Hebræerne 13:9
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

Norsk (1930)
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

Svenska (1917)
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

King James Bible
Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.

English Revised Version
Be not carried away by divers and strange teachings: for it is good that the heart be stablished by grace; not by meats, wherein they that occupied themselves were not profited.
Bibel Viden Treasury

carried.

Matthæus 24:4,24
Og Jesus svarede og sagde til dem: »Ser til, at ingen forfører eder!…

Apostlenes G. 20:30
Og af eders egen Midte skal der opstaa Mænd, som skulle tale forvendte Ting for at drage Disciplene efter sig.

Romerne 16:17,18
Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt paa dem, som volde Splittelserne og Forargelserne tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!…

2.Korinther 11:11-15
Hvorfor? mon fordi jeg ikke elsker eder? Gud ved det.…

Galaterne 1:6-9
Jeg undrer mig over, at I saa snart lade eder føre bort fra ham, som kaldte eder til Kristi Naade, hen til et anderledes Evangelium;…

Efeserne 4:14
for at vi ikke; mere skulle være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver Lærdommens Vind, ved Menneskenes Tærningspil, ved Træskhed efter Vildfarelsens Rænkespind;

Efeserne 5:6
Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.

Kolossenserne 2:4,8
Dette siger jeg, for at ingen skal bedrage eder med lokkende Tale.…

2.Thessaloniker 2:2
at I ikke i en Hast maa lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Aand eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Haanden.

1.Timotheus 4:1-3
Men Aanden siger klarlig, at i kommende Tider ville nogle falde fra Troen, idet de agte paa forførende Aander og paa Dæmoners Lærdomme,…

1.Timotheus 6:3-5,20
Dersom nogen fører fremmed Lære og ikke holder sig til vor Herres Jesu Kristi sunde Ord og til den Lære, som stemmer med Gudsfrygt,…

1.Johannes 4:1
I elskede! tror ikke enhver Aand, men prøver Aanderne, om de ere af Gud; thi mange falske Profeter ere udgaaede i Verden.

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

it is.

Apostlenes G. 20:32
Og nu overgiver jeg eder til Gud og hans Naades Ord, som formaar at opbygge eder og at give eder Arven iblandt alle de helligede.

2.Korinther 1:21
Men den, som holder os med eder fast til Kristus og salvede os, er Gud,

Galaterne 6:1
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!

2.Thessaloniker 2:17
han trøste eders Hjerter og styrke eder i al god Gerning og Tale!

2.Timotheus 2:1,2
Du derfor, mit Barn! bliv stærk ved Naaden i Kristus Jesus;…

not with.

Hebræerne 9:9,10
hvilket jo er et Sindbillede indtil den nærværende Tid, og stemmende hermed frembæres der baade Gaver og Ofre, som ikke i Henseende til Samvittigheden kunne fuldkomme den, der forretter sin Gudsdyrkelse,…

3.Mosebog 11:1-47
HERREN talede til Moses og Aron og sagde til dem:…

5.Mosebog 14:3-21
Du maa ikke spise noget, som er en Vederstyggelighed.…

Apostlenes G. 10:14-16
Men Peter sagde: »Ingenlunde, Herre! thi aldrig har jeg spist noget vanhelligt og urent.«…

Romerne 14:2,6,17
En har Tro til at spise alt; men den skrøbelige spiser kun Urter.…

1.Korinther 6:13
Maden er for Bugen og Bugen for Maden; men Gud skal tilintetgøre baade denne og hin. Legemet derimod er ikke for Utugt, men for Herren, og Herren for Legemet;

1.Korinther 8:8
Men Mad skal ikke bestemme vor Stilling over for Gud; hverken have vi Fortrin, om vi spise, eller staa tilbage, om vi ikke spise.

Kolossenserne 2:16-20
Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat,…

1.Timotheus 4:3-5
som byde, at man ikke maa gifte sig, og at man skal afholde sig fra Spiser, hvilke Gud har skabt til at nydes med Taksigelse af dem, som tro og have erkendt Sandheden.…

Titus 1:14,15
og ikke agte paa jødiske Fabler og Bud af Mennesker, som vende sig bort fra Sandheden.…

Links
Hebræerne 13:9 InterlinearHebræerne 13:9 FlersprogedeHebreos 13:9 SpanskHébreux 13:9 FranskeHebraeer 13:9 TyskHebræerne 13:9 KinesiskHebrews 13:9 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Hebræerne 13
8Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid. 9Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft. 10Vi have et Alter, hvorfra de, som tjene ved Tabernaklet, ikke have Ret til at spise.…
Krydshenvisninger
Salmerne 112:8
fast er hans Hjerte og uden Frygt, indtil han skuer sine Fjender med Fryd;

2.Korinther 1:21
Men den, som holder os med eder fast til Kristus og salvede os, er Gud,

Efeserne 4:14
for at vi ikke; mere skulle være umyndige, der omtumles og omdrives af enhver Lærdommens Vind, ved Menneskenes Tærningspil, ved Træskhed efter Vildfarelsens Rænkespind;

Efeserne 5:6
Ingen bedrage eder med tomme Ord; thi for disse Ting kommer Guds Vrede over Genstridighedens Børn.

Kolossenserne 2:7
idet I ere rodfæstede og opbygges i ham og stadfæstes ved Troen, saaledes som I bleve oplærte, saa I vokse i den med Taksigelse.

Kolossenserne 2:16
Lad derfor ingen dømme eder for Mad eller for Drikke eller i Henseende til Højtid eller Nymaane eller Sabbat,

Hebræerne 9:10
men som kun, ved Siden af Mad og Drikke og forskellige Tvættelser, ere kødelige Forskrifter, paalagte indtil den rette Ordnings Tid.

Judas 1:12
Disse ere Skærene ved eders Kærlighedsmaaltider, fordi de uden Undseelse fraadse med og pleje sig selv; de ere vandløse Skyer, som drives forbi af Vinden; bladløse Træer uden Frugt, to Gange døde, oprykkede med Rode;

Hebræerne 13:8
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden