1.Timotheus 4:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer.

Norsk (1930)
For den legemlige øvelse er nyttig til lite, men gudsfrykten er nyttig til alt; den har løfte for det liv som nu er, og for det som kommer.

Svenska (1917)
Ty lekamlig övning gagnar till litet, men gudsfruktan gagnar till allt; den har med sig löfte om liv, både för denna tiden och för den tillkommande.

King James Bible
For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.

English Revised Version
for bodily exercise is profitable for a little; but godliness is profitable for all things, having promise of the life which now is, and of that which is to come.
Bibel Viden Treasury

bodily.

1.Samuel 15:22
Men Samuel sagde: »Mon HERREN har lige saa meget Behag i Brændofre og Slagtofre som i Lydighed mod HERRENS Høst? Nej, at adlyde er mere værd end Slagtoffer, og at være lydhør er mere værd end Væderfedt;

Salmerne 50:7-15
Hør, mit Folk, jeg vil tale, Israel, jeg vil vidne imod dig, Gud, din Gud er jeg!…

Esajas 1:11-16
Hvad skal jeg med alle eders Slagtofre? siger HERREN; jeg er mæt af Væderbrændofre, af Fedekalves Fedt, har ej Lyst til Blod af Okser og Lam og Bukke.…

Esajas 58:3-5
»Hvi faster vi, uden du ser os, spæger os, uden du ænser det?« Se, I driver Handel, naar I faster, og pisker paa Arbejdsflokken.…

Jeremias 6:20
Hvad skal jeg med Røgelsen, der kommer fra Saba, med den dejlige Kalmus fra det fjerne Land? Eders Brændofre er ej til Behag, eders Slagtofre huer mig ikke.

Amos 5:21-24
Jeg hader, forsmaar eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,…

1.Korinther 8:8
Men Mad skal ikke bestemme vor Stilling over for Gud; hverken have vi Fortrin, om vi spise, eller staa tilbage, om vi ikke spise.

Kolossenserne 2:21-23
»Tag ikke, smag ikke, rør ikke derved!«…

Hebræerne 13:9
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

little.

Hebræerne 9:9,10
hvilket jo er et Sindbillede indtil den nærværende Tid, og stemmende hermed frembæres der baade Gaver og Ofre, som ikke i Henseende til Samvittigheden kunne fuldkomme den, der forretter sin Gudsdyrkelse,…

godliness.

1.Timotheus 6:6
Vist nok er Gudsfrygten sammen med Nøjsomhed en stor Vinding.

Job 22:2
Gavner et Menneske Gud? Nej, den kloge gavner sig selv.

Titus 3:8
Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

having.

5.Mosebog 28:1-14
Men dersom du adlyder HERREN din Guds Røst og handler efter alle hans Bud, som jeg i Dag paalægger dig, saa vil HERREN din Gud sætte dig højt over alle Folk paa Jorden;…

Job 5:19-26
Seks Gange redder han dig i Trængsel, syv gaar Ulykken uden om dig;…

Salmerne 37:3,4,16-19,29
Stol paa HERREN og gør det gode, bo i Landet og læg Vind paa Troskab,…

Salmerne 84:11
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Salmerne 91:10-16
Der times dig intet ondt, dit Telt kommer Plage ej nær;…

Salmerne 112:1-3
Halleluja! Salig er den, der frygter HERREN og ret har Lyst til hans Bud!…

Salmerne 128:1-6
Sang til Festrejserne. Salig enhver, som frygter HERREN og gaar paa hans Veje!…

Salmerne 145:19
Han gør, hvad de, der frygter ham, ønsker, hører deres Raab og frelser dem,

Ordsprogene 3:16-18
en Række af Dage er i dens højre, i dens venstre Rigdom og Ære;…

Prædikeren 8:12
eftersom Synderen gør det onde fra første Færd og dog lever længe; men ogsaa ved jeg, at det skal gaa dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter for hans Aasyn,

Esajas 3:10
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Esajas 32:17,18
Retfærds Frugt bliver Fred og Rettens Vinding Tryghed for evigt.…

Esajas 33:16
højt skal en saadan bo, hans Værn skal Klippeborge være; han faar sit Brød, og Vand er ham sikret.

