1.Korinther 9:17
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet,

Norsk (1930)
For gjør jeg dette frivillig, da har jeg lønn; men gjør jeg det nødtvunget, da er det en husholdning som er mig betrodd.

Svenska (1917)
Gör jag det av egen drift, så har jag rätt till lön; men då jag nu icke gör det av egen drift, så är den syssla som jag är betrodd med allenast en livegen förvaltares. --

King James Bible
For if I do this thing willingly, I have a reward: but if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me.

English Revised Version
For if I do this of mine own will, I have a reward: but if not of mine own will, I have a stewardship intrusted to me.
Bibel Viden Treasury

if I.

1.Krønikebog 28:9
Og du, min Søn Salomo! Kend din Faders Gud og tjen ham med et helt Hjerte og en villig Sjæl, thi HERREN ransager alle Hjerter og kender alt, hvad der rører sig i deres Tanker. Hvis du søger ham, vil han lade sig finde af dig, men forlader du ham, vil han forkaste dig for evigt.

1.Krønikebog 29:5,9,14
Guldet til det, der skal forgyldes, og Sølvet til det, der skal forsølves, og til ethvert Arbejde, der skal udføres af Haandværkernes Haand. Hvem er nu villig til i Dag at bringe HERREN Gaver?«…

Nehemias 11:2
Og Folket velsignede alle de Mænd, som frivilligt bosatte sig i Jerusalem.

Esajas 6:8
Saa hørte jeg Herren sige: »Hvem skal jeg sende, hvem vil gaa Bud for os?« Og jeg sagde: »Her er jeg, send mig!«

2.Korinther 8:12
Thi naar Redebonheden er til Stede, da er den velbehagelig efter, hvad den evner, ikke efter, hvad den ikke evner.

Filemon 1:14
Men, uden dit Samtykke vilde jeg intet gøre, for at din Godhed ikke skulde være som af Tvang, men af fri Villie.

1.Peter 5:2-4
Vogter Guds Hjord hos eder, og fører Tilsyn med den, ikke tvungne, men frivilligt, ikke for slet Vindings Skyld, men med Redebonhed;…

have.

1.Korinther 3:8,14
Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.…

Matthæus 10:41
Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal faa en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal faa en retfærdigs Løn.

against.

2.Mosebog 4:13,14
Men han sagde: »Ak, Herre, send dog enhver anden end mig!«…

Jeremias 20:9
Men tænkte jeg: »Ej vil jeg mindes ham, ej tale mer i hans Navn,« da blev det som brændende Ild i mit indre, som Brand i mine Ben; jeg er træt, jeg kan ikke mere, jeg evner det ej;

Ezekiel 3:14
Og Aanden løftede mig og førte mig bort, og jeg vandrede bitter og gram i Hu, idet HERRENS Haand var over mig med Vælde.

Jonas 1:3
Men Jonas stod op for at fly fra HERRENS Aasyn til Tarsis. Han drog ned til Jafo, og da han fandt et Skib, som skulde til Tarsis, betalte han, hvad Rejsen kostede, og gik om Bord for at sejle med til Tarsis bort fra HERRENS Aasyn.

Jonas 4:1-3
Men det tog Jonas saare fortrydeligt op, og han blev vred.…

Malakias 1:10
Vilde dog en af eder lukke Dørene, saa I ikke til ingen Gavn skulde gøre Ild paa mit Alter! Jeg bryder mig ikke om eder, siger Hærskarers HERRE, og ønsker ikke Offergaver af eders Haand.

dispensation.

1.Korinther 9:16
Thi om jeg forkynder Evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af; der paaligger mig nemlig en Nødvendighed, thi ve mig, om jeg ikke forkynder det!

1.Korinther 4:1
Saaledes agte man os; som Kristi Tjenere og Husholdere over Guds Hemmeligheder!

Matthæus 24:25
Se, jeg har sagt eder det forud.

Lukas 12:42
Og Herren sagde: »Hvem er vel den tro og forstandige Husholder, som Herren vil sætte over sit Tyende til at give dem den bestemte Kost i rette Tid?

Galaterne 2:7
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,

Efeserne 3:2-8
om I da have hørt om Husholdningen med den Guds Naade, som blev given mig til eder,…

Filipperne 1:17
men hine forkynde Kristus af Egennytte, ikke ærligt, men i den Tanke at føje Trængsel til mine Lænker.

Kolossenserne 1:25
hvis Tjener jeg er bleven efter den Guds Husholdning, som blev given mig over for eder, nemlig fuldelig at forkynde Guds Ord,

1.Thessaloniker 2:4
men ligesom vi af Gud ere fundne værdige til at faa Evangeliet betroet, saaledes tale vi, ikke for at behage Mennesker, men Gud, som prøver vore Hjerter.

1.Timotheus 1:11-13
efter den salige Guds Herligheds Evangelium, som er blevet mig betroet.…

Links
1.Korinther 9:17 Interlinear1.Korinther 9:17 Flersprogede1 Corintios 9:17 Spansk1 Corinthiens 9:17 Franske1 Korinther 9:17 Tysk1.Korinther 9:17 Kinesisk1 Corinthians 9:17 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
1.Korinther 9
16Thi om jeg forkynder Evangeliet, har jeg ikke noget at rose mig af; der paaligger mig nemlig en Nødvendighed, thi ve mig, om jeg ikke forkynder det! 17Gør jeg nemlig dette af fri Villie, saa faar jeg Løn; men har jeg imod min Villie faaet en Husholdning betroet, 18hvad er da min Løn? For at jeg, naar jeg forkynder Evangeliet, skal fremsætte det for intet, saa at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet.
Krydshenvisninger
Johannes 4:36
Den, som høster, faar Løn og samler Frugt til et evigt Liv, saa at de kunne glæde sig tilsammen, baade den, som saar, og den, som høster.

1.Korinther 3:8
Den, som planter, og den, som vander, ere eet; men hver skal faa sin egen Løn efter sit eget Arbejde.

1.Korinther 3:14
Dersom det Arbejde, som en har bygget derpaa, bestaar, da skal han faa Løn;

1.Korinther 4:1
Saaledes agte man os; som Kristi Tjenere og Husholdere over Guds Hemmeligheder!

1.Korinther 9:18
hvad er da min Løn? For at jeg, naar jeg forkynder Evangeliet, skal fremsætte det for intet, saa at jeg ikke gør Brug af min Ret i Evangeliet.

Galaterne 2:7
Men tværtimod, da de saa, at jeg har faaet Evangeliet til de uomskaarne betroet, ligesom Peter til de omskaarne,

Efeserne 3:2
om I da have hørt om Husholdningen med den Guds Naade, som blev given mig til eder,

Filipperne 1:16
Disse gøre det af Kærlighed, vidende, at jeg er sat til at forsvare Evangeliet;

Kolossenserne 1:25
hvis Tjener jeg er bleven efter den Guds Husholdning, som blev given mig over for eder, nemlig fuldelig at forkynde Guds Ord,

1.Korinther 9:16
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden