Matthæus 28:20
Parallelle Vers
Dansk (1917 / 1931)
og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«

Norsk (1930)
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med eder alle dager inntil verdens ende!

Svenska (1917)
lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.»

King James Bible
Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you alway, even unto the end of the world. Amen.

English Revised Version
teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you alway, even unto the end of the world.
Bibel Viden Treasury

them.

Matthæus 7:24-27
Derfor, hver den, som hører disse mine Ord og gør efter dem, ham vil jeg ligne ved en forstandig Mand, som byggede sit Hus paa Klippen,…

5.Mosebog 5:32
Gør derfor omhyggeligt saaledes, som HERREN eders Gud har paalagt eder, uden at vige til højre eller venstre;

5.Mosebog 12:32
Alt, hvad jeg paalægger eder, skal I omhyggeligt udføre. Du maa hverken lægge noget til eller trække noget fra.

Apostlenes G. 2:42
Og de holdt fast ved Apostlenes Lære og Samfundet, Brødets Brydelse og Bønnerne.

Apostlenes G. 20:20,21,27
hvorledes jeg ikke har unddraget mig fra at forkynde eder noget som helst af det, som kunde være til Gavn, og at lære eder offentligt og i Husene,…

1.Korinther 11:2,23
Men jeg roser eder, fordi I komme mig i Hu i alt og holde fast ved Overleveringerne, saaledes som jeg har overleveret eder dem.…

1.Korinther 14:37
Dersom nogen tykkes, at han er en Profet eller aandelig, han erkende, at hvad jeg skriver til eder, er Herrens Bud.

Efeserne 4:11-17,20
Og han gav nogle som Apostle, andre som Profeter, andre som Evangelister, andre som Hyrder og Lærere,…

*etc:

Kolossenserne 1:28
hvem vi forkynde, idet vi paaminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

1.Thessaloniker 4:1,2
Saa bede vi eder i øvrigt, Brødre! og formane eder i den Herre Jesus, at som I jo have lært af os, hvorledes I bør vandre og behage Gud, saaledes som I jo ogsaa gøre, at I saaledes maa gøre end yderligere Fremgang.…

2.Thessaloniker 3:6-12
Men vi byde eder, Brødre! i vor Herres Jesu Kristi Navn, at I holde eder borte fra enhver Broder, som vandrer uskikkeligt og ikke efter den Overlevering, som de modtoge af os.…

1.Timotheus 6:1-4
Alle de, som ere Trælle under Aag, skulle holde deres egne Herrer al Ære værd, for at ikke Guds Navn og Læren skal bespottes.…

Titus 2:1-10
Du derimod, tal, hvad der sømmer sig for den sunde Lære:…

1.Peter 2:10-19
I, som fordum ikke vare et Folk, men nu ere Guds Folk, I, som ikke fandt Barmhjertighed, men nu have fundet Barmhjertighed.…

2.Peter 1:5-11
saa anvender just derfor al Flid paa i eders Tro at udvise Dyd og i Dyden Kundskab…

2.Peter 3:2
til at komme de Ord i Hu, som forud ere sagte af de hellige Profeter, og eders Apostles Befaling fra Herren og Frelseren,

1.Johannes 2:3,4
Og derpaa kende vi, at vi have kendt ham, om vi holde hans Bud.…

1.Johannes 3:19-24
Og derpaa kunne vi kende, at vi ere af Sandheden, og da kunne vi for hans Aasyn stille vore Hjerter tilfreds,…

Aabenbaring 22:14
Salige ere de, som tvætte deres Klædebon, for at de kunne faa Adgang til Livets Træ og gaa ind igennem Portene i Staden.

I am.

Matthæus 1:23
»Se, Jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en Søn, og man skal kalde hans Navn Immanuel«, hvilket er udlagt: Gud med os.

Matthæus 18:20
Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem.«

1.Mosebog 39:2,3,21
Men HERREN var med Josef, saa Lykken fulgte ham. Han var i sin Herre Ægypterens Hus;…

2.Mosebog 3:12
Han svarede: »Jo, jeg vil være med dig! Og dette skal være dig Tegnet paa, at det er mig, der har sendt dig: Naar du har ført Folket ud af Ægypten, skal I dyrke Gud paa dette Bjerg!«

Josva 1:5
Saa længe du lever, skal det ikke være muligt for nogen at holde Stand imod dig; som jeg var med Moses, vil jeg være med dig; jeg vil ikke slippe dig og ikke forlade dig.

