Titus 1:3
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling:

Norsk (1930)
men nu i sin tid har han åpenbaret sitt ord i den forkynnelse som blev mig betrodd efter Guds, vår frelsers befaling

Svenska (1917)
och när tiden var inne, uppenbarade han sitt ord i den predikan varmed jag genom Guds, vår Frälsares, befallning blev betrodd --

King James Bible
But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Saviour;

English Revised Version
but in his own seasons manifested his word in the message, wherewith I was intrusted according to the commandment of God our Saviour;
Bibel Viden Treasury

in.

Daniel 8:23
Men i deres Herredømmes sidste Tid, naar Overtrædelserne har gjort Maalet fuldt, skal en fræk og rænkefuld Konge fremstaa.

Daniel 9:24-27
Halvfjerdsindstyve Uger er fastsat over dit Folk og din hellige By, indtil Overtrædelsen er fuldendt, Syndens Maal fuldt, Misgerningen sonet, evig Retfærdighed hidført, Syn og Profet beseglet og en højhellig Helligdom salvet.…

Daniel 10:1
I Perserkongen Kyros tredje Regeringsaar modtog Daniel, som havde faaet Navnet Beltsazzar, en Aabenbaring; og Ordet er Sandhed og varsler om stor Trængsel. Og han mærkede sig Ordet og agtede paa Synet.

Daniel 11:27
Begge Konger har ondt i Sinde og sidder til Bords sammen og lyver; men det lykkes ikke, thi Enden tøver endnu til den fastsatte Tid.

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Apostlenes G. 17:26
Og han har gjort, at hvert Folk iblandt Mennesker bor ud af eet Blod paa hele Jordens Flade, idet han fastsatte bestemte Tider og Grænserne for deres Bolig,

Romerne 5:6
Thi medens vi endnu vare kraftesløse, døde Kristus til den bestemte Tid for ugudelige.

Galaterne 4:4
Men da Tidens Fylde kom, udsendte Gud sin Søn, født af en Kvinde, født under Loven,

Efeserne 1:10
for at oprette en Husholdning i Tidernes Fylde, nemlig at sammenfatte sig alt i Kristus, det, som er i Himlene, og det, som er paa Jorden, i ham,

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

2.Timotheus 1:10
men nu er kommen for Dagen ved vor Frelsers Jesu Kristi Aabenbarelse, han, som tilintetgjorde Døden, men bragte Liv og Uforkrænkelighed for Lyset ved Evangeliet,

manifested.

Markus 13:10
Og Evangeliet bør først prædikes for alle Folkeslagene.

Markus 16:15
Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!

Apostlenes G. 10:36
det Ord, som han sendte til Israels Børn, da han forkyndte Fred ved Jesus Kristus: han er alles Herre.

Romerne 10:14,15
Hvorledes skulde de nu paakalde den, paa hvem de ikke have troet? og hvorledes skulde de tro den, som de ikke have hørt? og hvorledes skulde de høre, uden der er nogen, som prædiker?…

Romerne 15:19
ved Tegns og Undergerningers Kraft, ved Guds Aands Kraft, saa at jeg fra Jerusalem og trindt omkring indtil Illyrien har til fulde forkyndt Kristi Evangelium;

Romerne 16:26
men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til Tros-Lydighed:

Efeserne 2:17
Og han kom og forkyndte Fred for eder, som vare langt borte, og Fred for dem, som vare nær.

Efeserne 3:5-8
som i andre Slægter ikke blev kundgjort for Menneskenes Børn, saaledes som den nu er bleven aabenbaret hans hellige Apostle og Profeter ved Aanden:…

Filipperne 1:13
saa at det er blevet aabenbart for hele Livvagten og for alle de øvrige, at mine Lænker bæres for Kristi Skyld,

Kolossenserne 1:6,23
der er kommet til eder, ligesom det ogsaa er i den hele Verden, idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det ogsaa gør iblandt eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Naade i Sandhed,…

1.Timotheus 2:5
Thi der er een Gud, og ogsaa een Mellemmand imellem Gud og Mennesker, Mennesket Kristus Jesus,

Aabenbaring 14:16
Og han, som sad paa Skyen, lod sin Segl gaa over Jorden, og Jorden blev høstet.

which.

1.Korinther 9:17
Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet,

1.Thessaloniker 2:4
men ligesom vi af Gud ere fundne værdige til at faa Evangeliet betroet, saaledes tale vi, ikke for at behage Mennesker, men Gud, som prøver vore Hjerter.

1.Timotheus 1:11
efter den salige Guds Herligheds Evangelium, som er blevet mig betroet.

1.Timotheus 2:7
og for dette er jeg bleven sat til Prædiker og Apostel (jeg siger Sandhed, jeg lyver ikke), en Lærer for Hedninger i Tro og Sandhed.

2.Timotheus 1:11
for hvilket jeg er bleven sat til Prædiker og Apostel og Hedningers Lærer,

God.

Titus 2:10,13
ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.…

Titus 3:4-6
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,…

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 45:15,21
Sandelig, du er en Gud, som er skjult, Israels Gud er en Frelser!…

1.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og Kristus Jesus, vort Haab,

1.Timotheus 2:3
dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser,

1.Timotheus 4:10
Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.

Links
Titus 1:3 InterlinearTitus 1:3 FlersprogedeTito 1:3 SpanskTite 1:3 FranskeTitus 1:3 TyskTitus 1:3 KinesiskTitus 1:3 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 1
2i Haab om evigt Liv, hvilket Gud, som ikke lyver, har forjættet fra evige Tider, 3men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling: 4til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!
Krydshenvisninger
Markus 1:15
og sagde: »Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror paa Evangeliet!«

Lukas 1:47
og min Aand fryder sig over Gud, min Frelser;

Romerne 10:14
Hvorledes skulde de nu paakalde den, paa hvem de ikke have troet? og hvorledes skulde de tro den, som de ikke have hørt? og hvorledes skulde de høre, uden der er nogen, som prædiker?

Romerne 16:25
Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Aabenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,

1.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og Kristus Jesus, vort Haab,

1.Timotheus 1:11
efter den salige Guds Herligheds Evangelium, som er blevet mig betroet.

1.Timotheus 2:6
som gav sig selv til en Genløsnings Betaling for alle, hvilket er Vidnesbyrdet i sin Tid,

2.Timotheus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

Titus 2:10
ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.

Titus 3:4
Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,

Titus 1:2
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden