Lukas 2:10
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket.

Norsk (1930)
Og engelen sa til dem: Forferdes ikke! for se, jeg forkynner eder en stor glede, som skal vederfares alt folket!

Svenska (1917)
Men ängeln sade till dem: »Varen icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket.

King James Bible
And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people.

English Revised Version
And the angel said unto them, Be not afraid; for behold, I bring you good tidings of great joy which shall be to all the people:
Bibel Viden Treasury

Fear not.

Lukas 1:13,30
Men Engelen sagde til ham: »Frygt ikke, Sakarias! thi din Bøn er hørt, og din Hustru Elisabeth skal føde dig en Søn, og du skal kalde hans Navn Johannes.…

Daniel 10:11,12,19
Og han sagde til mig: »Daniel, du højt elskede Mand, mærk dig de Ord, jeg taler til dig, og rejs dig op, thi nu er jeg sendt til dig!« Og da han talede saaledes til mig, rejste jeg mig skælvende.…

Matthæus 28:5
Men Engelen tog til Orde og sagde til Kvinderne: »I skulle ikke frygte! thi jeg ved, at I lede efter Jesus den korsfæstede.

Aabenbaring 1:17,18
Og da jeg saa ham, faldt jeg ned for hans Fødder som død; og han lagde sin højre Haand paa mig og sagde:…

I bring.

Lukas 1:19
Og Engelen svarede og sagde til ham: »Jeg er Gabriel, som staar for Guds Aasyn, og jeg er udsendt for at tale til dig og for at forkynde dig dette Glædesbudskab.

Lukas 8:1
Og det skete i Tiden der efter, at han rejste igennem Byer og Landsbyer og prædikede og forkyndte Evangeliet om Guds Rige, og med ham de tolv

Esajas 40:9
Stig op paa højen Bjerg, du Zions Glædesbud, løft din Røst med Kraft, du Jerusalems Glædesbud, løft den uden Frygt og sig til Judas Byer: »Se eders Gud!«

Esajas 41:27
Først jeg har forkyndt det for Zion, sendt Jerusalem Glædesbud.

Esajas 52:7
Hvor liflige er paa Bjergene Glædesbudets Fodtrin, han, som udraaber Fred, bringer gode Tidender, udraaber Frelse, som siger til Zion: »Din Gud har vist, han er Konge.«

Esajas 61:1
Den Herre HERRENS Aand er over mig, fordi han salvede mig; han sendte mig med Glædesbud til ydmyge, med Lægedom for sønderbrudte Hjerter, for at udraabe Frihed for Fanger og Udgang for dem, som er bundet,

Apostlenes G. 13:32
Og vi forkynde eder den Forjættelse, som blev given til Fædrene, at Gud har opfyldt denne for os, deres Børn, idet han oprejste Jesus;

Romerne 10:15
og hvorledes skulde de prædike, dersom de ikke bleve udsendte? Som der er skrevet: »Hvor dejlige ere deres Fødder, som forkynde godt Budskab.«

to.

Lukas 2:31,32
som du beredte for alle Folkeslagenes Aasyn,…

Lukas 24:47
og at der i hans Navn skal prædikes Omvendelse og Syndernes Forladelse for alle Folkeslagene og begyndes fra Jerusalem.

1.Mosebog 12:3
Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle Jordens Slægter velsignes!«

Salmerne 67:1,2
Til Sangmesteren. Med Strengespil. En Salme. En Sang. (2) Gud være os naadig og velsigne os, han lade sit Ansigt lyse over os, — Sela —…

Salmerne 98:2,3
Sin Frelse har HERREN gjort kendt, aabenbaret sin Retfærd for Folkenes Øjne;…

Esajas 49:6
han siger: »For lidt for dig som min Tjener at rejse Jakobs Stammer og hjemføre Israels frelste! Jeg gør dig til Hedningers Lys, at min Frelse maa naa til Jordens Ende.«

Esajas 52:10
Han blotter sin hellige Arm for al Folkenes Øjne, den vide Jord skal skue Frelsen fra vor Gud.

Matthæus 28:18
Og Jesus traadte frem, talte til dem og sagde: »Mig er given al Magt i Himmelen og paa Jorden.

Markus 1:15
og sagde: »Tiden er fuldkommet, og Guds Rige er kommet nær; omvender eder og tror paa Evangeliet!«

Markus 16:15
Og han sagde til dem: »Gaar ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!

Romerne 15:9-12
men at Hedningerne skulle prise Gud for hans Barmhjertigheds Skyld, som der er skrevet: »Derfor vil jeg bekende dig iblandt Hedninger og lovsynge dit Navn,«…

Efeserne 3:8
Mig, den allerringeste af alle hellige, blev denne Naade given at forkynde Hedningerne Evangeliet om Kristi uransagelige Rigdom

Kolossenserne 1:23
saa sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Haabet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

Links
Lukas 2:10 InterlinearLukas 2:10 FlersprogedeLucas 2:10 SpanskLuc 2:10 FranskeLukas 2:10 TyskLukas 2:10 KinesiskLuke 2:10 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Lukas 2
9Og se, en Herrens Engel stod for dem, og Herrens Herlighed skinnede om dem, og de frygtede saare. 10Og Engelen sagde til dem: »Frygter ikke; thi se, jeg forkynder eder en stor Glæde, som skal være for hele Folket. 11Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.…
Krydshenvisninger
Matthæus 14:27
Men straks talte Jesus til dem og sagde: »Værer frimodige; det er mig, frygter ikke!«

Lukas 2:11
Thi eder er i Dag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids By.

Lukas 2:9
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden