Daniel 11:27
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Begge Konger har ondt i Sinde og sidder til Bords sammen og lyver; men det lykkes ikke, thi Enden tøver endnu til den fastsatte Tid.

Norsk (1930)
Begge konger* har ondt i sinne, og mens de sitter ved samme bord, skal de tale løgn; men det skal ikke lykkes, for ennu dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer.

Svenska (1917)
Båda konungarna skola hava ont i sinnet, där de sitta tillhopa vid samma bord, skola de tala lögn, men det skall icke hava någon framgång; ty ännu dröjer änden, intill den bestämda tiden.

King James Bible
And both these kings' hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table; but it shall not prosper: for yet the end shall be at the time appointed.

English Revised Version
And as for both these kings, their hearts shall be to do mischief, and they shall speak lies at one table: but it shall not prosper; for yet the end shall be at the time appointed.
Bibel Viden Treasury

hearts.

2.Samuel 13:26
Da sagde Absalom: »Saa lad i alt Fald min Broder Amnon gaa med!« Men Kongen sagde til ham: »Hvorfor skal han med?«

Salmerne 12:2
de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 58:2
Nej, alle øver I Uret paa Jord, eders Hænder udvejer Vold.

Salmerne 64:6
De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke — og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.

Ordsprogene 12:20
De, som smeder ondt, har Svig i Hjertet; de, der stifter Fred, har Glæde.

Ordsprogene 23:6-8
Spis ej den misundeliges Brød, attraa ikke hans lækre Retter;…

Ordsprogene 26:23
Som Sølvovertræk paa et Lerkar er ondsindet Hjerte bag glatte Læber.

speak lies.

Salmerne 62:9
Kun Tomhed er Mennesker, Mænd en Løgn, paa Vægtskaalen vipper de op, de er Tomhed til Hobe.

Jeremias 9:3-5
de spænder deres Tunges Bue. Løgn, ikke Sandhed raader i Landet; thi de gaar fra Ondskab til Ondskab og kender ej mig, saa lyder det fra HERREN.…

Jeremias 41:1-3
Men i den syvende Maaned kom Jisjmael, Elisjamas Søn Netanjas Søn, en Mand af kongelig Æt, der hørte til Kongens Stormænd, fulgt af ti Mænd til Gedalja, Ahikams Søn, i Mizpa; og de holdt Maaltid sammen der i Mizpa.…

but.

Ordsprogene 19:21
I Mands Hjerte er mange Tanker, men HERRENS Raad er det, der staar fast.

Ezekiel 17:9
Sig derfor: Saa siger den Herre HERREN: Mon det lykkes den? Mon den første Ørn ikke rykker dens Rødder op og afriver dens Frugt, saa alle de friske Skud tørres hen? Der skal jo ingen kraftig Arm eller mange Folk til at rive den løs fra Roden.

yet.

Daniel 11:29,35,40
Til den fastsatte Tid drager han atter mod Syd, men det gaar ikke anden Gang som første;…

Daniel 8:19
og sagde: »Se, jeg vil kundgøre dig, hvad der skal ske i Vredens sidste Tid; thi Synet gælder Endens bestemte Tid.

Daniel 10:1
I Perserkongen Kyros tredje Regeringsaar modtog Daniel, som havde faaet Navnet Beltsazzar, en Aabenbaring; og Ordet er Sandhed og varsler om stor Trængsel. Og han mærkede sig Ordet og agtede paa Synet.

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Apostlenes G. 1:7
Men han sagde til dem: »Det tilkommer ikke eder at kende Tider eller Timer, hvilke Faderen har fastsat i sin egen Magt.

Apostlenes G. 17:31
Thi han har fastsat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde.«

1.Thessaloniker 5:1
Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder;

Links
Daniel 11:27 InterlinearDaniel 11:27 FlersprogedeDaniel 11:27 SpanskDaniel 11:27 FranskeDaniel 11:27 TyskDaniel 11:27 KinesiskDaniel 11:27 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Daniel 11
26hans Bordfæller bryder hans Magt, hans Hær skylles bort, og mange dræbes og falder. 27Begge Konger har ondt i Sinde og sidder til Bords sammen og lyver; men det lykkes ikke, thi Enden tøver endnu til den fastsatte Tid. 28Da han er paa Hjemvejen til sit Land med store Forraad, oplægger hans Hjerte Raad mod den hellige Pagt, og han fuldfører det og vender hjem til sit Land.…
Krydshenvisninger
Salmerne 12:2
de taler Løgn, den ene til den anden, med svigefulde Læber og tvedelt Hjerte.

Salmerne 52:1
Til Sangmesteren. En Maskil af David, (2) da Edomiten Doeg kom og meldte Saul, at David var gaaet ind i Ahimeleks Hus. (2) Du stærke, hvi bryster du dig af din Ondskab imod den fromme?

Salmerne 64:6
De udtænker onde Gerninger, fuldfører en gennemtænkt Tanke — og Menneskets Indre og Hjerte er dybt.

Jeremias 9:3
de spænder deres Tunges Bue. Løgn, ikke Sandhed raader i Landet; thi de gaar fra Ondskab til Ondskab og kender ej mig, saa lyder det fra HERREN.

Jeremias 41:1
Men i den syvende Maaned kom Jisjmael, Elisjamas Søn Netanjas Søn, en Mand af kongelig Æt, der hørte til Kongens Stormænd, fulgt af ti Mænd til Gedalja, Ahikams Søn, i Mizpa; og de holdt Maaltid sammen der i Mizpa.

Daniel 8:19
og sagde: »Se, jeg vil kundgøre dig, hvad der skal ske i Vredens sidste Tid; thi Synet gælder Endens bestemte Tid.

Daniel 11:28
Da han er paa Hjemvejen til sit Land med store Forraad, oplægger hans Hjerte Raad mod den hellige Pagt, og han fuldfører det og vender hjem til sit Land.

Daniel 11:35
Af de kloge maa nogle bukke under, for at der kan renses ud iblandt dem, saa de sigtes og renses til Endens Tid; thi endnu tøver den til den bestemte Tid.

Daniel 11:40
Men ved Endens Tid skal Sydens Konge prøve Kræfter med ham, og Nordens Konge stormer imod ham med Vogne, Ryttere og Skibe i Mængde og falder ind i Landene, oversvømmer og overskyller dem.

Habakkuk 2:3
thi Synet staar ved Magt, træffer ind til Tide, usvigeligt iler det mod Maalet; tøver det, bi saa paa det, thi det kommer; det udebliver ikke.«

Daniel 11:26
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden