Romerne 1:7
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Norsk (1930)
- til alle Guds elskede, kalte, hellige som er i Rom: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader og den Herre Jesus Kristus!

Svenska (1917)
jag, Paulus, hälsar alla Guds älskade som bo i Rom, dem som äro kallade och heliga. Nåd vare med eder och frid ifrån Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

King James Bible
To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

English Revised Version
To all that are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Bibel Viden Treasury

To all.

Apostlenes G. 15:23
Og de skreve saaledes med dem: »Apostlene og de Ældste og Brødrene hilse Brødrene af Hedningerne i Antiokia og Syrien og Kilikien.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

2.Korinther 1:1
Paulus, ved Guds Villie Kristi Jesu Apostel, og Broderen Timotheus til Guds Menighed, som er i Korinth, tillige med alle de hellige, som ere i hele Akaja:

Filipperne 1:1
Paulus og Timotheus, Kristi Jesu Tjener, til alle de hellige i Kristus Jesus, som ere i Filippi, med Tilsynsmænd og Menighedstjenere.

Kolossenserne 1:2
til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

Jakob 1:1
Jakob, Guds og den Herres Jesu Kristi Tjener, hilser de tolv Stammer i Adspredelsen.

1.Peter 1:1,2
Peter, Jesu Kristi Apostel, til Udlændingene i Adspredelse i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien og Bithynien,…

Judas 1:1
Judas, Jesu Kristi Tjener og Broder til Jakob, til de kaldede, som ere elskede i Gud Fader og bevarede for Jesus Kristus:

Aabenbaring 2:1,8,12,18,29
Skriv til Menighedens Engel i Efesus: Dette siger han, som holder de syv Stjerner i sin højre Haand, ham, som vandrer midt imellem de syv Guldlysestager:…

Aabenbaring 3:1,7,14,22
Og skriv til Menighedens Engel i Sardes: Dette siger han, som har de syv Guds Aander og de syv Stjerner: Jeg kender dine Gerninger, at du har Ord for at leve og er dog død.…

beloved.

Romerne 9:25
som han ogsaa siger hos Hoseas: »Det, som ikke var mit Folk, vil jeg kalde mit Folk, og hende, som ikke var den elskede; den elskede;

5.Mosebog 33:12
Om Benjamin sagde han: Benjamin er HERRENS Yndling, han bor bestandig i Tryghed, den Højeste skærmer ham og bor imellem hans Skrænter.

Salmerne 60:5
Til Frelse for dine elskede hjælp med din højre, bønhør os!

Højsangen 5:1
Jeg kommer i min Have, min Søster, min Brud, jeg plukker min Myrra og Balsam, jeg spiser min Honning og Saft, jeg drikker min Vin og Mælk. Venner, spis og drik og berus jer i Kærlighed!

Kolossenserne 3:12
Saa ifører eder da som Guds udvalgte, hellige og elskede inderlig Barmhjertighed, Godhed, Ydmyghed, Sagtmodighed, Langmodighed,

1.Timotheus 6:2
Men de, der have troende Herrer, maa ikke ringeagte dem, fordi de ere Brødre, men tjene dem desto hellere, fordi de, som nyde godt af deres gode Gerning, ere troende og elskede. Lær dette, og forman dertil!

called.

Romerne 1:6
iblandt hvilke ogsaa I ere Jesu Kristi kaldede:

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

Kolossenserne 3:15
Og Kristi Fred raade i eders Hjerter, til hvilken I ogsaa bleve kaldede i eet Legeme; og vorder taknemmelige!

1.Thessaloniker 4:7
Thi Gud kaldte os ikke til Urenhed, men til Helliggørelse.

1.Peter 1:15
men efter den hellige, som kaldte eder, skulle ogsaa I vorde hellige i al eders Vandel;

2.Peter 1:3
Saasom hans guddommelige Magt har skænket os alt, hvad der hører til Liv og Gudfrygtighed ved Erkendelsen af ham, som kaldte os ved sin Herlighed og Kraft,

Grace.

1.Korinther 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

*etc:

2.Korinther 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Galaterne 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus,

Efeserne 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filipperne 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Kolossenserne 1:2
til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

1.Thessaloniker 1:1
Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Naade være med eder og Fred!

2.Thessaloniker 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Timotheus 1:2
til Timotheus, sit ægte Barn i Troen: Naade, Barmhjertig Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Herre!

2.Timotheus 1:2
— til Timotheus, sit elskede Barn: Naade, Barmhjertighed og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vor Herre!

Titus 1:4
til Titus, mit ægte Barn i fælles Tro: Naade og Fred fra Gud Fader og Kristus Jesus vor Frelser!

Filemon 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Peter 1:2
udvalgte efter Gud Faders Forudviden, ved Aandens Helligelse, til Lydighed og Bestænkelse med Jesu Kristi Blod: Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del!