Salmerne 46:7,11
Hærskarers HERRE er med os, Jakobs Gud er vor faste Borg. — Sela.…

Esajas 8:8-10
styrte ind i Juda, skylle over, vælte frem og naa til Halsen; og dens udbredte Vinger skal fylde dit Land, saa vidt det naar — Immanuel!…

Esajas 41:10
Frygt ikke, thi jeg er med dig, vær ej raadvild, thi jeg er din Gud! Med min Retfærds højre styrker, ja hjælper, ja støtter jeg dig.

Markus 16:20
Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.]

Johannes 14:18-23
Jeg vil ikke efterlade eder faderløse; jeg kommer til eder.…

Apostlenes G. 18:9,10
Men Herren sagde til Paulus i et Syn om Natten: »Frygt ikke, men tal og ti ikke,…

2.Timotheus 4:17
Men Herren stod hos mig og styrkede mig, for at Ordets Prædiken skulde fuldbyrdes ved mig, og alle Hedningerne høre det; og jeg blev friet fra Løvens Gab.

Aabenbaring 22:21
Den Herres Jesu Naade være med alle!

unto.

Matthæus 13:39,40,49
og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle.…

Matthæus 24:3
Men da han sad paa Oliebjerget, kom hans Disciple til ham afsides og sagde: »Sig os, naar skal dette ske? Og hvad er Tegnet paa din Tilkommelse og Verdens Ende?«

Amen.

Matthæus 6:13
og led os ikke i Fristelse; men fri os fra det onde; [thi dit er Riget og Magten og Æren i Evighed! Amen.]

1.Kongebog 1:36
Da svarede Benaja, Jojadas Søn, Kongen: »Det ske! Maatte HERREN, min Herre Kongens Gud, gøre saaledes!

1.Krønikebog 16:36
Lovet være HERREN, Israels Gud, fra Evighed og til Evighed! Da sagde hele Folket: »Amen!« og: »Lov HERREN!«

Salmerne 72:19
og lovet være hans herlige Navn evindelig; al Jorden skal fyldes af hans Herlighed. Amen, Amen!

Aabenbaring 1:18
Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i Evighedernes Evigheder, og jeg har Dødens og Dødsrigets Nøgler.

Aabenbaring 22:20
Han, som vidner disse Ting, siger: Ja, jeg kommer snart! — Amen. Kom, Herre Jesus!

Links
Matthæus 28:20 InterlinearMatthæus 28:20 FlersprogedeMateo 28:20 SpanskMatthieu 28:20 FranskeMatthaeus 28:20 TyskMatthæus 28:20 KinesiskMatthew 28:20 EngelskBible AppsBible Hub

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen
Kontekst
Matthæus 28
19Gaar derfor hen og gører alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I døbe dem til Faderens og Sønnens og den Helligaands Navn, 20og idet I lære dem at holde alt det, som jeg har befalet eder. Og se, jeg er med eder alle Dage indtil Verdens Ende.«
Krydshenvisninger
Jeremias 26:2
Saa siger HERREN: Staa frem i Forgaarden til HERRENS Hus og tal til hele Juda, som kommer for at tilbede i HERRENS Hus, alle de Ord, jeg har paalagt dig at tale til dem; udelad ikke et Ord!

Matthæus 13:39
og Fjenden, som saaede det, er Djævelen; og Høsten er Verdens Ende; og Høstfolkene ere Engle.

Matthæus 13:40
Ligesom nu Ugræsset sankes sammen og opbrændes med Ild, saaledes skal det ske ved Verdens Ende.

Matthæus 18:20
Thi hvor to eller tre ere forsamlede om mit Navn, der er jeg midt iblandt dem.«

Apostlenes G. 18:10
eftersom jeg er med dig, og ingen skal lægge Haand paa dig for at gøre dig noget ondt; thi jeg har et talrigt Folk i denne By.«

Matthæus 28:19
Toppen af ​​Siden
Toppen af ​​Siden