Prædikeren 12:1
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
Tænk Paa din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Aarene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!«

Norsk (1930)
Tenk på din skaper i din ungdoms dager, før de onde dager kommer, og det lider mot de år hvorom du vil si: Jeg har ingen glede av dem,

Svenska (1917)
Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas, om vilka du skall säga: »Jag finner icke behag i dem»;

King James Bible
Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;

English Revised Version
Remember also thy Creator in the days of thy youth, or ever the evil days come, and the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them;
Bibel Viden Treasury

remember

Prædikeren 11:10
Slaa Mismod ud af dit Sind, hold Sygdom fjernt fra din Krop; thi Ungdom og Livsgry er Tomhed!

1.Mosebog 39:2,8,9,23
Men HERREN var med Josef, saa Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ægypterens Hus;…

1.Samuel 1:28
Derfor vil jeg ogsaa overlade ham til HERREN; hele sit Liv skal han være overladt til HERREN!« Og hun lod ham blive der for HERRENS Aasyn.

1.Samuel 2:18,26
Imidlertid gjorde Samuel Tjeneste for HERRENS Aasyn; og Drengen var iført en linned Efod.…

1.Samuel 3:19-21
Samuel voksede nu til og HERREN var med ham og lod ikke et eneste af sine Ord falde til Jorden.…

1.Samuel 16:7,12,13
Men HERREN sagde til Samuel: »Se ikke paa hans Ydre eller høje Vækst; thi jeg har vraget ham; Gud ser jo ikke, som Mennesker ser, thi Mennesker ser paa det, som er for Øjnene, men HERREN ser paa Hjertet.«…

,

1.Samuel 17:36,37
Baade Løve og Bjørn har din Træl dræbt, og det skal gaa denne uomskaarne Filister som en at dem; thi han har haanet den levende Guds Slagrækker!«…

1.Kongebog 3:6-12
Da sagde Salomo: »Du viste stor Miskundhed mod din Tjener, min Fader David, der jo ogsaa vandrede for dit Aasyn i Troskab, Retfærdighed og Hjertets Oprigtighed; og du lod denne store Miskundhed blive over ham og gav ham en Søn, der nu sidder paa hans Trone.…

1.Kongebog 14:13
og hele Israel skal holde Dødeklage over ham og jorde ham, thi han er den eneste af Jeroboams Slægt, der skal komme i en Grav; thi hos ham fandtes dog noget, der vandt HERREN Israels Guds Behag inden for Jeroboams Slægt.

1.Kongebog 18:12
Hvis nu HERRENS Aand, naar jeg har forladt dig, fører dig bort til et Sted, jeg ikke kender, og jeg kommer og melder det til Akab, og han ikke finder dig, lader han mig dræbe. Og din Træl har dog frygtet HERREN fra Ungdommen af!

2.Krønikebog 34:2,3
Han gjorde, hvad der var ret i HERRENS Øjne, og vandrede i sin lader Davids Spor uden al vige til højre eller venstre.…

Salmerne 22:9,10
Ja, du drog mig af Moders Liv, lod mig hvile trygt ved min Moders Bryst;…

Salmerne 34:11
Kom hid, Børnlille, og hør paa mig, jeg vil lære jer HERRENS Frygt.

Salmerne 71:17,18
Gud, du har vejledt mig fra min Ungdom af, dine Undere har jeg forkyndt til nu.…

Ordsprogene 8:17
Jeg elsker dem, der elsker mig, og de, der søger mig, finder mig.

Ordsprogene 22:6
Væn Drengen til den Vej, han skal følge, da viger han ikke derfra, selv gammel.

Esajas 26:8
Ja, vi venter dig, HERRE, paa dine Dommes Sti; til dit Navn og dit Ry staar vor Sjæls Attraa.

Klagesangene 3:27
godt for en Mand, at han bærer Aag i sin Ungdom.

Daniel 1:8,9,17
Men Daniel satte sig for, at han ikke vilde gøre sig uren med Kongens Mad eller den Vin, Kongen drak; derfor bad han Overhofmesteren om at blive fri for at gøre sig uren dermed.…

Lukas 1:15
thi han skal være stor for Herren. Og Vin og stærk Drik skal han ej drikke, og han skal fyldes med den Helligaand alt fra Moders Liv,

Lukas 2:40-52
Men Barnet voksede og blev stærkt og blev fuldt af Visdom: og Guds Naade var over det.…

Lukas 18:16
Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: »Lader de smaa Børn komme til mig, og formener dem det ikke; thi Guds Rige hører saadanne til.

Efeserne 6:4
Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

2.Timotheus 3:15
og efterdi du fra Barn af kender de hellige Skrifter, som kunne gøre dig viis til Frelse ved Troen paa Kristus Jesus.

while

Prædikeren 11:8
ja, lever et Menneske mange Aar, skal han glæde sig over dem alle og komme Mørkets Dage i Hu, thi af dem er der mange i Vente; alt, hvad der kommer, er Tomhed.

Job 30:2
Og hvad skulde jeg med deres Hænders Kraft? Deres Ungdomskraft har de mistet,

Salmerne 90:10
Vore Livsdage er halvfjerdsindstyve Aar, og kommer det højt, da firsindstyve. Deres Herlighed er Møje og Slid, thi hastigt gaar det, vi flyver af Sted.

Hoseas 7:9
Fremmede tæred hans Kraft, han mærker det ej; hans Haar er ogsaa graanet, han mærker det ej.

when

2.Samuel 19:35
Jeg er nu firsindstyve Aar gammel; mon jeg kan skelne mellem godt og ondt, eller mon din Træl har nogen Smag for, hvad jeg spiser eller drikker, mon jeg endnu har Øre for Sangeres og Sangerinders Røst? Hvorfor skulde din Træl da i Fremtiden falde min Herre Kongen til Byrde?

Links
Prædikeren 12:1 InterlinearPrædikeren 12:1 FlersprogedeEclesiastés 12:1 SpanskEcclésiaste 12:1 FranskePrediger 12:1 TyskPrædikeren 12:1 KinesiskEcclesiastes 12:1 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Prædikeren 12
1Tænk Paa din Skaber i Ungdommens Dage, førend de onde Dage kommer og Aarene nærmer sig, om hvilke du vil sige: »I dem har jeg ikke Behag!« 2før Sol og Lys og Maane og Stjerner hylles i Mørke og der atter kommer Skyer efter Regn,…
Krydshenvisninger
5.Mosebog 8:18
Men kom HERREN din Gud i Hu; thi ham er det, der giver dig Kraft til at vinde dig Rigdom for at stadfæste den Pagt, han tilsvor dine Fædre, saaledes som det nu er sket.

Nehemias 4:14
og da jeg saa det, traadte jeg frem og sagde til Stormændene og Forstanderne og det øvrige Folk: Frygt ikke for dem! Kom den store, frygtelige Gud i Hu og kæmp for eders Brødre, Sønner og Døtre, eders Hustruer og Huse!

Salmerne 63:6
naar jeg kommer dig i Hu paa mit Leje, i Nattevagterne tænker paa dig;

Salmerne 119:55
Om Natten kom jeg dit Navn i Hu, HERRE, jeg holdt din Lov.

Prædikeren 11:2
Del dit Gods i syv otte Dele, thi du ved ej, hvad ondt der kan ske paa Jorden.

Prædikeren 11:8
ja, lever et Menneske mange Aar, skal han glæde sig over dem alle og komme Mørkets Dage i Hu, thi af dem er der mange i Vente; alt, hvad der kommer, er Tomhed.

Prædikeren 11:10
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden