sound in faith, in love, in patience:
Bibel Viden Treasury

the.

3.Mosebog 19:32
Du skal rejse dig for de graa Haar og ære Oldingen, og du skal frygte din Gud. Jeg er HERREN!

Job 12:12
Er Alderdom eet med Visdom, Dagenes Række med Indsigt?

Salmerne 92:14
selv graanende bærer de Frugt, er friske og fulde af Saft

Ordsprogene 16:31
Graa Haar er en dejlig Krone, den vindes paa Retfærds Vej.

Esajas 65:20
Der skal ikke være Børn, der dør som spæde, eller Olding, som ikke naar sine Dages Tal; thi den yngste, som dør, er hundred Aar, og forbandet er den, som ej naar de hundred.

sober.

1.Korinther 15:34
Vorder ædrue, som det bør sig, og synder ikke; thi nogle kende ikke Gud; til Skam for eder siger jeg det.

1.Thessaloniker 5:6,8
Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue!…

1.Timotheus 3:2,11
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;…

1.Peter 1:13
Derfor, binder op om eders Sinds Lænder, værer ædrue, og sætter fuldt ud eders Haab til den Naade, som bliver eder til Del i Jesu Kristi Aabenbarelse.

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

1.Peter 5:8
Vær ædru, vaager; eders Modstander, Djævelen, gaar omkring som en brølende Løve, søgende, hvem han kan opsluge.

*Gr:

grave.

Titus 2:7
idet du i alle Maader viser dig selv som et Forbillede paa gode Gerninger og i Læren viser Ufordærvethed, Ærbarhed,

1.Timotheus 3:4,8,11
en Mand, som forestaar sit eget Hus vel, som har Børn, der ere lydige med al Ærbarhed;…

Filipperne 4:8
I øvrigt, Brødre! alt, hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, hvad der er elskeligt, hvad der har godt Lov, enhver Dyd og enhver Hæder: lægger eder det paa Sinde!

*Gr:

temperate.

Titus 1:8
men gæstfri, elskende det gode, sindig, retfærdig, from, afholdende;

Apostlenes G. 24:25
Men da han talte med ham om Retfærdighed og Afholdenhed og den kommende Dom, blev Feliks forfærdet og svarede: »Gaa for denne Gang; men naar jeg faar Tid, vil jeg lade dig kalde til mig.«

1.Korinther 9:25
Enhver, som deltager i Kamplegene, er afholdende i alt; hine nu vel for at faa en forkrænkelig Krans, men vi en uforkrænkelig.

Galaterne 5:23
Sagtmodighed, Afholdenhed. Imod saadanne er Loven ikke,

2.Peter 1:6
og i Kundskaben Afholdenhed og i Afholdenheden Udholdenhed og i Udholdenheden Gudsfrygt

Markus 5:15
Og de komme til Jesus og se den besatte, ham, som havde haft Legionen, sidde paaklædt og ved Samling, og de frygtede.

Lukas 8:35
Da gik de ud for at se det, som var sket, og de kom til Jesus og fandt Manden, af hvem de onde Aander vare udfarne, siddende ved Jesu Fødder, paaklædt og ved Samling; og de frygtede.

Romerne 12:3
Thi ved den Naade, som er given mig, siger jeg til enhver iblandt eder, at han ikke skal tænke højere om sig selv, end han bør tænke, men tænke med Betænksomhed, efter som Gud tildelte enhver Troens Maal.

2.Korinther 5:13
Thi naar vi »bleve afsindige«; var det for Guds Skyld, og naar vi ere besindige, er det for eders Skyld.

1.Peter 4:7
Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

*Gr:

sound.

Titus 1:13
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

in patience.

1.Timotheus 1:5
Men Paabudets Endemaal er Kærlighed af et rent Hjerte og af en god Samvittighed og af en uskrømtet Tro,

Links
Titus 2:2 InterlinearTitus 2:2 FlersprogedeTito 2:2 SpanskTite 2:2 FranskeTitus 2:2 TyskTitus 2:2 KinesiskTitus 2:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 2
1Du derimod, tal, hvad der sømmer sig for den sunde Lære: 2at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden; 3at gamle Kvinder ligeledes skulle skikke sig, som det sømmer sig hellige, ikke bagtale, ikke være forfaldne til megen Vin, men være Lærere i, hvad godt er,…
Krydshenvisninger
1.Timotheus 1:2
til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Naade, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

1.Timotheus 1:10
utugtige, Syndere imod Naturen, Menneskerøvere, Løgnere, Menedere, og hvad andet der er imod den sunde Lære,

1.Timotheus 1:14
Ja, vor Herres Naade viste sig overvættes rig med Tro og Kærlighed i Kristus Jesus.

1.Timotheus 3:2
En Tilsynsmand bør derfor være ulastelig, een Kvindes Mand, ædruelig, sindig, høvisk, gæstfri, dygtig til at lære andre;

1.Timotheus 5:1
En gammel Mand maa du ikke skælde paa, men forman ham som en Fader, unge Mænd som Brødre,

Titus 1:13
Dette Vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du sætte dem strengelig i Rette, for at de maa blive sunde i Troen

Filemon 1:9
saa beder jeg dig dog hellere for Kærlighedens Skyld, saadan som jeg er, som den gamle Paulus, og nu tilmed Kristi Jesu Fange;

Titus 2:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden