Salmerne 84:11
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt.

Norsk (1930)
For Gud Herren er sol og skjold, Herren gir nåde og ære; han nekter ikke dem noget godt som vandrer i uskyld.

Svenska (1917)
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

King James Bible
For the LORD God is a sun and shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.

English Revised Version
For the LORD God is a sun and a shield: the LORD will give grace and glory: no good thing will he withhold from them that walk uprightly.
Bibel Viden Treasury

a sun

Salmerne 27:1
Af David. HERREN er mit Lys og min Frelse, hvem skal jeg frygte? HERREN er Værn for mit Liv, for hvem skal jeg ræddes?

Esajas 60:19,20
Ej mer skal Solen være dit Lys eller Maanen Skinne for dig: HERREN skal være dit Lys for evigt, din Gud skal være din Herlighed.…

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

Johannes 1:9
Det sande Lys, der oplyser hvert Menneske, var ved at komme til Verden.

Johannes 8:12
Jesus talte da atter til dem og sagde: »Jeg er Verdens Lys; den, som følger mig, skal ikke vandre i Mørket, men have Livets Lys.«

Aabenbaring 21:23
Og Staden trænger ikke til Sol eller Maane til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lys.

shield

Salmerne 84:9
Gud, vort Skjold, se til og vend dit Blik til din Salvedes Aasyn!

Salmerne 3:3
Men, HERRE, du er et Skjold for mig, min Ære og den, der løfter mit Hoved.

Salmerne 47:9
Folkenes Stormænd samles med Folket, der tilhører Abrahams Gud; thi Guds er Jordens Skjolde, højt ophøjet er han!

Salmerne 115:9-11
Israel stoler paa HERREN, han er deres Hjælp og Skjold;…

Salmerne 119:114
Mit Skjul og mit Skjold er du, jeg bier paa dit Ord.

1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

Ordsprogene 2:7
Til retsindige gemmer han Lykke, han er Skjold for alle med lydefri Vandel,

the Lord

Johannes 1:16
Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Naade over Naade.

Romerne 8:16-18
Aanden selv vidner med vor Aand, at vi ere Guds Børn.…

2.Korinther 3:18
Men alle vi, som med ubedækket Ansigt skue Herrens Herlighed som i et Spejl, blive forvandlede til det samme Billede, fra Herlighed til Herlighed, saa som det er fra Aandens Herre.

2.Korinther 4:17
Thi vor Trængsel, som er stakket og let, virker for os over al Maade og Maal en evig Vægt af Herlighed,

Filipperne 1:6
forvisset om dette, at han, som begyndte en god Gerning i eder, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi Dag,

no

Salmerne 34:9,10
Frygter HERREN, I hans hellige, thi de, der frygter ham, mangler intet.…

Salmerne 85:12
Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;

Matthæus 6:33
Men søger først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift.

Filipperne 4:19
Men min Gud skal efter sin Rigdom fuldelig give eder alt, hvad I have nødig, i Herlighed i Kristus Jesus.

walk

Salmerne 15:2
Den, som vandrer fuldkomment og øver Ret, taler Sandhed af sit Hjerte,

Ordsprogene 2:7
Til retsindige gemmer han Lykke, han er Skjold for alle med lydefri Vandel,

Ordsprogene 10:9
Hvo lydefrit vandrer, vandrer trygt; men hvo der gaar Krogveje, ham gaar det ilde.

Ordsprogene 28:6,18
Hellere en fattig med lydefri Færd end en, som gaar Krogveje, er han end rig.…

Mika 2:7
»Er HERREN da hastig til Vrede, handler han saa? Er hans Ord ej milde mod den, som vandrer ret?«

Galaterne 2:14
Men da jeg saa, at de ikke vandrede rettelig efter Evangeliets Sandhed, sagde jeg til Kefas i alles Paahør: Naar du, som er en Jøde, lever paa hedensk og ikke paa jødisk Vis, hvor kan du da tvinge Hedningerne til at opføre sig som Jøder?

Links
Salmerne 84:11 InterlinearSalmerne 84:11 FlersprogedeSalmos 84:11 SpanskPsaume 84:11 FranskePsalm 84:11 TyskSalmerne 84:11 KinesiskPsalm 84:11 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 84
10Thi bedre een Dag i din Forgaard end tusinde ellers, hellere ligge ved min Guds Hus's Tærskel end dvæle i Gudløsheds Telte. 11Thi Gud HERREN er Sol og Skjold, HERREN giver Naade og Ære; dem, der vandrer i Uskyld, nægter han intet godt. 12Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!
Krydshenvisninger
Matthæus 7:11
Dersom da I, som ere onde, vide at give eders Børn gode Gaver, hvor meget mere skal eders Fader, som er i Himlene, give dem gode Gaver, som bede ham!

Aabenbaring 21:23
Og Staden trænger ikke til Sol eller Maane til at skinne for den; thi Guds Herlighed oplyste den, og Lammet var dens Lys.

1.Mosebog 15:1
Nogen Tid efter kom HERRENS Ord til Abram i et Syn saaledes: »Frygt ikke, Abram, jeg er dit Skjold; din Løn skal blive saare stor!«

Salmerne 18:2
HERRE, min Klippe, min Borg, min Befrier, min Gud, mit Bjerg, hvortil jeg tyr, mit Skjold, mit Frelseshorn, mit Værn!

Salmerne 34:9
Frygter HERREN, I hans hellige, thi de, der frygter ham, mangler intet.

Salmerne 34:10
Unge Løver lider Nød og sulter, men de, der søger HERREN, dem fattes intet godt.

Salmerne 85:9
ja, nær er hans Frelse for dem, som frygter ham, snart skal Herlighed bo i vort Land;

Salmerne 85:12
Derhos giver HERREN Lykke, sin Afgrøde giver vort Land;

Ordsprogene 2:7
Til retsindige gemmer han Lykke, han er Skjold for alle med lydefri Vandel,

Ordsprogene 30:5
Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider paa ham.

Esajas 60:19
Ej mer skal Solen være dit Lys eller Maanen Skinne for dig: HERREN skal være dit Lys for evigt, din Gud skal være din Herlighed.

Esajas 60:20
Din Sol skal ej mer gaa ned, din Maane skal ej tage af; thi HERREN skal være dit Lys for evigt, dine Sørgedage har Ende.

Mika 2:7
»Er HERREN da hastig til Vrede, handler han saa? Er hans Ord ej milde mod den, som vandrer ret?«

Zakarias 4:7
Hvem er du, du store Bjerg? For Zerubbabel skal du blive Slette! Han skal hente Topstenen, medens der raabes: »Naade, Naade være med den!«

Malakias 4:2
Men for eder, som frygter mit Navn, skal Retfærds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger, og I skal gaa ud og boltre eder som Kalve, der kommer fra Stalden,

Salmerne 84:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden