Salmerne 98:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
En Salme. Syng HERREN en ny Sang, thi vidunderlige Ting har han gjort; Sejren vandt ham hans højre, hans hellige Arm.

Norsk (1930)
En salme. Syng Herren en ny sang! For han har gjort underlige ting; hans høire hånd og hans hellige arm har hjulpet ham.

Svenska (1917)
En psalm. Sjungen till HERREN ära en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin väldiga arm.

King James Bible
A Psalm. O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.

English Revised Version
A Psalm. Sing unto the LORD a new song; for he hath done marvelous things: his right hand, and his holy arm, hath wrought salvation for him.
Bibel Viden Treasury

sing

Salmerne 33:3
en ny Sang synge I ham, leg lifligt paa Strenge til Jubelraab!

Salmerne 96:1
Syng HERREN en ny Sang, syng for HERREN, al Jorden,

Salmerne 149:1
Halleluja! Syng HERREN en ny Sang, hans Pris i de frommes Forsamling!

Esajas 42:10
Syng HERREN en ny Sang, hans Pris over Jorden vide; Havet og dets Fylde skal juble, fjerne Strande og de, som bebor dem;

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

Aabenbaring 14:3
Og de sang en ny Sang for Tronen og for de fire levende Væsener og de Ældste; og ingen kunde lære den Sang, uden de hundrede og fire og fyrretyve Tusinde, som ere løskøbte fra Jorden.

for he

Salmerne 7:14
Se, han undfanger Tomhed, svanger med Ulykke føder han Blændværk;

Salmerne 86:10
Thi du er stor og gør vidunderlige Ting, du alene er Gud.

Salmerne 105:5
kom i Hu de Undere, han gjorde, hans Tegn og hans Munds Domme,

Salmerne 136:4
Han, der ene gør store Undere; thi hans Miskundhed varer evindelig!

Salmerne 139:14
Jeg vil takke dig, fordi jeg er underfuldt skabt; underfulde er dine Gerninger, det kender min Sjæl til fulde.

2.Mosebog 15:6,11
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.…

Esajas 43:18-20
Kom ikke det svundne i Hu, tænk ikke paa Fortidens Dage!…

Jeremias 31:22
Hvor længe vil du dog tøve, du frafaldne Datter? Thi HERREN skaber nyt i Landet: Kvinde værner om Mand.

Lukas 1:49
fordi den mægtige har gjort store Ting imod mig. Og hans Navn er helligt;

Lukas 2:10-14
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.…

Apostlenes G. 2:11
Jøder og Proselyter, Kretere og Arabere, vi høre dem tale om Guds store Gerninger i vore Tungemaal?«

Aabenbaring 15:3,4
Og de sang Mose, Guds Tjeners, Sang, og Lammets Sang, og sagde: Store og vidunderlige ere dine Gerninger, Herre, Gud, du almægtige! retfærdige og sande ere dine Veje, du Folkeslagenes Konge!…

his right

Salmerne 2:5,6
Saa taler han til dem i Vrede, forfærder dem i sin Harme:…

Salmerne 45:3-5
Omgjord din Lænd med Sværdet, o Helt,…

Salmerne 110:2-6
Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender!…

1.Mosebog 3:15
Jeg sætter Fjendskab mellem dig og Kvinden, mellem din Sæd og hendes Sæd; den skal knuse dit Hoved, og du skal hugge den i Hælen!«

2.Mosebog 15:6
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.

Esajas 52:10
Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor Gud.

Esajas 59:16
han saa, at der ingen var, og det undred ham, at ingen greb ind. Da kom hans Arm ham til Hjælp, hans Retfærd, den stod ham bi;

Esajas 63:5
Jeg spejded, men ingen hjalp til, jeg studsed, men ingen stod mig bi. Da kom min Arm mig til Hjælp, og min Harme, den stod mig bi;

Johannes 16:33
Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden.«

Apostlenes G. 19:20
Saa kraftigt voksede Herrens Ord og fik Magt.

Kolossenserne 2:15
efter at have afvæbnet Magterne og Myndighederne, stillede han dem aabenlyst til Skue, da han i ham førte dem i Sejrstog.

Hebræerne 2:14,15
Efterdi da Børnene ere delagtige i Blod og Kød, blev ogsaa han i lige Maade delagtig deri, for at han ved Døden skulde gøre den magtesløs, som har Dødens Vælde, det er Djævelen,…

Aabenbaring 3:21
Den, som sejrer, ham vil jeg give at tage Sæde hos mig paa min Trone, ligesom jeg har sejret og har taget Sæde hos min Fader paa hans Trone.

Aabenbaring 6:2
Og jeg saa, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, havde en Bue; og der blev givet ham en Krone, og han drog ud sejrende og til Sejer.

Aabenbaring 17:14
Disse skulle føre Krig med Lammet, og Lammet skal sejre over dem — fordi det er Herrers Herre og Kongers Konge — og de, som ere med det, de kaldede og udvalgte og trofaste.

Aabenbaring 19:11-21
Og jeg saa Himmelen aaben, og se en hvid Hest, og han, som sad paa den, kaldes trofast og sanddru, og han dømmer og kæmper med Retfærdighed.…

Links
Salmerne 98:1 InterlinearSalmerne 98:1 FlersprogedeSalmos 98:1 SpanskPsaume 98:1 FranskePsalm 98:1 TyskSalmerne 98:1 KinesiskPsalm 98:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 98
1En Salme. Syng HERREN en ny Sang, thi vidunderlige Ting har han gjort; Sejren vandt ham hans højre, hans hellige Arm. 2Sin Frelse har HERREN gjort kendt, aabenbaret sin Retfærd for Folkenes Øjne;…
Krydshenvisninger
Lukas 1:51
Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke.

Aabenbaring 5:9
Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og aabne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud Mennesker af alle Stammer og Tungemaal og Folk og Folkeslag,

2.Mosebog 15:6
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.

Salmerne 33:3
en ny Sang synge I ham, leg lifligt paa Strenge til Jubelraab!

Salmerne 40:5
Mange Undere gjorde du, HERRE min Gud, og mange Tanker tænkte du for os; de kan ikke opregnes for dig; ellers forkyndte og fortalte jeg dem; til at tælles er de for mange.

Salmerne 89:13
Du har en Arm med Vælde, din Haand er stærk, din højre løftet.

Salmerne 96:3
kundgør hans Ære blandt Folkene, hans Undere blandt alle Folkeslag!

Esajas 12:5
Lovsyng HERREN, thi stort har han øvet, lad det blive kendt paa den vide Jord!

Esajas 14:7
Al Jorden har Fred og Ro, bryder ud i Jubel;

Esajas 25:1
HERRE, min Gud er du; jeg priser dig, lover dit Navn. Thi du har gjort et Under, Raad fra fordum var tro og sande.

Esajas 42:10
Syng HERREN en ny Sang, hans Pris over Jorden vide; Havet og dets Fylde skal juble, fjerne Strande og de, som bebor dem;

Esajas 52:10
Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor Gud.

Esajas 59:16
han saa, at der ingen var, og det undred ham, at ingen greb ind. Da kom hans Arm ham til Hjælp, hans Retfærd, den stod ham bi;

Esajas 65:18
men man frydes og jubler evigt over det, jeg skaber, thi se, jeg skaber Jerusalem til Jubel, dets Folk til Fryd;

Salmerne 97:12
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden