Titus 1:4
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

Norsk (1930)
- til Titus, min ekte sønn i den felles tro; Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vår frelser!

Svenska (1917)
jag, Paulus, hälsar Titus, min sannskyldige son på grund av gemensam tro. Nåd och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare!

King James Bible
To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.

English Revised Version
to Titus, my true child after a common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Saviour.
Bibel Viden Treasury

Titus.

2.Korinther 2:13
da havde jeg ingen Ro i min Aand, fordi jeg ikke fandt Titus, min Broder; men jeg tog Afsked med dem og drog til Makedonien.

2.Korinther 7:6,13,14
Men han, som trøster de nedbøjede, Gud, han trøstede os ved Titus's Komme;…

2.Korinther 8:6,16,23
saa at vi opfordrede Titus til, ligesom han forhen havde begyndt, saaledes ogsaa til at tilendebringe hos eder ogsaa denne Gave.…

2.Korinther 12:18
Jeg opfordrede Titus og sendte Broderen med; har Titus da gjort sig nogen Fordel af eder? Vandrede vi ikke i den samme Aand, i de samme Fodspor?

Galaterne 2:3
Men end ikke min Ledsager, Titus, som var en Græker, blev tvungen til at omskæres,

mine.

1.Timotheus 1:1,2
Paulus, Kristi Jesu Apostel efter Befaling af Gud, vor Frelser, og Kristus Jesus, vort Haab,…

2.Timotheus 1:2
— til Timotheus, sit elskede Barn: Naade, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

the common.

Romerne 1:12
det vil sige, for sammen at opmuntres hos eder ved hinandens Tro, baade eders og min.

2.Korinther 4:13
Men efterdi vi have den samme Troens Aand, som der er skrevet: »Jeg troede, derfor talte jeg,« saa tro ogsaa vi, og derfor tale vi ogsaa,

2.Peter 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

Grace.

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Efeserne 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Kolossenserne 1:2
til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

1.Timotheus 1:2
til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Naade, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

2.Timotheus 1:2
— til Timotheus, sit elskede Barn: Naade, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

our.

Titus 1:3
men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling:

Lukas 2:11
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.

Johannes 4:42
Og til Kvinden sagde de: »Vi tro nu ikke længer for din Tales Skyld; thi vi have selv hørt, og vi vide, at denne er sandelig Verdens Frelser.«

2.Peter 1:11
Thi saa skal der rigelig gives eder Indgang i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige Rige.

2.Peter 2:20
Thi dersom de, efter at have undflyet Verdens Besmittelser ved Erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus, igen lade sig indvikle deri og overvindes, da er det sidste blevet værre med dem end det første.

2.Peter 3:2,18
til at komme de Ord i Hu, som forud ere sagte af de hellige Profeter, og eders Apostles Befaling fra Herren og Frelseren,…

1.Johannes 5:14
Og dette er den Frimodighed, som vi have over for ham, at dersom vi bede om noget efter hans Villie, hører han os.

Links
Titus 1:4 InterlinearTitus 1:4 FlersprogedeTito 1:4 SpanskTite 1:4 FranskeTitus 1:4 TyskTitus 1:4 KinesiskTitus 1:4 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Titus 1
3men i sin Tid har han aabenbaret sit Ord ved den Prædiken, som er bleven mig betroet efter Guds, vor Frelsers Befaling: 4til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!
Krydshenvisninger
Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

2.Korinther 2:13
da havde jeg ingen Ro i min Aand, fordi jeg ikke fandt Titus, min Broder; men jeg tog Afsked med dem og drog til Makedonien.

2.Korinther 8:23
Hvad Titus angaar, da er han min Fælle og Medarbejder hos eder, og hvad vore Brødre angaar, da ere de Menighedsudsendinge, Kristi Ære.

Galaterne 2:3
Men end ikke min Ledsager, Titus, som var en Græker, blev tvungen til at omskæres,

Galaterne 3:26
Thi alle ere I Guds Børn ved Troen paa Kristus Jesus.

Galaterne 3:28
Her er ikke Jøde eller Græker; her er ikke Træl eller fri; her er ikke Mand og Kvinde; thi alle ere I een i Kristus Jesus.

1.Timotheus 1:2
til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Naade, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

1.Timotheus 1:12
Jeg takker ham, som gjorde mig stærk, Kristus Jesus, vor Herre, fordi han agtede mig for tro, idet han satte mig til en Tjeneste,

2.Timotheus 1:1
Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, for at bringe Forjættelse om Livet i Kristus Jesus

2.Timotheus 1:2
— til Timotheus, sit elskede Barn: Naade, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

2.Timotheus 4:10
thi Demas forlod mig, fordi han fik Kærlighed til den nærværende Verden, og drog til Thessalonika; Kreskens drog til Galatien, Titus til Dalmatien.

Titus 2:13
forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse,

2.Peter 1:1
Simon Peter, Jesu Kristi Tjener og Apostel, til dem, der have faaet samme dyrebare Tro som vi ved vor Guds og Frelsers Jesu Kristi Retfærdighed:

Judas 1:3
I elskede! da det laa mig alvorligt paa Sinde at skrive til eder om vor fælles Frelse, fandt jeg det nødvendigt at skrive til eder med Formaning om at stride for den Tro, som een Gang er bleven overgiven de hellige.

Titus 1:3
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden