Salmerne 41
Dansk (1917 / 1931)
1Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

2HERREN vogter ham, holder ham i Live, det gaar ham vel i Landet, han giver ham ikke i Fjendevold.

3Paa Sottesengen staar HERREN ham bi, hans Smertensleje gør du ham let.

4Saa siger jeg da: Vær mig naadig, HERRE, helbred min Sjæl, jeg har syndet mod dig!

5Mine Fjender ønsker mig ondt: »Hvornaar mon han dør og hans Navn udslettes?«

6Kommer en i Besøg, saa fører han hyklerisk Tale, hans Hjerte samler paa ondt, og saa gaar han bort og taler derom.

7Mine Avindsmænd hvisker sammen imod mig, alle regner de med, at det gaar mig ilde:

8»En dødelig Sot har grebet ham; han ligger der — kommer aldrig op!«

9Endog min Ven, som jeg stolede paa, som spiste mit Brød, har løftet Hælen imod mig.

10Men du, o HERRE, vær mig naadig og rejs mig, saa jeg kan øve Gengæld imod dem.

11Deraf kan jeg kende, at du har mig kær, at min Fjende ikke skal juble over mig.

12Du holder mig oppe i Kraft af min Uskyld, lader mig staa for dit Aasyn til evig Tid.

13Lovet være HERREN, Israels Gud, fra Evighed og til Evighed, Amen, Amen!

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 40
Top of Page
Top of Page