Esajas 65:13,14
Derfor, saa siger den Herre HERREN: Se, mine Tjenere skal spise, men I skal sulte, se, mine Tjenere skal drikke, men I skal tørste, se, mine Tjenere skal glædes, men I skal beskæmmes,…

Matthæus 5:3-12
»Salige ere de fattige i Aanden, thi Himmeriges Rige er deres.…

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Matthæus 19:29
Og hver, som har forladt Hus eller Brødre eller Søstre eller Fader eller Moder eller Hustru eller Børn eller Marker for mit Navns Skyld, skal faa det mange Fold igen og arve et evigt Liv.

Markus 10:19,20
Du kender Budene: Du maa ikke bedrive Hor; du maa ikke slaa ihjel; du maa ikke stjæle; du maa ikke sige falsk Vidnesbyrd; du maa ikke besvige; ær din Fader og din Moder.«…

Lukas 12:31
Men søger hans Rige, saa skulle disse Ting gives eder i Tilgift.

Lukas 12:32
Frygt ikke, du lille Hjord! thi det var eders Fader velbehageligt at give eder Riget.

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

1.Korinther 3:22
være sig Paulus eller Apollos eller Kefas eller Verden eller Liv eller Død eller det nærværende eller det tilkommende: alle Ting ere eders;

2.Peter 1:3,4
Saasom hans guddommelige Magt har skænket os alt, hvad der hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin Herlighed og Kraft,…

1.Johannes 2:25
Og dette er den Forjættelse, som han selv tilsagde os, det evige Liv.

Aabenbaring 3:12,21
Den, som sejrer, ham vil jeg gøre til en Søjle i min Guds Tempel, og han skal ikke mere gaa ud derfra; og jeg vil skrive paa ham min Guds Navn og min Guds Stads Navn, det nye Jerusalem, der kommer ned fra Himmelen fra min Gud, og mit nye Navn.…

Links
1.Timotheus 4:8 Interlinear1.Timotheus 4:8 Flersprogede1 Timoteo 4:8 Spansk1 Timothée 4:8 Franske1 Timotheus 4:8 Tysk1.Timotheus 4:8 Kinesisk1 Timothy 4:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 4
7men afvis de vanhellige og kærlingagtige Fabler! Derimod øv dig selv i Gudsfrygt! 8Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer. 9Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd.…
Krydshenvisninger
Job 36:11
Hvis de saa hører og bøjer sig, da ender de deres Dage i Lykke, i liflig Fryd deres Aar.

Salmerne 37:9
Thi Ugerningsmænd skal ryddes ud, men de, der bier paa HERREN, skal arve Landet.

Salmerne 37:11
Men de sagtmodige skal arve Landet, de fryder sig ved megen Fred.

Ordsprogene 19:23
HERRENS Frygt er Vej til Liv, man hviler mæt og frygter ej ondt.

Ordsprogene 22:4
Lønnen for Ydmyghed og HERRENS Frygt er Rigdom, Ære og Liv.

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Matthæus 12:32
Og den, som taler et Ord imod Menneskesønnen, ham skal det forlades; men den som taler imod den Helligaand, ham skal det ikke forlades, hverken i denne Verden eller i den kommende.

Markus 10:30
uden at han jo skal faa hundrede Fold igen, nu i denne Tid Huse og Brødre og Søstre og Mødre og Børn og Marker tillige med Forfølgelser, og i den kommende Verden et evigt Liv.

Kolossenserne 2:23
thi alt dette har Ord for Visdom ved selvgjort Dyrkelse og Ydmyghed og Skaanselsløshed imod Legemet, ikke ved noget, som er Ære værd, kun til Tilfredsstillelse af Kødet.

1.Timotheus 4:7
men afvis de vanhellige og kærlingagtige Fabler! Derimod øv dig selv i Gudsfrygt!

1.Timotheus 6:3
Dersom nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og til den Lære, som stemmer med Gudsfrygt,

1.Timotheus 6:5
og idelige Rivninger hos Mennesker, som ere fordærvede i Sindet og berøvede Sandheden, idet de mene, at Gudsfrygten er en Vinding.

1.Timotheus 6:6
Vist nok er Gudsfrygten sammen med Nøjsomhed en stor Vinding.

2.Timotheus 3:5
som have Gudfrygtigheds Skin, men have fornægtet dens Kraft. Og fra disse skal du vende dig bort!

1.Timotheus 4:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden