Lukas 1:51
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke.

Norsk (1930)
Han gjorde veldig verk med sin arm, han adspredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanke;

Svenska (1917)
Han har utfört väldiga gärningar med sin arm, han har förskingrat dem som tänkte övermodiga tankar i sina hjärtan.

King James Bible
He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.

English Revised Version
He hath shewed strength with his arm; He hath scattered the proud in the imagination of their heart.
Bibel Viden Treasury

shewed.

2.Mosebog 15:6,7,12,13
Din højre, HERRE, er herlig i Kraft, din højre, HERRE, knuser Fjenden.…

5.Mosebog 4:34
Eller har nogen Gud søgt at komme og hente sig et Folk midt ud af et andet Folk ved Prøvelser, Tegn og Undere, ved Krig, med stærk Haand og udstrakt Arm og store Rædsler, saaledes som du med egne Øjne saa HERREN eders Gud gøre med eder i Ægypten?

Salmerne 52:9
Evindelig takker jeg dig, fordi du greb ind; jeg vidner iblandt dine fromme, at godt er dit Navn.

Salmerne 63:5
Som med fede Retter mættes min Sjæl, med jublende Læber priser min Mund dig,

Salmerne 89:13
Du har en Arm med Vælde, din Haand er stærk, din højre løftet.

Salmerne 98:1
En Salme. Syng HERREN en ny Sang, thi vidunderlige Ting har han gjort; Sejren vandt ham hans højre, hans hellige Arm.

Salmerne 118:15
Jubel og Sejrsraab lyder i de retfærdiges Telte: »HERRENS højre øver Vælde,

Esajas 40:10
Se, den Herre HERREN kommer med Vælde, han hersker med sin Arm. Se, hans Løn er med ham, hans Vinding foran ham,

Esajas 51:9
Vaagn op, vaagn op, HERRENS Arm, og ifør dig Styrke, vaagn op som i henfarne Dage, i Urtidens Slægter! Mon du ej kløvede Rahab, gennembored Dragen,

Esajas 52:10
Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor Gud.

Esajas 63:12
lod vandre sin herlige Arm ved Moses's højre, kløvede Vandet for dem og vandt et evigt Navn,

Aabenbaring 18:8
derfor skulle hendes Plager komme paa een Dag: Død og Sorg og Hunger, og hun skal opbrændes med Ild; thi stærk er den Herre Gud, som har dømt hende.

he hath scattered.

2.Mosebog 15:9-11
Fjenden tænkte: »Jeg sætter efter dem, indhenter dem, uddeler Bytte, stiller mit Begær paa dem; jeg drager mit Sværd, min Haand skal udrydde dem.«…

2.Mosebog 18:11
Nu ved jeg, at HERREN er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Haand.«

1.Samuel 2:3,4,9,10
Vær varsomme med eders store Ord, Frækhed undslippe ej eders Mund! Thi en vidende Gud er HERREN, og Gerninger vejes af ham.…

Job 40:9-12
Har du en Arm som Gud, kan du tordne med Brag som han?…

Salmerne 2:1-6
Hvorfor fnyser Hedninger, hvi pønser Folkefærd paa, hvad faafængt er?…

Salmerne 33:10
HERREN kuldkasted Folkenes Raad, gjorde Folkeslags Tanker til intet;

Salmerne 89:10
Du knuste Rahab som en fældet Kriger, splitted dine Fjender med vældig Arm.

Esajas 10:12-19
Men naar Herren fuldbyrder alt sit Værk paa Zions Bjerg og i Jerusalem, vil jeg hjemsøge Assyrerkongens Hjertes Hovmodsfrugt og hans Øjnes trodsige Pral,…

Jeremias 48:29,30
Vi har hørt om Moabs Hovmod, det saare store, dets Stolthed, Overmod og Hovmod, dets opblæste Hjerte.…

Daniel 4:37
Nu lover, ophøjer og ærer jeg, Nebukadnezar, Himmelens Konge: Alle hans Gerninger er Sandhed, hans Veje Retfærd, og han kan ydmyge dem, som vandrer i Hovmod.

Daniel 5:25
Og saaledes lyder Skriften: Mené, mené, tekél ufarsín!

*etc:

1.Peter 5:5
Ligesaa, I unge! underordner eder under de ældre; og ifører eder alle Ydmyghed imod hverandre; thi »Gud staar de hoffærdige imod, men de ydmyge giver han Naade.«

the imagination.

1.Mosebog 6:5
Men HERREN saa, at Menneskenes, Ondskab tog til paa Jorden, og at deres Hjerters Higen og Tragten kun var ond Dagen lang.

1.Mosebog 8:21
Og da HERREN indaandede den liflige Duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande Jorden for Menneskenes Skyld, thi Menneskehjertets Higen er ond fra Ungdommen af, og jeg vil aldrig mere tilintetgøre alt, hvad der lever, saaledes som jeg nu har gjort!

5.Mosebog 29:19,20
saa at han, naar han hører dette Edsforbunds Ord, i sit Hjerte lover sig selv alt godt og tænker: »Det skal nok gaa mig vel, selv om jeg vandrer med genstridigt Hjerte!« Thi saa vil han ødelægge baade frodigt og tørt.…

Romerne 1:21
Thi skønt de kendte Gud, saa ærede eller takkede de ham dog ikke som Gud, men bleve taabelige i deres Tanker, og deres uforstandige Hjerte blev formørket.

2.Korinther 10:5
idet vi nedbryde Tankebygninger og al Højhed, som rejser sig imod Erkendelsen af Gud, og tage enhver Tanke til Fange til Lydighed imod Kristus

Links
Lukas 1:51 InterlinearLukas 1:51 FlersprogedeLucas 1:51 SpanskLuc 1:51 FranskeLukas 1:51 TyskLukas 1:51 KinesiskLuke 1:51 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 1
50og hans Barmhjertighed varer fra Slægt til Slægt over dem, som frygte ham. 51Han har øvet Vælde med sin Arm; han har adspredt dem, som ere hovmodige i deres Hjertes Tanke. 52Han har nedstødt mægtige fra Troner og ophøjet ringe.…
Krydshenvisninger
1.Mosebog 11:8
Da spredte HERREN dem fra det Sted ud over hele Jorden, og de opgav at bygge Byen.

2.Mosebog 18:11
Nu ved jeg, at HERREN er større end alle Guder, thi netop ved det, de i deres Overmod foretog sig imod dem, frelste han Folket af Ægypternes Haand.«

Salmerne 98:1
En Salme. Syng HERREN en ny Sang, thi vidunderlige Ting har han gjort; Sejren vandt ham hans højre, hans hellige Arm.

Salmerne 118:15
Jubel og Sejrsraab lyder i de retfærdiges Telte: »HERRENS højre øver Vælde,

Lukas 1:50
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden