Salmerne 110:2
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender!

Norsk (1930)
Ditt veldes kongestav skal Herren utstrekke fra Sion! hersk midt iblandt dine fiender!

Svenska (1917)
Din makts spira skall HERREN utsträcka från Sion; du skall härska mitt ibland dina fiender.

King James Bible
The LORD shall send the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.

English Revised Version
The LORD shall send forth the rod of thy strength out of Zion: rule thou in the midst of thine enemies.
Bibel Viden Treasury

the rod

2.Mosebog 7:19
Og HERREN sagde til Moses: »Sig til Aron: Tag din Stav og ræk din Haand ud over Ægypternes Vande, deres Floder, Kanaler, Damme og alle Vandsamlinger, saa skal Vandet blive til Blod, og der skal være Blod i hele Ægypten, baade i Trækar og Stenkar.«

2.Mosebog 8:5
Da sagde HERREN til Moses: »Sig til Aron: Ræk din Haand med Staven ud over Floderne, Kanalerne og Dammene og faa Frøerne til at kravle op over Ægypten!«

Mika 7:14
Vogt med din Stav dit Folk, din Ejendoms Hjord, som bor for sig selv i Skoven, i Frugthavens Midte; lad dem græsse i Basan og Gilead som i gamle Dage!

Matthæus 28:18-20
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.…

Apostlenes G. 2:34-37
Thi David for ikke op til Himmelen; men han siger selv: »Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre Haand,…

Romerne 1:16
Thi jeg skammer mig ikke ved Evangeliet; thi det er en Guds Kraft til Frelse for hver den, som tror, baade for Jøde først og for Græker.

1.Korinther 1:23
vi derimod prædike Kristus som korsfæstet, for Jøder en Forargelse og for Hedninger en Daarskab,

2.Korinther 10:4,5
thi vore Stridsvaaben er ikke kødelige, men mægtige for Gud til Fæstningers Nedbrydelse,…

1.Thessaloniker 2:13
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

1.Peter 1:12
Og det blev dem aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligaand, som blev sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

out

Esajas 2:3
og talrige Folkeslag vandre: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; han skal lære os sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

Ezekiel 47:1
Derpaa førte han mig tilbage til Tempelets Indgang, og se, Vand sprang ud under Tempelets Tærskel i østlig Retning, thi Templets Forside vendte mod Øst; og Vandet løb ned under Templets Sydside sønden for Alteret.

Mika 4:2
og talrige Folk komme vandrende: »Kom, lad os drage til HERRENS Bjerg, til Jakobs Guds Hus; os skal han lære sine Veje, saa vi kan gaa paa hans Stier; thi fra Zion udgaar Aabenbaring, fra Jerusalem HERRENS Ord.«

rule

Salmerne 2:8,9
Bed mig, og jeg giver dig Hedningefolk til Arv og den vide Jord i Eje;…

Salmerne 22:28,29
thi HERRENS er Riget, han er Folkenes Hersker.…

Salmerne 45:5
Dine Pile er hvæssede, Folkeslag falder for din Fod, Kongens Fjender rammes i Hjertet.

Links
Salmerne 110:2 InterlinearSalmerne 110:2 FlersprogedeSalmos 110:2 SpanskPsaume 110:2 FranskePsalm 110:2 TyskSalmerne 110:2 KinesiskPsalm 110:2 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Salmerne 110
1Af David. En Salme. HERREN sagde til min Herre: »Sæt dig ved min højre Haand, til jeg lægger dine Fjender som en Skammel for dine Fødder!« 2Fra Zion udrækker HERREN din Vældes Spir; hersk midt iblandt dine Fjender! 3Dit Folk møder villigt frem paa din Vældes Dag; i hellig Prydelse kommer dit unge Mandskab til dig som Dug af Morgenrødens Moderskød.…
Krydshenvisninger
Salmerne 2:9
med Jernspir skal du knuse dem og sønderslaa dem som en Pottemagers Kar!«

Salmerne 20:2
Han sende dig Hjælp fra Helligdommen, fra Zion styrke han dig;

Salmerne 45:6
Din Trone, o Gud, staar evigt fast, en Retfærds Stav er din Kongestav.

Salmerne 72:8
Fra Hav til Hav skal han herske, fra Floden til Jordens Ender;

Jeremias 48:17
Ynk det, alle dets Naboer og alle, som kender dets Navn; sig: Hvor knækkedes dog den stærke Stav, det herlige Spir!

Ezekiel 19:14
Ild for ud af dens Gren, fortæred dens Ranker og Frugt: en stolt Gren findes ej paa den til Herskerspir. Dette er en Klagesang, og en Klagesang blev det.

Daniel 7:13
Jeg skuede videre i Nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom en, der saa ud som en Menneskesøn. Han kom hen til den gamle af Dage og førtes frem for ham;

Daniel 7:14
og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og alle Folk, Stammer og Tungemaal skal tjene ham; hans Magt er en evig Magt, aldrig gaar den til Grunde, hans Rige kan ikke forgaa.

Salmerne 110:1
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden