1.Timotheus 4:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro.

Norsk (1930)
For derfor arbeider vi og lider hån, fordi vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er alle menneskers frelser, mest deres som tror.

Svenska (1917)
Ja, därför arbeta och kämpa vi, då vi nu hava satt vårt hopp till den levande Guden, honom som är alla människors Frälsare, först och främst deras som tro.

King James Bible
For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.

English Revised Version
For to this end we labour and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Saviour of all men, specially of them that believe.
Bibel Viden Treasury

therefore.

1.Korinther 4:9-13
Thi mig synes, at Gud har fremstillet os Apostle som de ringeste, ligesom dødsdømte; thi et Skuespil ere vi blevne for Verden, baade for Engle og Mennesker.…

2.Korinther 4:8-10
vi, som trænges paa alle Maader, men ikke stænges inde, ere tvivlraadige, men ikke fortvivlede,…

2.Korinther 6:3-10
og vi give ikke i nogen Ting noget Anstød, for at Tjenesten ikke skal blive lastet;…

2.Korinther 11:23-27
Ere de Kristi Tjenere? Jeg taler i Vanvid: jeg er det mere. Jeg har lidt langt flere Besværligheder, faaet langt flere Slag, været hyppigt i Fængsel, ofte i Dødsfare.…

2.Timotheus 2:9,10
for hvilket jeg lider ondt lige indtil at være bunden som en Misdæder; men Guds Ord er ikke bundet.…

2.Timotheus 3:10-12
Du derimod har efterfulgt mig i Lære, i Vandel, i Forsæt, Tro, Langmodighed, Kærlighed, Udholdenhed,…

Hebræerne 11:26
idet han agtede Kristi Forsmædelse for større Rigdom end Ægyptens Skatte; thi han saa hen til Belønningen.

Hebræerne 13:13
Saa lader os da gaa ud til ham uden for Lejren, idet vi bære hans Forsmædelse;

1.Peter 4:14,15
Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.…

because.

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

Salmerne 37:40
HERREN hjælper og frier dem, fra de gudløse frier og frelser han dem; thi hos ham har de søgt deres Tilflugt.

Salmerne 52:8
Men jeg er som et frodigt Olietræ i Guds Hus, Guds Miskundhed stoler jeg evigt og altid paa.

Salmerne 84:12
Hærskarers HERRE, salig er den, der stoler paa dig!

Salmerne 118:8
At ty til HERREN er godt fremfor at stole paa Mennesker;

Esajas 12:2
Se, Gud er min Frelse, jeg er trøstig og uden Frygt; thi HERREN er min Styrke og min Lovsang, og han blev mig til Frelse.

Esajas 50:10
Frygter nogen af jer HERREN, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden Lys; han stole paa HERRENS Navn, søge Støtte hos sin Gud!

Jeremias 17:7
Velsignet være den Mand, som stoler paa HERREN, og hvis Tillid HERREN er.

Daniel 3:28
Saa sagde Nebukadnezar: »Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte sin Engel og friede sine Tjenere, som i Tillid til ham overtraadte Kongens Bud og hengav deres Legemer for at undgaa at dyrke eller tilbede nogen anden Gud end deres egen!

Nahum 1:7
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Matthæus 27:43
Han har sat sin Lid til Gud; han fri ham nu, om han har Behag i ham; thi han har sagt: Jeg er Guds Søn.«

Romerne 15:12,13
Og atter siger Esajas: »Komme skal Isajs Rodskud og han, der rejser sig for at herske over Hedninger; paa ham skulle Hedninger haabe.«…

1.Peter 1:21
der ved ham tro paa Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, saa at eders Tro ogsaa er Haab til Gud.

the living.

1.Timotheus 3:15
men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

the saviour.

1.Timotheus 2:4,6
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.…

Salmerne 36:6
din Retfærd er som Guds Bjerge, dine Domme som det store Dyb; HERRE, du frelser Folk og Fæ,

Salmerne 107:2,6
Saa skal HERRENS genløste sige, de, han løste af Fjendens Haand…

*etc:

Esajas 45:21,22
Forkynd det, kom frem dermed, lad dem raadslaa sammen: Hvo kundgjorde dette tilforn, forkyndte det forud? Mon ikke jeg, som er HERREN? Uden mig er der ingen Gud, uden mig er der ingen retfærdig, frelsende Gud.…

Johannes 1:29
Den næste Dag ser han Jesus komme til sig, og han siger: »Se det Guds Lam, som bærer Verdens Synd!

Johannes 3:15-17
for at hver den, som tror, skal have et evigt Liv i ham.…

1.Johannes 2:2
og han er en Forsoning for vore Synder, dog ikke alene for vore, men ogsaa for hele Verdens.

1.Johannes 4:14
Og vi have skuet og vidne, at Faderen har udsendt Sønnen til Frelser for Verden.

specially.

Johannes 5:24
Sandelig, sandelig, siger jeg eder, den, som hører mit Ord og tror den, som sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden til Livet.

1.Johannes 5:10-13
Den, som tror paa Guds Søn, har Vidnesbyrdet i sig selv; den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en Løgner, fordi han ikke har troet paa det Vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sin Søn.…

Links
1.Timotheus 4:10 Interlinear1.Timotheus 4:10 Flersprogede1 Timoteo 4:10 Spansk1 Timothée 4:10 Franske1 Timotheus 4:10 Tysk1.Timotheus 4:10 Kinesisk1 Timothy 4:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Timotheus 4
9Den Tale er troværdig og al Modtagelse værd. 10Thi derfor lide vi Møje og Forhaanelser, fordi vi have sat vort Haab til den levende Gud, som er alle Menneskers Frelser, mest deres, som tro. 11Paabyd og lær dette!…
Krydshenvisninger
Matthæus 16:16
Da svarede Simon Peter og sagde: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.«

Johannes 4:42
Og til Kvinden sagde de: »Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser.«

1.Korinther 15:10
Men af Guds Naade er jeg det, jeg er, og hans Naade imod mig har ikke været forgæves; men jeg har arbejdet mere end de alle, dog ikke jeg, men Guds Naade, som er med mig.

2.Korinther 1:10
han, som friede os ud af saa stor en Dødsfare og vil fri os, til hvem vi have sat vort Haab, at han ogsaa fremdeles vil fri os,

1.Timotheus 2:3
dette er smukt og velbehageligt for Gud, vor Frelser,

1.Timotheus 2:4
som vil, at alle Mennesker skulle frelses og komme til Sandheds Erkendelse.

1.Timotheus 3:15
men dersom jeg tøver, da skal du heraf vide, hvorledes man bør færdes i Guds Hus, hvilket jo er den levende Guds Menighed, Sandhedens Søjle og Grundvold.

1.Timotheus 6:17
Byd dem, som ere rige i den nærværende Verden, at de ikke hovmode sig, ej heller sætte Haab til den usikre Rigdom, men til Gud, som giver os rigeligt alle Ting at nyde;

1.Timotheus 4:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden