2.Korinther 13:14
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!

Norsk (1930)
 

Svenska (1917)
 

King James Bible
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all. Amen.

English Revised Version
The grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost, be with you all.
Bibel Viden Treasury

The grace.

4.Mosebog 6:23-27
Tal til Aron og hans Sønner og sig: Naar I velsigner Israeliterne, skal I sige til dem:…

Matthæus 28:19
Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn,

Johannes 1:16,17
Thi af hans Fylde have vi alle modtaget, og det Naade over Naade.…

See on

Romerne 1:7
Til alle Guds elskede, som ere i Rom, kaldede hellige. Naade være med eder og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus!

Romerne 16:20,24
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!…

1.Korinther 16:23
Den Herres Jesu Naade være med eder!

Aabenbaring 1:4,5
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,…

the love.

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Romerne 8:39
eller det høje eller det dybe eller nogen anden Skabning skal kunne skille os fra Guds Kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Efeserne 6:23
Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

1.Johannes 3:16
Derpaa kende vi Kærligheden, at han har sat sit Liv til for os; ogsaa vi ere skyldige at sætte Livet til for Brødrene.

Judas 1:21
bevarer saaledes eder selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.

the communion.

Johannes 4:10,14
Jesus svarede og sagde til hende: »Dersom du kendte Guds Gave, og hvem det er, som siger til dig: Giv mig noget at drikke, da bad du ham, og han gav dig levende Vand.«…

Johannes 7:38
Den, som tror paa mig, af hans Liv skal der, som Skriften har sagt, flyde levende Vandstrømme.«

Johannes 14:15-17
Dersom I elske mig, da holder mine Befalinger!…

Romerne 8:9,14-17
I derimod ere ikke i Kødet, men i Aanden, om ellers Guds Aand bor i eder. Men om nogen ikke har Kristi Aand, saa hører han ham ikke til.…

1.Korinther 3:16
Vide I ikke, at I ere Guds Tempel, og Guds Aand bor i eder?

1.Korinther 6:19
Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligaand, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?

1.Korinther 12:13
Thi med een Aand bleve vi jo alle døbte til at være eet Legeme, hvad enten vi ere Jøder eller Grækere, Trælle eller frie; og alle fik vi een Aand at drikke.

Galaterne 5:22
Men Aandens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,

Efeserne 2:18,22
Thi ved ham have vi begge i een Aand Adgang til Faderen.…

Efeserne 5:9
(Lysets Frugt viser sig jo i al Godhed og Retfærdighed og Sandhed,)

Filipperne 2:1
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

1.Johannes 1:3
hvad vi have set og hørt, forkynde vi ogsaa eder, for at ogsaa I maa have Samfund med os; men vort Samfund er med Faderen og med hans Søn Jesus Kristus.

1.Johannes 3:24
Og den, som holder hans Bud, han bliver i Gud, og Gud i ham; og derpaa kende vi, at han bliver i os; af den Aand, som han gav os.

Amen.

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

Matthæus 28:20
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Romerne 16:20,27
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!…

1.Korinther 14:16
Ellers, naar du priser Gud i Aanden, hvorledes vil da den, som indtager den uindviedes Plads, kunne sige sit Amen til din Taksigelse, efterdi han ikke ved, hvad du siger?

20:2,3.) We know, however, that Said. Paul was there after he had written this Epistle; that the contributions for the poor brethren at Jerusalem were brought to him from different parts to that city (Ro.

15:26;) and that, after remaining there several months, he sent salutations from some of the principal members of that church, by whom he must have been greatly respected, to the church of Rome (Ro.

16:22,

23.) From this time we hear no more of the false teacher and his party; and when Clement of Rome wrote his epistle to the Corinthians, Said. Paul was considered by them as a divine apostle, to whose authority he might appeal without fear of contradiction. The false teacher, therefore, must either have been silenced by Said. Paul, by virtue of his apostolical powers, and by an act of severity which he had threatened, (2 Co

13:00

2,

3;) or this adversary of the apostle had, at that time, voluntarily quitted the place. Whichever was the cause, the effect produced must operate as a confirmation of our faith, and as a proof of Said. Paul's divine mission.

Links
2.Korinther 13:14 Interlinear2.Korinther 13:14 Flersprogede2 Corintios 13:14 Spansk2 Corinthiens 13:14 Franske2 Korinther 13:14 Tysk2.Korinther 13:14 Kinesisk2 Corinthians 13:14 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
2.Korinther 13
13Alle de hellige hilse eder. 14Den Herres Jesu Kristi Naade og Guds Kærlighed og den Helligaands Samfund være med eder alle!
Krydshenvisninger
Apostlenes G. 15:11
Men vi tro, at vi bliver frelste ved den Herres Jesu Naade paa samme Maade som ogsaa de.«

Romerne 5:5
men Haabet beskæmmer ikke; thi Guds Kærlighed er udøst i vore Hjerter ved den Helligaand, som blev given os.

Romerne 16:20
Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Naade være med eder!

2.Korinther 8:9
I kende jo vor Herres Jesu Kristi Naade, at han for eders Skyld blev fattig, da han var rig, for at I ved hans Fattigdom skulde blive rige.

Filipperne 2:1
Er der da nogen Formaning i Kristus, er der nogen Kærlighedens Opmuntring, er der noget Aandens Samfund, er der nogen inderlig Kærlighed og Barmhjertighed:

Judas 1:21
bevarer saaledes eder selv i Guds Kærlighed, forventende vor Herres Jesu Kristi Barmhjertighed til evigt Liv.

2.Korinther 13:13
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden