1.Timotheus 4
Dansk (1917 / 1931)
1Men Aanden siger klarlig, at i kommende Tider ville nogle falde fra Troen, idet de agte paa forførende Aander og paa Dæmoners Lærdomme, 2ved Løgnlæreres Hykleri, som ere brændemærkede i deres egen Samvittighed, 3som byde, at man ikke maa gifte sig, og at man skal afholde sig fra Spiser, hvilke Gud har skabt til at nydes med Taksigelse af dem, som tro og have erkendt Sandheden. 4Thi al Guds Skabning er god, og intet er at forkaste, naar det tages med Taksigelse; 5thi det helliges ved Guds Ord og Bøn.

6Naar du foreholder Brødrene dette, er du en god Kristi Jesu Tjener, idet du næres ved Troens og den gode Læres Ord, den, som du har efterfulgt; 7men afvis de vanhellige og kærlingagtige Fabler! Derimod øv dig selv i Gudsfrygt! 8Thi den legemlige Øvelse er nyttig til lidet, men Gudsfrygten er nyttig til alle Ting, idet den har Forjættelse for det Liv, som nu er, og for det, som kommer. 9Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd. 10Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.

11Paabyd og lær dette! 12Lad ingen ringeagte dig for din Ungdoms Skyld, men bliv et Forbillede for dem, som tro, i Tale, i Vandel, i Kærlighed, i Tro, i Renhed! 13Indtil jeg kommer, saa giv Agt paa Oplæsningen, Formaningen, Undervisningen. 14Forsøm ikke den Naadegave, som er i dig, som blev given dig under Profeti med Haandspaalæggelse af de Ældste. 15Tænk paa dette, lev i dette, for at din Fremgang maa være aabenbar for alle. 16Giv Agt paa dig selv og paa Undervisningen: hold ved dermed; thi naar du gør dette, skal du frelse baade dig selv og dem, som høre dig.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
1 Timothy 3
Top of Page
Top of Page