2.Peter 1:2
Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del i Erkendelse af Gud og vor Herre Jesus.

2.Johannes 1:3
Naade, Barmhjertighed og Fred være med os fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, i Sandhed og Kærlighed!

Judas 1:2
Barmhjertighed og Fred og Kærlighed vorde eder mangfoldig til Del!

Aabenbaring 1:4,5
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,…

peace.

Romerne 5:1
Altsaa retfærdiggjorte af Tro have vi Fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus,

God.

Matthæus 5:16
Lader saaledes eders Lys skinne for Menneskene, at de maa se eders gode Gerninger og ære eders Fader, som er i Himlene.

Matthæus 6:8,9
Ligner derfor ikke dem; thi eders Fader ved, hvad I trænge til, førend I bede ham,…

Johannes 20:17
Jesus siger til hende: »Rør ikke ved mig, thi jeg er endnu ikke opfaren til min Fader; men gaa til mine Brødre og sig dem: Jeg farer op til min Fader og eders Fader og til min Gud og eders Gud.«

Galaterne 1:4
som gav sig selv for vore Synder, for at han kunde udfri os af den nærværende onde Verden, efter vor Guds og Faders Villie,

Filipperne 4:20
Men ham, vor Gud og Fader, være Æren i Evigheders Evigheder! Amen.

1.Thessaloniker 1:3
idet vi uafladelig mindes eders Gerning i Troen og eders Arbejde i Kærligheden og eders Udholdenhed i Haabet paa vor Herre Jesus Kristus for vor Guds og Faders Aasyn,

2.Thessaloniker 1:1
Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus:

1.Johannes 3:1
Ser, hvor stor en Kærlighed Faderen har givet os, at vi skulle kaldes Guds Børn; og vi ere det. Derfor kender Verden os ikke, fordi den ikke har kendt ham.

and the Lord.

Apostlenes G. 7:59,60
Og de stenede Stefanus, som bad og sagde: »Herre Jesus, tag imod min Aand!«…

1.Korinther 16:23
Den Herres Jesu Naade være med eder!

2.Korinther 12:8-10
Om denne bad jeg Herren tre Gange, at han maatte vige fra mig;…

2.Korinther 13:14
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Galaterne 6:18
Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eders Aand, Brødre! Amen.

Efeserne 6:23,24
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!…

Filipperne 4:13,23
Alt formaar jeg i ham, som gør mig stærk.…

1.Thessaloniker 3:11-13
Men han selv, vor Gud og Fader, og vor Herre Jesus Kristus styre vor Vej til eder!…

1.Thessaloniker 5:28
Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

Links
Romerne 1:7 InterlinearRomerne 1:7 FlersprogedeRomanos 1:7 SpanskRomains 1:7 FranskeRoemer 1:7 TyskRomerne 1:7 KinesiskRomans 1:7 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
6iblandt hvilke ogsaa I ere Jesu Kristi kaldede: 7Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!
Krydshenvisninger
4.Mosebog 6:25
HERREN lade sit Ansigt lyse over dig og være dig naadig,

Apostlenes G. 9:13
Men Ananias svarede: »Herre! jeg har hørt af mange om denne Mand, hvor meget ondt han har gjort dine hellige i Jerusalem.

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Romerne 8:28
Men vi vide, at alle Ting samvirke til gode for dem, som elske Gud, dem, som efter hans Beslutning ere kaldede.

Romerne 8:39
eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

1.Korinther 1:2
til Guds Menighed, som er i Korinth, helligede i Kristus Jesus, hellige ifølge Kald tillige med alle dem, der paa ethvert Sted paakalde vor Herres Jesu Kristi, deres og vor Herres Navn:

1.Korinther 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Korinther 1:24
men for selve de kaldede baade Jøder og Grækere, Kristus som Guds Kraft og Guds Visdom.

2.Korinther 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Galaterne 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud Fader og vor Herre Jesus Kristus,

Efeserne 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filipperne 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Kolossenserne 1:2
til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

1.Thessaloniker 1:1
Paulus og Silvanus og Timotheus til Thessalonikernes Menighed i Gud Fader og den Herre Jesus Kristus. Naade være med eder og Fred!

1.Thessaloniker 1:4
efterdi vi kende eders Udvælgelse, I af Gud elskede Brødre,

2.Thessaloniker 1:2
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Filemon 1:3
Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

2.Peter 1:2
Naade og Fred vorde eder mangfoldig til Del i Erkendelse af Gud og vor Herre Jesus.

2.Johannes 1:3
Naade, Barmhjertighed og Fred være med os fra Gud Fader og fra Jesus Kristus, Faderens Søn, i Sandhed og Kærlighed!

Aabenbaring 1:4
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,

Romerne 1:6
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden