Esajas 3:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde;

Norsk (1930)
Si om den rettferdige at det går ham godt! For han skal ete frukten av sine gjerninger.

Svenska (1917)
Om den rättfärdige mån I tänka att det skall gå honom väl, ty sådana skola äta sina gärningars frukt.

King James Bible
Say ye to the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings.

English Revised Version
Say ye of the righteous, that it shall be well with him: for they shall eat the fruit of their doings.
Bibel Viden Treasury

say ye

Esajas 26:20,21
Mit Folk, gaa ind i dit Kammer og luk dine Døre bag dig; hold dig skjult en liden Stund, til Vreden er draget over.…

Prædikeren 8:12
eftersom Synderen gør det onde fra første Færd og dog lever længe; men ogsaa ved jeg, at det skal gaa dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter for hans Aasyn,

Jeremias 15:11
HERREN sagde: Sandelig, jeg løser dig, at det maa gaa dig vel. Sandelig, jeg lader Fjenden bønfalde dig i Ulykkens og Trængselens Tid.

Ezekiel 9:4
og HERREN sagde til ham: »Gaa midt igennem Byen, igennem Jerusalem, og sæt et Mærke paa de Mænds Pander, der sukker og jamrer over alle de Vederstyggeligheder, som øves i dets Midte!«

Ezekiel 18:9-19
vandrer efter mine Anordninger og tager Vare paa at udføre mine Lovbud, han er retfærdig, han skal visselig leve, lyder det fra den Herre HERREN.…

Sefanias 2:3
Søg HERREN, alle I ydmyge i Landet, som holder hans Bud, søg Retfærd, søg Ydmyghed! Maaske kan I skjule jer paa HERRENS Vredes Dag.

Malakias 3:18
Da skal I atter kende Forskel paa retfærdig og gudløs, paa den, som tjener Gud, og den, som ikke tjener ham.

Romerne 2:5-11
Men efter din Haardhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede paa Vredens og Guds retfærdige Doms Aabenbarelses Dag,…

they shall eat

Salmerne 18:23,24
Ustraffelig var jeg for ham og vogtede mig for Brøde.…

Salmerne 128:1,2
Sang til Festrejserne. Salig enhver, som frygter HERREN og gaar paa hans Veje!…

Galaterne 6:7,8
Farer ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et Menneske saar, det skal han ogsaa høste.…

Hebræerne 6:10
Thi Gud er ikke uretfærdig, saa at han skulde glemme eders Gerning og den Kærlighed, som I have udvist imod hans Navn, idet I have tjent og tjene de hellige.

Links
Esajas 3:10 InterlinearEsajas 3:10 FlersprogedeIsaías 3:10 SpanskÉsaïe 3:10 FranskeJesaja 3:10 TyskEsajas 3:10 KinesiskIsaiah 3:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Esajas 3
9Deres Ansigtsudtryk vidner imod dem; de kundgør deres Synd som Sodoma, dølger intet. Ve deres Sjæl, de styrted sig selv i Vaade. 10Salige de retfærdige, dem gaar det godt, deres Gerningers Frugt skal de nyde; 11ve den gudløse, ham gaar det ilde; han faar, som hans Hænder har gjort.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 18:25
Det være langt fra dig at handle saaledes: at ihjelslaa retfærdige sammen med gudløse, saa de retfærdige faar samme Skæbne som de gudløse — det være langt fra dig! Skulde den, der dømmer hele Jorden, ikke selv øve Ret?«

2.Mosebog 1:20
Og Gud gjorde vel imod Jordemødrene, og Folket blev stort og saare talrigt;

5.Mosebog 12:25
Afhold dig fra at nyde det, for at det kan gaa dig og dine Børn efter dig vel, idet du gør, hvad der er ret i HERRENS Øjne.

5.Mosebog 28:1
Men dersom du adlyder HERREN din Guds Røst og handler efter alle hans Bud, som jeg i Dag paalægger dig, saa vil HERREN din Gud sætte dig højt over alle Folk paa Jorden;

Salmerne 58:11
Og Folk skal sige: »Den retfærdige faar dog sin Løn, der er dog Guder, som dømmer paa Jord!«

Salmerne 128:2
Dit Arbejdes Frugt skal du nyde, salig er du, det gaar dig vel!

Ordsprogene 12:14
Af sin Munds Frugt mættes en Mand med godt, et Menneske faar, som hans Hænder har øvet.

Ordsprogene 13:21
Vanheld følger Syndere, Lykken naar de retfærdige.

Ordsprogene 18:21
Død og Liv er i Tungens Vold, hvo der tøjler den, nyder dens Frugt.

Prædikeren 8:12
eftersom Synderen gør det onde fra første Færd og dog lever længe; men ogsaa ved jeg, at det skal gaa dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter for hans Aasyn,

Esajas 54:17
Intet Vaaben, der smedes mod dig, skal du, hver Tunge, der trætter med dig, faar du dømt. Dette er HERRENS Tjeneres Lod, den Retfærd, jeg giver dem, lyder det fra HERREN.

Jeremias 7:23
men dette bød jeg dem: »I skal høre min Røst, saa vil jeg være eders Gud, og I skal være mit Folk; og I skal gaa paa alle de Veje, jeg byder eder, at det maa gaa eder vel.«

Jeremias 21:14
Efter eders Gerningers Frugt hjemsøger jeg jer, lyder det fra HERREN; jeg sætter Ild paa dens Skov, den fortærer alt deromkring.

Jeremias 22:15
Er du Konge, fordi du brammer med Cedertræ? Din Fader, mon ikke han spiste og drak og øvede Ret og Retfærd? Da gik det ham vel;

Ezekiel 18:20
Den Sjæl, der synder, den skal dø; Søn skal ikke bære Faders Misgerning, ej heller Fader Søns. Over den retfærdige skal hans Retfærdighed komme, over den gudløse hans Gudløshed.

Mika 7:13
Men Jorden og de, som bor derpaa, lægges øde til Løn for deres Værk.

Esajas 3:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden