Romerne 1:8
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders Tro omtales i den hele Verden.

Norsk (1930)
Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders tro er navnkundig i hele verden.

Svenska (1917)
Först och främst tackar jag min Gud genom Jesus Kristus för eder alla, därför att man i hela världen talar om eder tro.

King James Bible
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world.

English Revised Version
First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is proclaimed throughout the whole world.
Bibel Viden Treasury

I thank.

Romerne 6:17
Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne.

through.

Efeserne 3:21
ham være Ære i Menigheden og i Kristus Jesus igennem alle Slægterne i Evighedernes Evighed! Amen.

Efeserne 5:20
og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn

Filipperne 1:11
fyldte med Retfærdigheds Frugt, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til Ære og Pris.

Hebræerne 13:15
Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.

1.Peter 2:5
og lader eder selv som levende Sten opbygge som et aandeligt Hus, til et helligt Præsteskab, til at frembære aandelige Ofre, velbehagelige for Gud ved Jesus Kristus.

1.Peter 4:11
Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

that your.

Romerne 16:19
Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde.

1.Thessaloniker 1:8,9
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.…

the whole.

Matthæus 24:14
Og dette Rigets Evangelium skal prædikes i hele Verden til et Vidnesbyrd for alle Folkeslagene; og da skal Enden komme.

Lukas 2:1
Men det skete i de Dage, at en Befaling udgik fra Kejser Augustus, at al Verden skulde skrives i Mandtal.

Apostlenes G. 11:28
Og en af dem, ved Navn Agabus, stod op og tilkendegav ved Aanden, at der skulde komme en stor Hungersnød over hele Verden, hvilken ogsaa kom under Klaudius.

Links
Romerne 1:8 InterlinearRomerne 1:8 FlersprogedeRomanos 1:8 SpanskRomains 1:8 FranskeRoemer 1:8 TyskRomerne 1:8 KinesiskRomans 1:8 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Romerne 1
8Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for eder alle, fordi eders Tro omtales i den hele Verden. 9Thi Gud er mit Vidne, hvem jeg i min Aand tjener i hans Søns Evangelium, hvor uafladeligt jeg kommer eder i Hu,…
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 28:22
Men vi ønske at høre af dig, hvad du tænker; thi om dette Parti er det os bekendt, at det alle Vegne finder Modsigelse.«

Romerne 6:17
Men Gud ske Tak, fordi I have været Syndens Tjenere, men bleve af Hjertet lydige imod den Læreform, til hvilken I bleve overgivne.

Romerne 10:18
Men jeg siger: Have de ikke hørt? Jo vist, »over hele Jorden er deres Røst udgaaet og til Jorderiges Grænser deres Ord.«

Romerne 16:19
Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde.

1.Korinther 1:4
Jeg takker min Gud altid for eder, for den Guds Naade, som blev givet eder i Kristus Jesus,

2.Korinther 2:14
Men Gud ske Tak, som altid fører os i Sejrstog i Kristus og lader sin Kundskabs Duft blive kendelig ved os paa ethvert Sted.

Efeserne 1:15
Derfor har ogsaa jeg, efter at have hørt om eders Tro paa den Herre Jesus og om eders Kærlighed til alle de hellige,

Efeserne 1:16
ikke ophørt at takke for eder, idet jeg ihukommer eder i mine Bønner om,

Efeserne 5:20
og altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn

Filipperne 1:3
Jeg takker min Gud, saa ofte jeg kommer eder i Hu,

Kolossenserne 1:3
Vi takke Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader altid, naar vi bede for eder,

1.Thessaloniker 1:2
Vi takke Gud altid for eder alle, naar vi komme eder i Hu i vore Bønner,

1.Thessaloniker 1:8
thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

2.Thessaloniker 1:3
Vi ere skyldige altid at takke Gud for eder, Brødre! som tilbørligt er, fordi eders Tro vokser overmaade, og den indbyrdes Kærlighed forøges hos hver enkelt af eder alle,

2.Timotheus 1:3
Jeg takker Gud, hvem jeg fra mine Forfædre af har tjent i en ren Samvittighed, ligesom jeg uafladelig har dig i Erindring i mine Bønner Nat og Dag,

Filemon 1:4
Jeg takker min Gud altid, naar jeg kommer dig i Hu i mine Bønner,

Romerne 1:7
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden